Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Mitä tapahtuu verotukselle vaalien jälkeen?

Suurimpien puolueiden kannat Suomen talouden elvyttämiseen ja verotukseen antavat osviittaa siitä, millaisia muutoksia sijoittajillekin on luvassa.

Eduskuntavaalien lähestyessä myös keskustelut erityisesti Suomen kestämättömän taloustilanteen ratkaisemisesta kiihtyvät. Sijoittajan kannalta merkittävimmät päätökset tehdään seuraavalla hallituskaudella todennäköisesti verotuksesta.

Tällaisia vero-ohjelmia neljä suurinta puoluetta ajaa:

Kokoomus uudistaisi osakesäästötilin

Kokoomuksen tavoitteena on koko Suomen kokonaisveroasteen laskeminen. Suomen taloutta yritys haluaa tasapainottaa veronkorotusten sijaan hillitsemällä menoja ja edistämällä kasvua ja työllisyyttä.

Vaikka puolue haluaa keventää ansioverotusta, muita korotuksia se kuitenkin tavoittelee. Kokoomus haluaa siirtää verotuksen painopistettä haittojen, päästöjen ja kulutuksen verotukseen. Puolue ajaa esimerkiksi tupakkaveron ja alkoholiveron kiristämistä sekä uutta terveysperusteista veroa, jolla verotettaisiin ainakin sokeripitoisia ja ehkä myös rasvaisia ruokia.

Kokoomuksen agendalla on myös muita sijoittajia kiinnostavia uudistuksia. Puolue haluaa uudistaa osakesäästötiliä ja poistaa sijoitusten 50 000 euron kattorajan. Tavoitteena on myös, että vastasyntyneille avattaisiin automaattisesti osakesäästötili, jolle valtio sijoittaisi tietyn summan.

SDP verottaisi varallisuutta

SDP haluaa siirtää verotuksen painopistettä enemmän varallisuuden ja haittojen verotukseen – pääomatulovero siis todennäköisesti nousisi. Puolue haluaa myös tehostaa verovälttelyyn puuttumista.

SDP:n vaaliohjelman mukaan tavoitteena on kokonaisveroasteen säilyttäminen vähintään nykyisellä tasolla ja verotuksen muuttaminen nykyistä progressiivisemmaksi. Puolue ei halua, että pieni- ja keskituloisten verotus nousee – sen sijaan heidän verotustaan voitaisiin alentaa, jos verotuloja tulee riittävästi muualta.

Puolue on esittänyt myös, että esimerkiksi suuria puolustushankintoja voidaan rahoittaa tilapäisillä veroilla.

Perussuomalaiset ajaa matalampaa ansiotuloveroa

Perussuomalaisten mukaan verotusta ei pidä kiristää vaan keventää. Puolue ajaa ansiotuloverotuksen keventämistä kaikilla tulotasoilla sekä ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastusta.

Samalla puolue poistaisi verovähennysoikeuksia, mikä mahdollistaisi matalammat verokannat. Puolue kannattaa myös säätiöiden ja yhdistysten saamien pääomatuloverojen verotusta. Perussuomalaiset perustelee tätä sillä, että nykyinen veromalli mahdollistaa varakkaiden pääomatulojen kiertämisen säätiöiden kautta.

Julkinen talous pitäisi perussuomalaisten mukaan tasapainottaa kahden vaalikauden kuluessa siten, että kullekin hallinnonalalle kohdistetaan 2–4 prosentin suuruinen säästötavoite.

Keskusta haluaa malttia

Keskusta on maltillisten, useammalle vuodelle jakautuvien veronkorotusten kannalla. Puoleen tavoitteena on kuitenkin, ettei Suomen kokonaisveroaste nouse.

Keskustalle on tärkeää, ettei yritysten verotus kiristy. Puolue ehdottaa myös jokaiselle suomalaiselle yrittäjyystunnusta, joka helpottaisi varsinkin sivutoimisena yrittäjänä toimimista.

Keskustan mielestä suurista ja menolisäyksistä on pidättäydyttävä niin kauan, että julkinen talous on tasapainossa, ellei samaan aikaan tehdä vastaavia sopeutustoimia.

Lisää aiheesta "Oma talous"