Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Victor Snellman pitää ehdotusta syntyvän lapsen starttirahasta hyvänä tulevaisuusinvestointina. Kuva: Timo Porthan

Näkökulma: Valtio vivuttaa verotulojaan äitiyspakkauksen pesämunalla

Äitiyspakkaukseen ehdotettu 300 euron pesämuna lapsen osakesäästötilille ehti loppuviikosta kerätä niin kiitosta kuin kritiikkiäkin. Moni unohtaa, että lapsen ja nuoren vaurastuessa myös valtio vaurastuu.

Maaliskuun 24. aamupäivällä Juha Sipilä työryhmineen nasautti ehdottaessaan äitiyspakkauksessa vastasyntyneille 300 euron pesämunaa ”lapsen osakesäästötilille” osana kotimaisen omistajuuden kehittämistä. Sosiaalinen media ja lehdistö nosti tämän aiheellisesti loppuviikon puheenaiheeksi. Ehdotus ehdittiin julistaa tasa-arvoteoksi ja samalla hieman yllättäen myös eriarvoisuutta runsaasti lisääväksi.

Myös omistamisen starttirahasta aiheutuvat kustannukset nousivat esille. Miten meillä Suomessa voi olla tähän varaa? Helposti. Suomessa tällä hetkellä syntyy noin 45 000 lasta vuodessa, jolloin valtion kassaan syntyisi nyt ehdotetusta pesämunasta alle 14 miljoonan euron lovi. Tämä on pisara meressä, kun otetaan huomioon, mihin kaikkeen valtion budjetista rahaa syydetään. Yksi näkökulma jäi kuitenkin toreilla mainitsematta: se olisi kansankapitalismin ohella valtiokapitalismia.

Nykyhallituksellekin sopiva tulevaisuusinvestointi

Lyhyen aikavälin kustannusten sijasta tulisi tässäkin yhteydessä tarkastella tulevaisuuden tuottoja. Nimittäin osakemarkkinoiden tuottaessa pitkällä aikavälillä keskimäärin 8 prosenttia, olisi tuo 300 euroa kasvanut jokaisella lapsella täysi-ikään mennessä noin 1 200 euroon. Ja mikäli nuori päättää tyhjentää pajatson syntymäpäivillään, tulee hänelle maksettavaksi pääomaveroa 270 euroa. Valtio siis menettää kustakin pakkauksesta 30 euroa, eli keskimäärin 0,6 prosenttia vuodessa. Eli ei juuri mitään.

Valtion salakavala juoni kuitenkin paljastuu, kun nämä käteen jääneet 930 euroa laitetaan sileäksi esimerkiksi ostamalla vaatteita, palveluja ja niin edelleen. Arvonlisäveroa tulee valtion kassaan 223 euroa. Lopputulema on, että nuori on vaurastunut ja valtio on vaurastunut. Valtion -14 miljoonaa euroa onkin +8 miljoonaa euroa. Tätä on se omistajuuden magia!

 

Vanhempien tuella satojen miljoonien saatavat valtiolle

Äitiyspakkauksessa vanhemmille tulee vauvan pesämunan ja vaatekerraston mukana sijoitusopas, jotta vanhemmat osaavat pitää huolta vauvan sijoitusvarallisuudesta. Useimmille osakesäästämisen aloittaminen saattaa tuntua hankalalta ja vaikealta, mutta muutaman oppaan lukemisen ja ensimmäisten ostojen jälkeen se onkin yhtä helppoa kuin tilisiirron tekeminen.

Tämän huomattuaan, moni vanhempi todennäköisesti alkaa säästää itsekin. Ja auttaa lastansa laittamalla säännöllisesti hänen osakesäästötilille rahaa. On totta, että kaikilla ei tätä mahdollisuutta ole, mutta se ei kuitenkaan ole äitiyspakkauksen vika, eikä siksi pidä pesämunaa demonisoida.

Osa vanhemmista siten säästää lapselleen 100 €/kk ja osa 0 €/kk. Jos lasketaan maltillisella 15 €/kk summalla säästettäväksi lapsen tilille ja osakkeisiin, on meillä 18 vuotta aloituksen jälkeen pesämuna mukaan lukien 370 miljoonaa euroa, josta 211 miljoonaa euroa on tuottoja. Pelkällä pesämunalla, eli ilman vanhempien vetoapua, nämä luvut olisivat 54 miljoonaa euroa ja 40 miljoonaa euroa.

Eli vanhempien pienellä, kuukausittaisella tuella tämän tulevan sukupolven varallisuus kasvoi 6,8-kertaiseksi. Yksittäisen nuoren varallisuus olisi siis noin 8 239 euroa. Ei hullumpi pesämuna nuorelle aikuiselle!

 

Dynaamiset vaikutukset

On erittäin todennäköistä, että pesämunan päälle tulevat vanhempien kuukausirahan lisäksi kummeilta ja isovanhemmilta hieman tukea sekä nuorelta itseltään pullonpalautusrahoja sekä kesätyörahoja. Lisäksi sijoittamista harjoitellessa tuotot voivat parantua. Toisaalta Sipilän työryhmän ehdotusten edistyessä yrityksillä olisi parempi toimintaympäristö ja siten tuotto-odotus voi olla tulevaisuudessa jopa 12 prosenttia vuodessa. 

Tällöin täysi-ikäisyyteen astuvalla nuorella on voinut kertyä säästöjä jopa asunnon käsirahan verran. Malli myös kannustaisi kunkin vuoden hallitusta tekemään järkeviä talouspäätöksiä, jotta tuotto-odotus ei puolitu ja valtio menetä rahaa. Ottaen huomioon, että äitiyspakkauksen pesämuna olisi käytössä esimerkiksi 20 vuotta, olisi jokaisella hallituksella aina korvat herkkänä noin miljoonalle nuorelle omistajille.

Lisää aiheesta "Oma talous"