Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Lähes puolet vastaajista peukutti myös sen puolesta, että pankkien tulee lainapäätöksissään arvioida kohteen vaikutukset ilmastoon.

Nuoret ja ikäihmiset pitävät vastuullisuutta erityisen tärkeänä sijoitusvalinnoissaan

Kaikkiaan yli puolet puolet suomalaisista sijoittajista olisi valmis tyytymään maltillisempaan tuottoon lyhyellä aikavälillä, jos vähäpäästöisistä sijoituksista voisi odottaa parempia tuottoja vaikkapa kymmenen vuoden päästä. Tämä käy ilmi Finanssialan tuoreesta tutkimuksesta.

Finanssiala ry:n Norstat Oy:ltä tilaaman kyselytutkimuksen mukaan noin puolet kyselyyn vastanneista sijoittajista pitää ilmastovaikutuksia kaiken kaikkiaan tärkeänä kriteerinä sijoituskohdetta valitessaan. Asiaa kysyttiin18 – 84 -vuotiailta, joilla on sijoituksia rahastoissa, pörssiosakkeissa tai säästö- ja sijoitusvakuutuksissa.

Ympäristö- ja vastuullisuus ovat erityisesti tärkeitä nuorille, alle 30-vuotiaille sijoittajille ja yli puolet heistä pitää ilmastovaikutuksia tärkeänä kriteerinä sijoituskohdetta valitessa. Samoihin prosenttiosuuksiin päästiin myös yli 60-vuotiaiden vastauksissa.

Kiinnostaako sinua seurata sijoitustesi tuoton lisäksi niiden vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan? Kohderyhmä: Vastaajat, joilla sijoituksia, n=739 Lähde: Norstatin kyselytutkimus 

Yli puolet sijoittajista olisi lisäksi valmis tyytymään maltillisempaan tuottoon lyhyellä aikavälillä, jos vähäpäästöisistä sijoituksista voisi odottaa parempia tuottoja vaikkapa kymmenen vuoden päästä.

Finanssiala ry:n toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi pitää tuloksia ilahduttavina. Hänen mukaansa kyselytutkimus osoittaa, että suomalaiset ovat heränneet vastuullisuuteen ja haluavat omilla taloudellisilla valinnoillaan vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja yhteiskunnallisesti kestäviin ratkaisuihin. 

– Erityisesti nuoremman polven sijoittajat olisivat kyselyn mukaan valmiita tyytymään lyhyellä aikavälillä pienempiin tuottoihin ja odottamaan vähäpäästöisten kohteiden tuotonkehitystä pitkällä tähtäimellä. Vanhempi polvi näyttää suhtautuvan asiaan kriittisemmin tai ei osaa ottaa siihen kantaa, Kauppi toteaa.

Olisitko valmis tyytymään sijoituksen maltillisempaan tuottoon lyhyellä aikavälillä, jos vähäpäästöisistä sijoituksista voisi odottaa parempia tuottoja vaikkapa 10 vuoden päästä? Lähde: Norstatin kyselytutkimus 

 

Finanssiyrityksiltä odotetaan ilmastotoimia

Kaikilta kyselyyn vastanneilta kysyttiin myös pitäisikö finanssialan toimijoiden ottaa liike- ja sijoitustoiminnassaan huomioon ilmastovaikutukset. Noin puolet vastaajista kannatti väitettä, että suurten suomalaisten sijoittajien tulisi vetää sijoituksensa pois fossiilisesta energiantuotannosta. Naiset ja ikäihmiset olivat muita useammin tällä kannalla.

Lähes puolet vastaajista peukutti myös sen puolesta, että pankkien tulee lainapäätöksissään arvioida kohteen vaikutukset ilmastoon. Tämä väite sai eniten kannatusta naisten sekä alle 30-vuotiaiden ja yli 70-vuotiaiden keskuudessa.

Mitä mieltä olet väitteestä: Suomalaisten suurten sijoittajien tulisi vetää sijoituksensa pois fossiilisesta energiantuotannosta? Lähde: Norstatin kyselytutkimus

 

Pankin tulee arvioida lainapäätöksessään kohteen vaikutukset ilmastoon. Lähde: Norstatin kyselytutkimus

 

Kyselytutkimuksen toteutti Norstat Finland Oy Finanssiala ry:n toimeksiannosta. Tutkimus toteutettiin kohdistettuna verkkokyselynä Norstat Finlandin paneelin jäsenille 28.1. – 2.2.2020. Vastaajina oli 1002 iältään 18 – 84 –vuotiasta suomalaista. Tulokset kiintiöintiin vastaamaan Suomen väestöä sukupuolen, iän ja asuinpaikan mukaan.

Vastuullinen sijoittaminen, tutkimusyhteenveto (pdf)

 

 

Lisää aiheesta "Oma talous"