Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Suomalaisten kotitalouksien kiinnostus eri sijoituskohteisiin on vähentynyt lähes kautta linjan. Lähde: Finanssiala, Pankkibarometri III/2019

Nämä kiinnostavat edelleen kotitalouksia: osakkeet ja remonttilainat

Lähes kaikkien sijoituskohteiden suosio on tällä hetkellä kotitalouksien keskuudessa laskussa. Lainaa on kuitenkin otettu aiempaa vilkkaammin, etenkin remontteja varten.

Kotitaloudet ovat edelleen varovaisia sijoittajina. Finanssiala ry:n pankkibarometrin mukaan eri sijoitusvaihtoehdoista vain suorien osakesijoitusten ja osakerahastojen suosion arvioidaan kasvavan tällä hetkellä kotitalouksien keskuudessa. Viime kuun taitteessa tehdyssä kyselyssä niiden saldoluku nousi 16 pisteeseen.

Talletusten sekä joukkolainojen ja korkorahastojen suosiot ovat painuneet entisestään. Eläke- ja säästövakuutusten kysyntä on jo pidemmän aikaa ollut hyvin laimeaa.

Kiinteistösijoitusten saldoluku nousi hieman, mutta oli edelleen miinuksella.

Lainaa viime vuotta innokkaammin

Kotitalouksien luotonkysyntä on FA:n mukaan ollut kesällä selvästi viime vuoden vastaavaa ajankohtaa vilkkaampaa. Erityisesti oman asunnon remontointia ja peruskorjausta sekä oman asunnon hankintaa varten otettujen luottojen kysyntä on ollut kasvussa.

Sen sijaan kotitalouksien sijoitustoimintaa ja elinkeinon harjoittamista varten otettujen lainojen kysynnän odotetaan edelleen vähenevän selvästi. Myös kulutustavaroiden hankintaan tarkoitettujen lainojen kysynnän odotetaan vähenevän hieman viime vuodesta.

Pankkibarometrin vastaajat arvioivat, että kotitalouksille on myönnetty toisella neljänneksellä enemmän luottoja kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Myönnettyjä luottoja kuvaava saldoluku nousi 16 pisteeseen edellisen kyselyn -16 pisteestä. Saldoluku käväisi parissa edellisessä barometrissa negatiivisella puolella, mutta palasi nyt siis positiiviseksi. Pitkän aikavälin keskiarvo (+17) alittui niukasti.

Nyt 36 prosenttia vastaajista arvioi luottoja myönnetyn enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Odotukset kotitalouksien lähiajan luotonkysynnästä palasivat nekin edellisen barometrin miinukselta lievään nousuun. Luotonkysynnän odotuksia kuvaava saldoluku nousi 4,0 pisteeseen.

Joustomahdollisuuksista lyhennysvapaiden käyttö ja laina-ajan pidentäminen olivat samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Muiden lainanhoidon joustomahdollisuuksien eli lainan ennenaikaisen takaisinmaksun ja lainan viitekoron vaihdon käyttö kotitalouksien keskuudessa vähenee edelleen, minkä FA toteaa olevan luontevaa nykyisissä korko-oloissa.

Syksy ei näytä tuovan muutosta

Pankkibarometrin vastaajat arvioivat lisäksi, että kotitalouksien luotonkysyntä on ollut melko vilkasta kolmannella neljänneksellä. Luotonkysyntää kuvaava saldoluku jäi kuitenkin niukasti alle pitkän aikavälin keskiarvonsa. Oman kodin remontointiin ja peruskorjaukseen odotetaan kysyttävän vielä lainaa, mutta erityisesti sijoitustoimintaan liittyvän luotonoton arvioidaan edelleen vähenevän.

Vastaajat arvioivat, että oman asunnon hankintaan otettujen lainojen kysyntä olisi hieman elpynyt, mutta aluekohtaiset erot kasvukeskusten ja muun Suomen välillä saattavat olla suuria.

Finanssiala ry (FA) kysyy neljännesvuosittain pankinjohtajien käsityksiä ja odotuksia luotonkysynnän ja eri sijoitusmuotojen kehityksestä. Pankkibarometri toteutetaan nettikyselynä. Vastaajina on muun muassa pankin- ja konttorinjohtajia, konttorien esimiehiä ja luottopäälliköitä. Barometrikysely lähetetään seuraaville pankeille: Nordea, OP Ryhmä, Danske Bank, Aktia Pankki, Handelsbanken, Säästöpankkiryhmä, POP Pankki -ryhmä, Ålandsbanken, Oma Säästöpankki, Hypo, SEB ja S-Pankki. Vastaajien lukumäärät vastaavat pääpiirteissään pankkien markkinaosuuksia Suomessa.

Pankkibarometrikysely III/2019 tehtiin elo-syyskuun vaihteessa. Siihen tuli yhteensä 51 vastausta, joista 26 oli yritysasiakkaista vastaavilta pankinjohtajilta ja 25 henkilöasiakkaista vastaavilta pankinjohtajilta.

 

Lue pankkibarometrin kaikki tulokset täältä.

Lisää aiheesta "Oma talous"