Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Osakesäästötili tulee - oletko valmis?

"Suoraan osakkeisiin sijoittavat asetetaan verotuskohtelussa samalle viivalle rahastosäästäjien kanssa." 

Ensi vuoden alussa suomalaiset osakesäästäjät saavat käyttöönsä uuden sijoittamista helpottavan työkalun. Osakesäästötiliin voi siirtää rahaa ja käydä kauppaa haluamillaan pörssiosakkeilla. Samalla se voi edistää omistusten hajautusta, sillä osakkeisiin suoraan sijoittavat asetetaan verotuskohtelussa samalle viivalle rahastosäästäjien kanssa.

– Pankkiin avattavan osakesäästötilin sisällä voi säästää osakkeisiin ilman, että joutuu huolehtimaan verotuksesta. Osakesäästötilissä on pankilla velvollisuus huolehtia verotuksen raportoinnista. Tällöin osakesijoittajan ei tarvitse miettiä esimerkiksi sitä, mitä osakekauppoja hän on tehnyt milloinkin. Vasta, kun rahaa nostetaan tililtä ulos, niin katsotaan, että onko verotettavaa tuloa tai ei, kertoo Suomen Osakesäästäjät ry:n koulutusvastaava Svenne Holmström.

– Osakesäästötilin kanssa piensijoittajan ei tarvitse enää miettiä, mihin hintaan on osakkeita hankkinut verottajan näkökulmasta. Toki osakkeiden tuottojen seurannan kannalta on hyvä seurata, mihin hintaan on mitäkin ostanut.

Holmströmin mukaan nykyinen verotus syrjii suoria osakesijoittajia, sillä suorat osakesijoitukset eivät saa rahastosijoituksille tyypillistä verotuksen lykkääntymiskohtelua. Pääomaverot joutuu maksamaan viimeistään seuraavana vuonna luovutuksesta, ellei jotain vähennettävää löydy.

– Ongelmana on nyt monesti se, että verotus tahtoo ohjata sijoittajien päätöksiä liikaa. Osake-ostoja tai -myyntejä ei aina tehdä niin sanotusti osake edellä, vaan verotusasiat monesti ensi sijassa silmällä pitäen. Sijoittaja voi verojen vuoksi esimerkiksi jättää myymättä osakkeitaan tilanteessa, vaikka hän tietää, että yrityksellä ei enää mene niin hyvin kuin pitäisi ja toisaalta olisi järkevintä myydä ne. Tällainen tilanne esiintyy, kun osake on reippaasti plussalla. 

Osakesäästötili hyödyttää Holmströmin mukaan eniten pitkäaikaista osakesäästäjää. 

– Osakesäästäjä maksaa pääomaveroa osaketuotoistaan vasta siinä vaiheessa, kun hän nostaa varoja pois tililtä. Tapahtumia tilin sisällä ei veroteta, ja toisaalta osakkeita voi myydä ilman välittömiä verovaikutuksia. Osingot voi myös sijoittaa uudelleen tilin sisällä ilman, että välissä olisi maksettava niistä pääomaveroa.

Holmströmin mukaan, kun osingotkin saadaan tilin sisälle, osakesijoittaja pääsee pitkällä aikajänteellä hyötymään aiempaa paremmin korkoa korolle -ilmiöstä. 

– Vaurastumisen näkökulmasta osakesäästötilin hienous on se, että kansa vaurastuu nopeammin ja toisaalta verottaja saa kyllä omansa pois myöhemmässä vaiheessa.

 

50 000 euron kattoa halutaan korottaa

Suomessa nyt käyttöön otettavassa mallissa osakesäästötilille siirrettäville varoille on tulossa 50 000 euron kokonaiskatto. Toisaalta tilin sisällä omistusten arvo voi kasvaa rajattomasti sen mukaan, miten osakesijoitukset nousevat.

– Osakesäästäjät tekee osakkeenomistajien omana järjestönä kovasti töitä sen eteen, että rahakatto nostetaan tai poistetaan kokonaan tulevaisuudessa. 

Osakesäästötilejä tulevat Suomessa avaamaan sekä pankit että sijoitusyhtiöt ja palvelun tarjoajat voivat olla voivat olla mistä tahansa Euroopasta – vaikkapa saksalaisia pankkeja.

– Käytännössä kuitenkin veikkaan, että ainakin alkuvaiheessa puhutaan Suomessa toimivista kivijalkapankeista ja sijoituspalveluyhtiöistä, jotka tarjoavat osakevälitystä muutenkin, Holmström sanoo.

Itse osakesäästötilin sisällä voi sijoittaa vain ja ainoastaan pörssilistattuihin yrityksiin. Esimerkiksi Suomessa kyseeseen tulevat OMXH ja First North -osakkeet. Ulkomaisiin osakkeisiin on myös mahdollista sijoittaa, palveluntarjoajan tarjoamilla markkinoilla. 

– Pohjoismaisittain on erilaisia osakesäästötilejä – esimerkiksi Ruotsin ISK-järjestelmä. Suomen versiossa pystyy sijoittamaan vain ja ainoastaan suoriin osakkeisiin, mutta toisaalta myös yhtiöihin, jotka ovat järjestämässä listautumisannin.

 

 

Lisää aiheesta "Oma talous"