Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Vain 40 prosenttia kyselyyn vastanneista tuntee sijoittamisen perusasiat. Kuvituskuva

Nuoret hallitsevat talousasiansa vanhempia huonommin – "korkoa korolle" -ilmiö on monelle täysin tuntematon

Nordea julkaisi keväällä verkossa toimivan rahataitotestin. Tähän asti kertyneiden tulosten mukaan talouden suunnittelemisessa alle 26-vuotiaat ovat saaneet selvästi muita ikäryhmiä alhaisemmat pisteet, kun taas yli 65-vuotiaat ovat saaneet parhaimmat pisteet sekä rahan käytön suunnitelmallisuudesta että säästäväisyydestä.

Nordea julkaisi toukokuussa rahataitotestin, jonka voi tehdä netissä. Testin avulla vastaaja voi selvittää oman taloudellisen lukutaidon tason, johon kuuluu taloudellinen osaaminen, asenteet ja käyttäytyminen. Rahataitotestin on tähän mennessä tehnyt yli 2800 suomalaista. 

Suomalaisten taloustaidot ovat kansainvälisesti verraten korkealla tasolla, kuten myös suomalaisten yläkoululaisten hyvä menestys talousosaamisen PISA-tutkimuksessa osoitti viime keväänä.

– Pitkittynyt pandemiatilanne aiheuttaa kuitenkin vakavia taloudellisia haasteita ja on entisestään kärjistämässä taloudellisen osaamisen eroja erityisesti nuorten aikuisten kohdalla. Jotta kaikki saavat mahdollisimman hyvät lähtökohdat itsenäiselle elämälleen, tarvitaan useiden eri toimijoiden, kuten oppilaitosten, rahoituslaitosten ja järjestöjen välistä saumatonta yhteistyötä, Vaasan yliopiston taloustieteen professori Panu Kalmi sanoo.  

Nuoret hallitsevat talousasiansa vanhempia huonommin 

Rahataitotestissä taloudellista käyttäytymistä mitataan viidellä eri kysymyksellä säästämisestä ja talouden hoidon suunnitelmallisuudesta.

Tähän asti tutkimuksessa kertyneiden tietojen mukaan taloudellisen suunnittelusta tulevat pisteet olivat alle 26-vuotiailla muita ikäryhmiä alhaisemmat, kun taas yli 65-vuotiaat saivat parhaimmat pisteet rahan käytön suunnitelmallisuudesta ja säästäväisyydestä.

– Keski-ikäiset 36-45-vuotiaat miehet kokivat hallitsevansa raha-asioiden hoidon muita vastaajia paremmin. Tässä vertailussa alle 25-vuotiaat vastaajat pärjäsivät heikoiten, Nordean yhteiskuntavastuujohtaja Pirjo Kuusela sanoo. 

Sijoittaminen suurelle osalle hämärän peitossa 

Testin tulosten mukaan liki 90 prosenttia vastaajista tietää hyvin tarkasti kuukausitulonsa ja sen milloin ne tulevat tilille ja paljonko heidän tilinsä saldo on. Elämisen kulut , kuten ruoka- ja asumismenot, sen sijaan eivät olleet tiedossa kuin 39 prosentilla vastaajista. 

Vastaajista 78 prosenttia kertoo säästävänsä säännöllisesti, jotain tarkoitusta varten. Kuitenkin "Korkoa korolle" -ilmiö oli monelle vastaajista tuntematon, ja sitä koskevat kysymykset ovat saaneet testissä muihin kysymyksiin verrattuna vähiten oikeita vastauksia. Vain 40 prosenttia kyselyyn vastanneista tuntee sijoittamisen perusasiat.

– Rahataitotestin tuloksista nousee säästämiseen ja sijoittamiseen liittyen tuttuja ilmiöitä. Tosin muutostakin on ilmassa. Nordean digitaalisen sijoitusneuvoja Noran käyttäjämäärät ovat kasvussa ja osakesäästötilejä on avattu ahkerasti. Tietämys aihepiiristä siis toivottavasti laajenee, Kuusela pohtii. 

Myös yrityksien toiminta on monelle vielä mysteeri. Yrityksen liikevaihdon käsitettä koskevaan kysymykseen on vastannut oikein vain 45 prosenttia vastaajista  ja yritysten tuotonmuodotukseen liittyvään kysymykseen on vastannut oikein 48 prosenttia kyselyn  tehneistä. 

Nordean rahataitotesti 

 

Lisää aiheesta "Oma talous"