Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Mieti perintöä ajoissa – Moni on pulassa kymmenien tuhansien eurojen veron kanssa

Suomalaisten saamien perintöosuuksien ennakoidaan olevan kasvussa, kun varallisuus kasvaa ja perintö jakautuu yhä harvempien kesken.


Suomalaisilla on yhä enemmän vaikeuksia maksaa veroja saamistaan perinnöistä. Verohallinnon mukaan ulosotossa olevien perintöverojen määrä on kasvanut joka vuosi vuodesta 2019 lähtien.

Vaikka perintöverot eivät aiheuta ongelmia suurimmalle osalle suomalaisista – valtaosalla perintöosuus jää alle verottoman 20 000 euron – perintöosuuksien ennakoidaan olevan kasvussa. Suomalaisten laskennallinen perintövarallisuus kasvaa samalla, kun perintöä jaetaan aiempaa harvempien kesken.

Suomalaisten omaisuus painottuu voimakkaasti kiinteään reaaliomaisuuteen, kuten asuntoihin, kesämökkeihin ja kulkuvälineisiin. Tämä hankaloittaa perintöveron maksua, jos helposti rahaksi muutettavaa omaisuutta ei ole.

− Varmasti ihmiset miettivät näitä asioita etukäteen, varsinkin silloin kun ikää karttuu enemmän. Mutta usein tiedonpuute voi vaikeuttaa pohtimista. Ei esimerkiksi tiedetä verojen suuruutta tai eri mahdollisuuksia varautua, sanoo juristi Mika Lehto LähiTapiola Henkiyhtiöstä.

Kymmenien tuhansien lasku

Perintöverosta saattaa tulla jopa useiden kymmenien tuhansien eurojen lasku. LähiTapiola Henkiyhtiön esimerkkilaskelman mukaan yksi rintaperillinen maksaa yli 400 000 euron omaisuudesta perintöveroa noin 65 700 euroa. Jos perijä on aviopuoliso, hänelle jää puolisovähennyksen jälkeen maksettavaa noin 51 300 euroa.

LähiTapiola Henkiyhtiön esimerkkilaskelmassa perittävä omaisuus on pääasiassa kiinteää omaisuutta. Sijainnista ja kunnosta riippuen sitä voi olla vaikea muuttaa rahaksi nopealla aikataululla, ja esimerkiksi kesämökkeihin liittyy usein paljon tunnearvoa. Tilivaroja on vain noin kaksi prosenttia omaisuudesta.

Esimerkkilaskelmassa perijän tilannetta helpottaisi, jos suurempi osa omaisuudesta olisi esimerkiksi helposti likvidoitavaa sijoitusvarallisuutta.

− Yksi vaihtoehto olisi helpottaa tilannetta esimerkiksi henkivakuutuksella. Esimerkiksi jos perittävä on ottanut henkivakuutuksen kuolemanvaraturvalla, jossa edunsaajaksi olisi tässä tapauksessa valittu perittävän lapsi, saisi hän vakuutuksesta korvauksen, jolla voi maksaa perintöveroja ja jäljellä olevia mahdollisia lainoja sekä muita kuluja. Vakuutuksen rooli korostuu erityisesti silloin, jos omaisuus on painottunut kiinteään omaisuuteen ja/tai yritysvarallisuuteen, Lehto sanoo.
 
 

Lisää aiheesta "Oma talous"