Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Miehet ovat avanneet selvästi ahkerammin osakesäästötilejä

Danske Bankissa osakesäästötilin avanneista toistaiseksi lähes 80 prosenttia on miehiä. Yleisimmin osakesäästötilin avaaja on 30–54-vuotias mies.

Danske Bankin tilastojen mukaan miehet ovat toistaiseksi olleet huomattavasti aktiivisempia osakesäästötilin avaamisessa kuin naiset. Osakesäästötilin avanneista toistaiseksi lähes 80 prosenttia on miehiä. Ero on suuri, kun sitä verrataan arvo-osuustileihin, sillä arvo-osuustileiltä osakkeisiin sijoittavista Danske Bankin asiakkaista 43 prosenttia on naisia ja 57 prosenttia miehiä. Yleisimmin osakesäästötilin avaaja on 30-54-vuotias mies.

– Naisten kiinnostus sijoittamista kohtaan on ollut kasvussa, mutta osakesäästötilin alkutaival näyttäisi vahvistavan vanhaa käsitystä osakesijoituksista miesten lajina. Naiset sijoittavat enemmän rahastoihin, mutta osakesäästötili on hyvä mahdollisuus laajentaa sijoituksia myös osakkeisiin, sanoo Danske Bankin senioristrategi Kaisa Kivipelto.

Danske Bankin asiakkaissa sijoittaminen on lähes yhtä yleistä miehillä ja naisille, kun huomioon otetaan osakkeiden lisäksi rahastot. Osakkeisiin tai rahastoihin sijoittaa 30 prosenttia kaikista naisasiakkaista ja 29 prosenttia kaikista miesasiakkaista.

Naisten ja miesten sijoittaminen eroaa pankin tilastojen mukaan niin, että miehet tekevät kauppoja keskimäärin lähes kaksi kertaa niin paljon kuin naiset.

– Naisten vahvuutena sijoittajina on se, että tutkimusten mukaan he pysyvät miehiä useammin omassa sijoitussuunnitelmassaan eivätkä ole yhtä alttiita ulkoisille vaikutuksille tai ajatusharhoille. Naisten tyypillinen sijoitusstrategia sopisi hyvin myös osakesäästötilille, etenkin jos se sisältää aktiivista kaupankäyntiä ja osinkojen uudelleensijoittamisen.

Reilut 2 prosenttia avatuista osakesäästötileistä on merkitty alaikäisen nimiin.

– Osakesäästötili sopii hyvin pitkäaikaiseen sijoittamiseen, jolloin se voi olla hyvä väline myös lapselle sijoittamiseen.

Tällä hetkellä osakesäästötilien osakkeista 54 prosenttia on suomalaisia ja loput ovat muilta markkinoilta. Euromääräisesti suomalaisten osakkeiden osuus on kuitenkin suurempi.

– Osakesäästötilille voi ostaa hajautusmielessä myös osakkeita Suomen ulkopuolelta. Sijoittamisessa kannattaa kuitenkin huomioida osinkojen lähdevero, joten osakesäästötilille valituissa ulkomaisissa osakkeissa kannattaa painottaa arvonnousupotentiaalia osinkotuoton sijaan, Kivipelto muistuttaa.

Lisää aiheesta:

Osakesäästötilien kulut vertailussa – osakesäästäjille selviä jäsenetuja

Naisten ja miesten salkut – totta vai legendaa

Lisää aiheesta "Oma talous"