Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Nordean kyselytutkimuksen mukaan lähes kolme neljästä alle 18-vuotiaan lapsen vanhemmasta säästää lapselleen. Kuvituskuva.

Lapsille säästetään enemmän kuin ennen – keskimäärin 50 euroa kuukaudessa

Yleisintä on edelleen tilisäästäminen. Rahastoihin vanhemmista säästää kolmannes ja vain 11 prosenttia vastaajista kertoo säästävänsä osakkeisiin tai osakesäästötilille.

Nordean teettämän kyselytutkimuksen mukaan suurin osa vanhemmista, noin 80 prosenttia, kokee lapselle säästämisen tärkeäksi ja lähes kolme neljästä alle 18-vuotiaan lapsen vanhemmasta säästää lapselleen. Neljännes vastaajista kertoi, että myös isovanhempi säästää lapselle.

Kyselyn mukaan tavallisin syy siihen, ettei vastaaja säästä, on se ettei rahaa jää ylimääräistä. 

– Perheiden taloudellinen tilanne voi olla hyvin erilainen, joten on luonnollista, ettei kaikilla ole mahdollista säästää lapselle, Nordean sijoituspalveluista vastaava johtaja Tanja Eronen sanoo. 

Koronapandemia ei ole merkittävästi vaikuttanut lapselle säästämiseen. Vastaajista 74 prosenttia kertoo säästävänsä suunnilleen yhtä paljon kuin ennen pandemiaa.

Säästötili ei ole paras vaihtoehto

Keskimääräinen kuukausittainen säästösumma on 50 euroa, joka on 20 euroa enemmän kuin samassa tutkimuksessa kolme vuotta aiemmin vuonna 2017. Naisten keskimääräinen säästösumma lapsille on kaksinkertaistunut vuodesta 2017 ja on nyt 40 euroa. Miesten säästösumma on silti edelleen naisia suurempia, keskimäärin 50 euroa kuukaudessa.

Yleisintä on edelleen tilisäästäminen. Rahastoihin vastaajista säästää kolmannes ja vain 11 prosenttia vanhemmista kertoo säästävänsä osakkeisiin tai osakesäästötilille.

– Lapselle säästettäessä sijoitusaika on kuitenkin useita vuosia, jopa vuosikymmen, joten tili ei ole paras vaihtoehto. Tilillä inflaatio syö rahojen ostovoimaa. Rahastot ja osakkeet kasvattavat paremmin lapsen omaisuutta ja arvonvaihtelutkin ehtivät tasaantua vuosien kuluessa, Eronen neuvoo.

Eronen kertoo, että Nordeassa rahastosäästäjien määrä onkin kasvanut viimeisen vuoden aikana kymmenellä prosentilla, ja alaikäisten rahastosäästäjien määrässä kasvua on peräti 20 prosenttia.

Tärkein syy säästää lapselle on säästöjen tuoma turva lapsen aikuistuessa, mutta varsinaista kohdetta, kuten ajokorttia tai ensiasuntoa suurin osa vanhemmista ei enää mainitse.

– Vielä kolme vuotta sitten tehdyssä tutkimuksessa joka viides vanhemmista kertoi säästävänsä lapselle ajokorttia varten, nyt enää 13 prosenttia mainitsi ajokortin säästökohteena.  

Vastuullisuus tärkeää sijoitusvalinnoissa

Viidennes vastaajista pitää vastuullisuutta tärkeimpänä kriteerinä, kun he valitsevat säästökohdetta lapselle ja noin puolet vastaajista ilmoittaa, että vastuullisuus on tärkeää lapsen sijoituksissa, kunhan tuotosta ei tarvitse tinkiä.

– Vastuullinen sijoittaminen on kasvanut hyvin voimakkaasti viimeisen parin vuoden aikana. Vastuullisella sijoittamisella voidaan vaikuttaa tulevaisuuteen ja siksi moni kokee sen erityisen tärkeänä juuri lapselle säästäessä.

– Noin 20 prosenttia nosti myös esille, että säästävät lapselle, jotta lapsi oppisi taloustaitoja. Tämä on tärkeä huomio, sillä lapselle sijoittaminen jo pienelläkin summalla sekä rahasta keskusteleminen parantaa nuoren edellytyksiä ottaa kasvaessaan oman talouden asiat haltuun ja alkaa itsekin säästämään.

Kyselytutkimuksen Nordealle toteutti Kantar TNS. Kysely toteutettiin internetpaneelina 27.11.-4.12.2020 välisenä aikana ja siihen vastasi 880 yli 18-vuotiasta suomalaista. Vastaukset on painotettu haastateltavan ikä, sukupuoli ja asuinpaikka huomioiden.

Lisää aiheesta:

Enemmistö sijoittajista uskoo voivansa vaikuttaa sijoitusvalinnoillaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseen

Onko Suomessa ensi vuonna jo miljoona yksityistä osakesijoittajaa?

Koronakriisi vauhditti etenkin nuorten säästöintoa – tulevaisuuteen varautuminen koetaan entistä tärkeämmäksi

Tiina Landau: Ilmastolupaukset kertovat suunnitelmista vuosikymmenten päähän

Sijoitusrahastot saivat uusia merkintöjä yli puoli miljardia – raportin uutuus on vastuullisuudesta kertova ESG-luokitus

Nuoret ja ikäihmiset pitävät vastuullisuutta erityisen tärkeänä sijoitusvalinnoissaan

Lisää aiheesta "Oma talous"