Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Työuran pidentämisen suhteellinen hyöty vähenee ensimmäisen vuoden jälkeen, koska lykkäyskorotus ei kasva korkoa korolle. Kuvituskuva.

Naiset hyötyvät enemmän eläkkeelle jäämisen lykkäämisestä

Vuoden lisätyöskentely yli vanhuuseläkeiän alarajan kasvattaa loppuelämän nettotuloja keskimäärin lähes kymmenen prosenttia.

Eläketurvakeskus laski miten lisätyövuodet vaikuttavat tulevaan eläkkeeseen.

Suurin suhteellinen hyöty työssä jatkamisesta saavutetaan ensimmäisenä vuonna. Kahden prosentin reaalikorolla laskettuna lisävuosi työelämässä nostaa loppuelämän nettotuloja 9 prosenttia vuonna 1964 syntyneellä henkilöllä. Tämä tarkoittaa keskimäärin noin 40 000 euroa lisäystä loppuelämän nettotuloihin.

Työuran pidentämisen suhteellinen hyöty vähenee hiukan seuraavina lykkäysvuosina, koska lykkäyskorotus ei kasva korkoa korolle.

– Useimmille myöhempi eläkkeelle siirtyminen tarkoittaa merkittävästi korkeampia tuloja loppuelämäksi. Jos työtä ja työkykyä riittää, voi itse punnita, kuinka paljon arvostaa eläkkeen tuomaa vapaa-aikaa, kehityspäällikkö Heikki Tikanmäki Eläketurvakeskuksesta pohtii.

Eri vuosikymmeninä syntyneiden ikäluokkien välillä on vain vähän eroja. Yksittäisinä tarkasteluvuosina satunnaiset tekijät, kuten hitaan ansiotason kasvun vaikutus eläkkeiden indeksointiin, voivat vaikuttaa lykkäyksen kannattavuuteen.

– Vuonna 1954 syntyneille lykkääminen oli laskelminen mukaan muita ikäluokkia vähemmän kannattavaa, koska he saavuttivat alimman vanhuuseläkeikänsä kiky-sopimuksen jälkeisenä vuonna.

Kaikki eivät hyödy lykkäämisestä yhtä paljon

Naiset hyötyvät eläkkeen lykkäämisestä keskimäärin miehiä enemmän. Tämä johtuu siitä, että naiset elävät keskimäärin miehiä pidempään.

– Hyöty vaihtelee yksilöiden välillä merkittävästi. Jos henkilö kuolee pian eläkkeelle siirtymisen jälkeen, ei suuremmasta kuukausieläkkeestä ole juurikaan iloa. Toisaalta, pitkään elävä hyötyy eläkkeen lykkäämisestä muita enemmän, Tikanmäki sanoo.

Yksilötasolla tarkasteltuna kymmenen prosenttia miehistä menettää useita prosenttiyksikköjä eläkepääomastaan lykkäämällä eläkkeelle siirtymistä. Naisilla vastaava osuus on selvästi pienempi.

Eroja löytyy myös koulutusasteittain.

– Esimerkiksi korkeakoulutetut hyötyvät tyypillisesti lykkäämisestä enemmän kuin ammattitutkinnon suorittaneet.

Eläketurvakeskus: Eläkkeelle siirtymisen kannustimien arviointi mikrosimulointilaskelmilla

Lisää aiheesta:

Laske, miten lastenhoito kerryttää eläkettäsi

Eläkkeelle ilman rahahuolia

Naisilla riittää kirittävää – myös omaisuustulot kasvattavat naisten ja miesten välistä tuloeroa

Lisää aiheesta "Oma talous"