Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Vastaajajoukko on vuosien mittaan nuorentunut ja naisten osuus on kirinyt kaksi prosenttiyksikköä 14 prosenttiin.

Osakesäästäjä sijoittaa tutkitusti viisaasti

Osakesäästäjien jäseniä voi hyvällä syyllä pitää järkevinä sijoittajina. Huhtikuiseen kyselyyn osallistuneista 1 839 osakesäästäjästä peräti 62 prosenttia kuvaa itseään sijoittajaksi, joka etsii pitkäaikaisia sijoituskohteita ja käy kauppaa kuukausittain tai harvemmin.

Alle 45-vuotiaista vastaajista tähän ryhmään kuuluu lähes 80 prosenttia.

Rahoitusalan tutkijat nimittäin tällaista toimintatapaa viisaaksi. Vinha salkunpyöritys on kerta toisensa jälkeen todettu oivaksi tavaksi kasvattaa kuluja ja hukata tuottoa. 

Innokkaimpia osakekaupan kävijöitä ovat tämän tutkimuksen perusteella 65-vuotta täyttäneet kokeneet sijoittajat. Heistä joka neljäs tekee myös lyhytaikaisia sijoituksia ja käy osakekauppaa vähintään viikoittain. Raha ja aika todennäköisesti vaikuttavat taustalla. Tällä sijoittajaryhmällä on koko joukon suurimmat salkut ja sen jäsenillä on todennäköisesti eniten aikaa hoitaa sijoitusasioita. 

 

 

Kyse ei ole pelkästään rahasta


Tutkimus ei kerro mitään siitä, kuinka laaja salkun pyöritys on. Voi olla, että sijoittajat pyörittävät vain pientä osaa salkustaan. Sen sijaan tutkimus muistuttaa sijoittamisen sosiaalisesta ulottuvuudesta: Sijoittaminen on tärkeä harrastus yhdeksälle prosentille yli 65-vuotiaista vastaajista. He seuraavat markkinoita aktiivisesti ja käyvät osakekauppaa jopa päivittäin. 
Koko vastaajajoukosta sijoittamista pitää tärkeänä harrastuksena 126 vastaajaa. Heistä 44 prosenttia on täyttänyt 65-vuotta. Alle 45-vuotiainen osuus oli 22 prosenttia.

Tutkimus tehtiin tänä vuonna kolmannen kerran. Vastaajajoukko on vuosien mittaan nuorentunut ja naisten osuus on kirinyt kaksi prosenttiyksikköä 14 prosenttiin.

Sanamanterin Välittäjä 2019 -tutkimuksen tuloksia julkaistaan kattavasti elokuun painetussa Viisas Raha -lehdessä.


 

Etkö ole vielä Viisas Raha- lehden tilaaja?

Osakesäästäjien jäsenenä saat muiden rahanarvoisten etujen lisäksi sijoittajan tuhdin lukupaketin Viisas Raha lehden 10 kertaa vuodessa. Lue lisää

Lisää aiheesta "Oma talous"