Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Naisten ja miesten salkut – totta vai legendaa

Energiaa, pankkeja, sovelluksia, mekkoja... Voiko salkun perusteella päätellä, kenelle se kuuluu? Osallistuvatko kromosomit sijoituspäätöksiin ja kummat tienaavat enemmän?

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa on hieman yli 800 000 henkilöä, jotka omistavat pörssiosakkeista noin 22 prosenttia. Henkilöomistajien osakepotin arvo on yhteensä noin 33 miljardilla.

Euroclear Finland tilastoi osakkeenomistajia ja osakeomistuksia myös sukupuolen mukaan. Tilastoinnissa ovat mukana julkisen kaupankäynnin kohteena olevat suomalaiset liikkeeseenlaskijat. Osakkeenomistajista on poimittu mukaan ne sijoittajat, joiden henkilötunnuksesta voidaan päätellä sukupuoli.

Pörssiyhtiöiden kotitalousomistajista on lukumääräisesti laskettuna miehiä 66 prosenttia ja osakeomistuksista he omistavat 79 prosenttia.

Kun verrataan 12 yhtiötä, joilla on eniten kotitalousomistajia, naissijoittajien lukumäärä on tätä keskimääräistä osuutta selvästi suurempi vain muutaman yhtiön kohdalla. Kansanosakkeista voi siis hyvällä syyllä puhua myös sekä miesten että naisten osakkeina.

Omistussuhteen jakautuminen yhtiöissä, joissa eniten kotitalousomistajia. Lähde: Euroclear Finland


Kun verrataan sukupuolijakaumaa yhtiöissä, joilla eniten kotitalousomistajia suhteessa yhtiön kaikkien osakkeenomistajien lukumäärään, naissijoittajien määrä nousee keskiarvoa suuremmaksi vain Marimekon kohdalla. 

Sukupuolijakauma 12 yhtiöistä, joilla eniten kotitalousomistajia suhteessa yhtiön koko osakkeenomistajien lukumäärään. Lähde: Euroclear Finland

Suosikit löytyvät

Erot miesten ja naisten salkkujen välillä ponnahtavat esille, kun tarkastellaan 12 yhtiötä, joissa naisten tai miesten lukumäärä kotitalousomistajista on tilastollisesti suuri.

Naisten luottamusta nauttivat Stockmann, Marimekko ja Elisa. Näissä kaikissa yhtiöissä naisten lukumäärä kotitalousomistajista on yli 50 prosenttia. Seuraavina tulevat Ålandsbanken, Kesko, Oriola ja Nordea.

Teollisuudesta naisten suosikkilistalle on päässyt kolmikko Kone, Huhtamäki ja UPM-Kymmene. Tusinan viimeistä sijaa pitää Sanoma, jonka kotitalousomistajista 37 prosenttia on naisia.

12 pörssiyhtiötä, joilla on eniten naisomistajia. Lähde: Euroclear Finland

Miesten omistamien yritysten paalupaikalta löytyy peliyhtiö Nitro Games, kannoillaan teollisuuden energiansäästöratkaisuja tarjoava Energize ja projektinhallintaan keskittyvä Enersense International. Listalta löytyvät myös Ahola Transport, Efecte, Kamux, Savosolar, Nordic ID, Fiavin Service, Fellow Finance, Remedy Entertainment ja Componenta. Kaikissa näissä yhtiöissä miesten lukumäärä kotitalousomistajista on 85 prosenttia tai yli sen.

12 pörssiyhtiötä, joilla on eniten miesomistajia. Lähde: Euroclear Finland

Varovaiset naiset takovat reipasta tuottoa

Nordnetin teettämän tutkimuksen (YouGov 2019) perusteella suomalaiset miehet ovat yli kymmenkertaisesti halukkaampia ottamaan riskejä sijoituksissaan naisiin verrattuna. Vain yksi prosentti naisista kertoi ottavansa korkeaa riskiä maksimoidakseen sijoitustuottonsa. Miesten joukossa vastaava luku oli 11 prosenttia.

Naisista 28 prosenttia ja miehistä 45 prosenttia olivat valmiita ottamaan jonkin verran riskiä. Miehet myös käyvät kauppaa kaksi kertaa enemmän kuin naiset.

Nordnetin tutkimuksen mukaan varovaiset naiset keräsivät kuitenkin 4,3 prosenttia paremman tuoton sijoituksilleen kuin miehet viime vuonna. He päihittivät sekä miessijoittajat että Helsingin pörssin indeksin (OMXH25).

Tuotot on laskettu tarkastelemalla mies- ja naissijoittajien yleisimpiä osakeomistuksia kalenterikuukausien alussa vuonna 2018. Salkkujen kuukausituotot on laskettu painottamalla omistajien lukumäärää kussakin osakkeessa.

 

 

HUOM!

Postin lakon vuoksi Viisas Raha ei tipahda postiluukusta, mutta kaikki Osakesäästäjien jäsenet voivat lukea näköislehteä maksutta. Lue lisää

Etkö ole vielä Viisas Raha- lehden tilaaja?

Osakesäästäjien jäsenenä saat muiden rahanarvoisten etujen lisäksi sijoittajan tuhdin lukupaketin Viisas Raha aikakauslehden. Lue lisää

Lisää aiheesta "Oma talous"