Lehti suomalaiselle sijoittajalle

HSY:n energia-asiantuntija Jarkko Hintsala ja projektikoordinaattori Jenni Venäläinen tutkivat taloyhtiön lämmönjakohuonetta. Kuva: HSY

Maksuttoman taloyhtiön energiaeksperttikurssin voi nyt suorittaa verkossa

Noin kolmannes taloyhtiön hoitovastikkeesta koostuu lämmityksen, kiinteistösähkön ja veden käytöstä. Energiaekspertti auttaa vähentämään näitä kuluja, lisäksi huoltoyhtiön käyntiveloitukset voivat pienentyä.

Taloyhtiön kokouksen asialistalle voi nostaa myös talon oman energiaexpertin kouluttautumisen. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY on  järjestänyt jo parin vuoden ajan suosittuja taloyhtiön energiaeksperttikursseja, ja parhaillaan on käynnissä viides kurssi. 

– Energia-asiat olivat tuttuja jo kurssille tullessa, mutta energiaeksperttikurssi kiteytti ne tiiviiksi paketiksi juuri taloyhtiön hallituksen jäsenen näkökulmasta, juuri kurssilta valmistunut energiaekspertti Petja Partanen kertoo.

Energiaeksperttikurssilla käydään läpi perusasiat taloyhtiön energiankulutuksesta, siihen vaikuttavista teknisistä järjestelmistä ja energiankäytön tehostamismahdollisuuksista. Kurssin jälkeen on helpompi keskustella taloyhtiön energia-asioista niin isännöinnin ja huollon, taloyhtiön hallituksen kuin erilaisten palveluntarjoajien kanssa.

– Eksperttikurssilaiset ovat sitoutuneet viiden kerran kurssiin hienosti ja palaute on ollut erittäin positiivista, koulutuksesta vastaava HSY:n Ilmastoinfon energia-asiantuntija Jarkko Hintsala sanoo.

Viiden illan energiaeksperttikoulutuksessa käydään läpi muun muassa mistä talon energiankulutus muodostuu, miten sitä voi seurata sekä miten kerrostalon lämmitys ja ilmanvaihto toimivat.

– Emme kouluta huoltomiehiä, mutta kurssilla saa hyvän perusymmärryksen talotekniikan toiminnasta, Hintsala lupaa.

Nyt maksuton koulutus löytyy myös HSY:n verkkokurssipalvelusta Koutsista. Asiakokonaisuudet ovat samat kuin live-kurssilla, mutta sitä voi tehdä omaan tahtiinsa.

Verkkokurssiin sisältyy myös lopputentti, jonka suorittamisen jälkeen saa todistuksen opinnoistaan.

– Halusimme tuoda tiedon helposti kaikkien saataville. Nyt kurssin voi suorittaa silloin kun itselle sopii, ajasta ja paikasta riippumatta, projektikoordinaattori Jenni Venäläinen sanoo.

Tieto ja kommunikointi tuo säästöjä

Noin kolmannes taloyhtiön hoitovastikkeesta koostuu lämmityksen, kiinteistösähkön ja veden käytöstä.Energiaekspertti auttaa taloyhtiössä vähentämään näitä kuluja, lisäksi huoltoyhtiön käyntiveloitukset voivat pienentyä.

– Tuloksiin päästään pitämällä huolta kiinteistöstä suunnitelmallisesti, luomalla tiiviimmät suhteet huoltoon ja isännöintiin, synnyttämällä taloyhtiöön uutta viestintää ja keskustelua sekä toteuttamalla energiatehokkuustoimenpiteitä. Näin parannetaan usein myös asuinolosuhteita, Hintsala muistuttaa.

Keskivertosuomalaisen hiilijalanjäljestä asuminen tuottaa noin kolmanneksen ja siitä energiankulutus vie suurimman osan. Yli puolet suomalaisista asuu taloyhtiöissä.

– Nyt rakennettavat rakennukset ovat energiatehokkaita, mutta rakennuskantamme uudistuminen ja tätä kautta tapahtuva energiatehokkuuden parantuminen on hidasta. Olemassa olevien rakennusten energiatehokkuudella ja energian käytön tehostamispotentiaalilla on suuri merkitys ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.

– Suurin osa tämän hetken rakennuskannan taloyhtiöistä on rakennettu 1960–1980 -luvuilla. On tärkeää saada nämä yhtiöt tekemään töitä energiatehokkuuden eteen, Venäläinen painottaa.

Ilmastoviisaat taloyhtiöt -hanke tähtää parempaan energiatehokkuuteen hyödyntämällä taloyhtiöstä kerättävää tietoa. Esimerkiksi sensoreista saatua sisäolosuhdetietoa hyödynnetään lämmityksen ohjauksessa. Energiaeksperttiverkkokurssi on toteutettu osana hanketta, jota rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto.

 

Lisää aiheesta "Oma talous"