Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Yhdysvaltoihin muuttavan sijoittajan kannattaa etukäteen selvittää, miten muutto vaikuttaa sijoituksiin. Kuva: iStock

Muutan ulkomaille – Mitä sijoituksilleni tapahtuu?

Määräaikainenkin ulkomaille muutto voi päättää asiakkuuden välittäjällä, jolloin sijoitukset on pakko myydä tai siirtää. Kysyimme neljältä välittäjältä heidän käytännöistään.


Kahden kolmen vuoden muutto ulkomaille ei ole nykymaailmassa poikkeuksellista. Kun sijoittaja muuttaa ulkomaille, ei ole aivan yksiselitteistä, mitä hänen sijoituksilleen tapahtuu. 

Siksi kysyimme neljältä välittäjältä – Danske Bankilta, Nordealta, OP:lta ja Nordnetiltä – millaiset käytännöt heillä on, jos asiakas muuttaa määräaikaisesti ulkomaille. 

Sähköpostikysely osoitti, että välittäjällä on väliä silloin, kun muutto on suunnitelmissa. Euroopan talousalueen sisällä muuttaessa ei rajoituksia lähtökohtaisesti ole, mutta määräaikainenkin muutto esimerkiksi Yhdysvaltoihin voi katkaista asiakkuuden. 

Yhdysvallat onkin yksi niistä maista, joihin liittyy erilaisia käytäntöjä eri välittäjillä. Nordnet irtisanoo asiakkuuden, ellei muuton syynä ole opiskelu, kun taas Nordealla osakkeiden ja rahastojen säilytys on mahdollista – ja osakkeita voi myydäkin asiakaspalvelun kautta. OP sen sijaan harkitsee toimenpiteitä tapauskohtaisesti.

Danske Bank, yksityispankkiiri Mikko-Pekka Aaltonen

”Yleisesti ottaen eri maiden verokohtelu vaihtelee paljon ja sääntöihin on monia poikkeuksia. Muuttajaa koskevat kohdemaan lait henkilökohtaisissa veroissa, ja eri maissa suhtaudutaan eri omaisuuseriin eri tavalla. 

Lähtökohtaisesti ulkomaille muuttaessa Danske Bank ei tee mitään osakkeille ja rahasto-osuuksille ja niitä pystyy säilyttämään Danskella, jos omaisuudella ei käy kauppaa ulkomailla asumisen aikana. Ulkomaille muuttaessa henkilön tulee kuitenkin itse varmistaa, että hän täyttää asuinmaan velvoittamat vaatimukset. 

Tätä varten on perustettu vuonna 1976 Danske Luxembourg, joka auttaa Pohjoismaiden ulkopuolelle muuttavia pohjoismaisia henkilöasiakkaita ja heidän sijoitusyhtiöitään. Danske Luxembourgissa työskentelee tällä hetkellä 16 suomalaista, joiden avulla voidaan tarjota ulkomailla asuville suomalaisille ulkomaille soveltuvat pankkipalvelut heidän omalla äidinkielellään. Näihin kuuluvat tilit ja kortit, lainat, sijoitukset sekä juridiikka.”

Nordea, sijoituspalveluista vastaava johtaja Tanja Eronen

”Lähtökohtaisesti asiakas voi pitää sijoitukset ja voi omatoimisesti ostaa ja myydä niitä. Poikkeuksen muodostavat Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa asuvat henkilöt. Yhdysvalloissa tai Isossa-Britanniassa asuvat asiakkaat eivät voi tehdä sijoitustoimeksiantoja itse verkkopankin kautta. Myynnit ovat mahdollisia olemalla yhteydessä asiakaspalveluun. Isossa-Britanniassa asuvilla on myös mahdollista ostaa asiakaspalvelun kautta osakkeita.”

Nordnet, maajohtaja Suvi Tuppurainen

”Yleisesti ottaen voin tiivistää, että jos asiakas voi alla olevan mukaisesti jatkaa meillä, hän voi säilyttää osakkeensa ja rahastonsa. Jos asiakkuus irtisanotaan, hänen tulee siirtää osakkeet pois tai myydä ne. Rahastoja voi vain myydä, niitä ei voi siirtää. 

Nordnet saa tiedon asiakkaansa muutosta automaattisesti Väestörekisteristä. Päivitämme osoitetiedot asiakasrekisteriin ja seuraavana päivänä lähetämme asiakkaalle automaattisesti täydennyspyynnön viestikeskuksen kautta. 
Jos asiakas muuttaa Euroopan talousalueen sisällä, hänen tulee toimittaa Nordnetiin pyydetyt asiakirjat asiakastietojen päivittämiseksi ajan tasalle. Jos asiakas muuttaa Euroopan talousalueen ulkopuolelle, hänellä on 14 päivää aikaa toimittaa pyydetyt täydennykset. Mikäli emme ole vastaanottaneet pyydettyjä tietoja 14 päivän sisällä, lainsäädäntö velvoittaa Nordnetin lukitsemaan asiakkaan tilin kaupankäynniltä. Asiakas voi kuitenkin antaa myyntitoimeksiannot puhelimitse meklarille vaikka tili olisi lukittuna. 

Jos asiakas muuttaa Yhdysvaltoihin tai niin sanottuihin black listed -maihin (Kuuba, Pohjois-Korea, Iran, Syyria), Nordnet irtisanoo asiakkuuden vastaanotettuaan tiedon muutosta. Yhdysvaltojen osalta poikkeuksena ovat asiakkaat, jotka opiskelevat Yhdysvalloissa. Heidän tulee toimittaa Nordnetiin Todistus verovelvollisuudesta -lomake, osoitetodistus, kopio Visasta ja esimerkiksi kopio koulun hyväksyntäkirjeestä, josta ilmenee vahvistus opinnoista. 

On hyvä muistaa, että Suomen kansalaista pidetään Suomessa yleisesti verovelvollisena pääsääntöisesti muuttovuoden sekä kolmen seuraavan vuoden ajan ulkomaille muutosta huolimatta. Samaan aikaan hänestä voi tulla yleisesti verovelvollinen kohdemaassa. Mikäli asiakas haluaa ulkomailla asuessa poiketa verotuksen muuttosäännöstä (muuttovuosi + kolme seuraavaa täyttä vuotta), hänen tulee lähettää Suomen verottajalta saatu Rajoitetusti verovelvollinen -todistus. Mikäli asiakas haluaa verotusmaan olevan osinkotulojen osalta muu kuin Suomi, hänen tulee toimittaa meille asuinpaikkatodistus (6132f) sekä verottajan toimittama lähdeverokortti."

OP, varallisuudenhoitoasiakkaista vastaava johtaja Kai Kalajainen

”Osakkeiden ja rahastojen säilytys jatkuu ennallaan asiakkaan ulkomaille muuttamisesta huolimatta. Ulkomailla asuvan asiakkaan on pääsääntöisesti mahdollista luopua omistuksistaan. 

Osuuspankit tarjoavat sijoituspalveluita lähtökohtaisesti Suomessa, joten uusien tuotteiden tai palveluiden käyttöön ulkomailla asuttaessa voi kohdistua rajoituksia, jotka arvioidaan tapauskohtaisesti. Asiaan vaikuttavat muun muassa asiakkaan uuden asuinmaan sääntely ja asiakkaan käytössä olevat palvelut. Esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Kanadassa asuvan asiakkaan palveluihin kohdistuu laajempia paikallisesta lainsäädännöstä johtuvia rajoituksia.”

Juttu on julkaistu alun perin vuonna 2021.

Lisää aiheesta "Oma talous"