Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Koti on keskeinen osa suomalaisten varallisuutta, mutta pelkän asunnon varaan ei voi laskea omaa taloudellista tulevaisuuttaan.

Omaa kotia ajatellaan yhä useammin myös sijoituksena

Suomalaisista 37 prosenttia ajattelee omaksi kodiksi ostettua omistusasuntoa myös sijoituksena. 18–29 -vuotiaiden keskuudessa osuus on jo 59 prosenttia, kun yli 60-vuotiaiden ryhmässä se on 21 prosenttia.

Danske Bank selvitti, pitävätkö suomalaiset asuntoa pelkkänä kotina vai myös sijoituksena. YouGovin huhtikuun puolivälissä toteuttama selvitys on lajissaan ensimmäinen, mutta asunnonostoajankohdan mukaan jaetut tiedot kertovat sijoitusajattelun lisääntyneen selvästi viime vuosikymmeninä. 1980-luvulla asunnon ostaneista 70 prosenttia ei ajattele asuntoa sijoituksena, kun taas vuoden 2015 jälkeen ostaneista jo 61 prosenttia sanoo ajattelevansa.

Danske Bankin selvitys julkaistiin Kiinteistömaailman 50. Kiinteistövälittäjäbarometrin yhteydessä. Samassa yhteydessä pankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki tarkasteli suomalaisten asumisen kehitystä barometrin 25-vuotisen historian aikana. Oman kodin ajatteleminen sijoituksena on lisääntynyt samalla, kun asuntolainojen keskikorko on laskenut vuoden 1994 8,5 prosentista nykyiseen 0,8 prosenttiin ja laina-aika kasvanut.

Yllättävää on, että maantieteellinen alue ei vaikuta arvioon asunnosta sijoituksena, vaikka asuntomarkkinat kehittyvät eri puolilla maata eri tavalla. Asunnon hintakehitys on ostotilanteessa tärkeää hieman useammalle Helsingin ja Uudenmaan alueella kuin muualla Suomessa. Silti sielläkin hintakehitystä tärkeänä pitäneiden osuus vastaajista oli vain 44 prosenttia sen ollessa koko maassa 39 prosenttia.

Asuntolainan määrällä yhteys sijoittamiseen

Suomalaisista omistusasujista yli puolella on asunnon lisäksi muutakin sijoitusomaisuutta. Vuokralla asuvista 31 prosentilla on sijoituksia. Tutkimuksen mukaan sijoittaminen on sitä yleisempää, mitä enemmän vastaajalla on asuntolainaa. Danske Bankin vähittäispankkitoiminnasta vastaava johtaja Riikka Laine-Tolonen peräänkuuluttaa sijoittamista jo asuntolainan maksamisen aikana.

– Koti on keskeinen osa suomalaisten varallisuutta, mutta pelkän asunnon varaan ei voi laskea omaa taloudellista tulevaisuuttaan. On hyvä idea pyrkiä säästämään ja sijoittamaan asuntolainan maksamisen ohessa.

Web-kyselynä toteutettuun selvitykseen vastasi yhteensä 1506. Lähtöotos ja lopullinen otos painotettiin suomalaista aikuisväestöä edustavaksi. Vastaajista 50 prosenttia asuu omassa omistusasunnossa ja 41 prosenttia vuokra-asunnossa.
 

Lisää aiheesta "Oma talous"