Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Alle kolmevuotiaan lapsen vanhemmalle kertyy eläkettä vanhempainpäivärahakaudelta ja mahdollisen kotihoidontuen ajalta. Kuvan henkilöt eivät liity juttuun.

Laske, miten lastenhoito kerryttää eläkettäsi

Miljoonalle suomalaiselle on jo kertynyt eläkettä lastenhoidosta. Eläketurvakeskuksen laskurilla voit selvittää oman tilanteesi.

Viime vuoden loppuun mennessä 930 000 suomalaista (535 000 naista ja 394 000 miestä) oli ansainnut itselleen työeläkeoikeutta lastenhoidosta. Luvut käyvät ilmi Eläketurvakeskuksen tilastojen ennakkotiedoista. 

Lastenhoidosta on kertynyt eläkettä nykysäännöin vuodesta 2005 alkaen. Vanhemmille kertyy eläkettä äitiys-, isyys- ja vanhempainrahan ja kotihoidontuen ajalta.

ETK:n kehityspäällikkö Jari Kannisto toteaa, että miljoonan ansaitun työeläkeoikeuden rajapyykki ohittuu tänä vuonna.

– Vaikka luku on suuri, vuosittain lastenhoidosta eläkettä ansainneiden suomalaisten lukumäärä on ollut jo pitkään laskutrendissä. Tämä kehitys on korostunut vuoden 2015 jälkeen.

Vuosina 2018 ja 2019 Suomessa syntyi ennätysvähän lapsia. Viime vuonna syntyi vain 45 600 lasta.

– Vielä kymmenen vuotta sitten Suomessa syntyi noin 60 000 lasta vuodessa, Kannisto sanoo.

Kanniston mukaan työikäisen väestön pakkautuessa yhä vahvemmin kasvukeskuksiin, yhä suurempi osa lastenhoitoetuuksista maksetaan niissä. 

– Vaikka Helsingissä syntyvyys on historiallisen alhainen ja Uudenmaan kokonaishedelmällisyysluku on Suomen heikoimpia, viime vuonna Uudellamaalla lastenhoidosta ansaitsi eläkettä enemmän henkilöitä kuin Pirkanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla ja Varsinais-Suomessa yhteensä.

Laskuri kertoo lastenhoidon vaikutuksen eläkkeeseen

Alle kolmevuotiaan lapsen vanhemmalle kertyy eläkettä vanhempainpäivärahakaudelta ja mahdollisen kotihoidontuen ajalta.

Äitiys-, isyys- ja vanhempainraha-ajalta eläkkeen kertymisen perusteena ovat ansiotulot tai yrittäjän työtulot. Kotihoidontuen ajalta eläkettä kertyy kiinteän euromäärän perusteella. Kotihoidontuella eläke kertyy ikään kuin vanhempi saisi palkkaa 757,14 euroa kuukaudessa.

– ­Esimerkiksi vuonna 1985 syntynyt henkilö, joka saisi tänä vuonna lapsen ja joka olisi ennen perhevapaitaan tienannut ansiotyössä bruttona 3 000 euroa kuukaudessa, ja joka saisi 10 kuukautta äitiys- ja vanhempainrahaa ja 14 kuukautta kotihoidontukea, ansaitsi koko perhevapaansa ajalta työeläkettä 48 euroa. Eläkettä ansaitsisi vastaavalta ajalta työelämässä 80 euroa, Kannisto laskee.

Jos vanhemmalla ei ole ollut tuloja ennen lapsen saamista, lastenhoidosta ansaitsee eläkettä peruspäivärahan mukaan ikään kuin vanhempi saisi palkkaa 757,14 euroa kuukaudessa.

Eläketurvakeskuksen laskuri laskee lastenhoitoetuuksien ajalta karttuvan eläkkeen sekä eläkkeen, joka vastaavalta ajalta karttuisi työstä. Laskuri on suuntaa antava.

Laske lastenhoidon vaikutus eläkkeeseen Työeläke.fi-palvelussa

 

Lisää aiheesta "Oma talous"