Lehti suomalaiselle sijoittajalle

ETF-markkinoilta löytyy jokaiselle jotakin. Sijoittajan kannattaa olla tarkkana kulujen kanssa. Kuva: iStock

Näin sijoitat ETF:iin – 6 huomioitavaa asiaa

ETF:ien juoksevat kulut ovat selvästi pienempiä kuin aktiivisesti hoidettujen osakerahastojen ja usein hieman pienempiä kuin tavallisten indeksirahastojen. Juoksevien kulujen lisäksi kannattaa huomioida kuusi muuta seikkaa.

1. Mieti, mitä salkkusi tarvitsee

Runsaudenpula on ETF-markkinoilla tyrmäävä. Helpommalla selviää, jos tietää, mitä etsii: mitkä omaisuuslajit kiinnostavat, mille markkinoille haluaa sijoittaa ja minkä tyyppistä ETF:ää etsii?

2. Tunne indeksin rakenne

ETF:t seuraavat yleensä jotakin markkinoita kuvaavaa indeksiä tai noudattavat sijoitustoiminnassaan muulla tavoin määriteltyjä sääntöjä. Niiden toimiala-, markkina- tai muihin painotuksiin kannattaa perehtyä. Jos tätä ei tee, mahdolliset riskikeskittymät jäävät helposti huomaamatta ja yhteensovittaminen olemassa olevaan jää tekemättä.

3. Varmista, että ETF seuraa tarkasti nimikkoindeksiään

Hyvän ETF:n tuottoero nimikkoindeksiin pysyy vuodesta toiseen vakiona. Tämän voi tarkistaa ETF:n avaintietoesitteestä. Olennaista on myös se, että tuotto yltää lähelle indeksin tuottoa. Jos ero vaikuttaa suurelta, kannattaa tutkia, mistä se johtuu. Eroa saattaa selittää esimerkiksi valuuttasuojaus tai poikkeuksellisen vaikeasti seurattavat markkinat.

4. Vertaile juoksevia kuluja

Mitä pidemmäksi aikaa sijoittaa, sitä vahvemmin kulut vaikuttavat lopputulokseen. Jos tarjolla on kaksi yhtä hyvää ETF:ää, niistä kannattaa valita halvempi. Mitä eksoottisemmille markkinoille sijoittaa, sitä korkeammat kulut ovat. Mitä monimutkaisemmat säännöt sijoituksia ohjaavat, sitä enemmän todennäköisesti maksat.

5. Vertaile kaupankäynnin kuluja

Mitä enemmän kauppaa käyt, sitä tarkemmin kannattaa perehtyä kaupankäyntiin liittyviin kuluihin. ETF:ien kaupankäynnissä pätevät samat lainalaisuudet kuin osakekaupassa. Mitä vilkkaammin ETF:ällä käydään kauppaa, sitä todennäköisemmin osto- ja myyntihinta ovat lähellä toisiaan. Likviditeettiin vaikuttaa yleensä vahvimmin markkinat, joille ETF sijoittaa. Jos niillä käydään niukasti kauppaa, sama pätee yleensä ETF:äänkin.

Vaivanpalkkaa pitää maksaa välittäjillekin samaan tapaan kuin osakekauppaa käydessä. Välityspalkkiot ovat viime vuosina pudonneet, mutta valuuttakaupalla välittäjät rahastavat edelleen. Sen vuoksi kannattaa suosia ETF:iä, jotka noteerataan euroissa.

6. Valitse ETF, joka ei jaa tuottoa

ETF-sijoittaja omistaa melkein aina ulkomaisia arvopapereita. Myyntivoitot verotetaan aina Suomessa ETF:n kotimaahan katsomatta, mutta tuotoista voidaan rahaston rekisteröintimaassa periä lähdeveroa. Verotuksesta selviää helpommalla, jos valitsee ETF:n, joka ei jaa tuottoa.

Osinkoa jakavat ETF:t erottaa DIST- tai INC -merkinnästä, joka löytyy yleensä rahaston nimestä. Osingot uudelleensijoittavat ETF:t merkitään ACC-merkinnällä.

Juttu on julkaistu alun perin Viisas Raha -lehden numerossa 5/2019. Päivitetty tieto siitä, kuinka osinkoja jakavat ja uudelleensijoittavat rahastot erottaa.

Etkö ole vielä Viisas Raha -lehden tilaaja?

Osakesäästäjien jäsenenä saat muiden rahanarvoisten etujen lisäksi sijoittajan tuhdin lukupaketin, Viisas Raha -lehden kahdeksan kertaa vuodessa. Lue lisää

Lisää aiheesta "Oma talous"