Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Lainakatto vuositulojen mukaan ja takaraja takaisinmaksuajalle – Näillä keinoilla suomalaisten velkaantumista haluttaisiin hillitä

Valtiovarainministeriön työryhmä jätti ehdotuksensa ministeri Mika Lintilälle tänään. Esitykset ovat kohdanneet tuoreeltaan kritiikkiä.

Suomalaiset kotitaloudet ovat velkaantuneet nopeaa tahtia. Tilastokeskuksen viimeisimmän tilaston mukaan kotitalouksien velkaantuminen oli 127,2 prosenttia. Taso on historiallisen korkea ja samalla maksuhäiriöiden määrä on noussut.

Leijonanosa veloista liittyy asumiseen ja siksi VM:n työryhmä ehdottaa neljää keskeistä keinoa, joilla kotitalouksien liiallista velkaantumista voitaisiin hillitä:

  • Enimmäisvelkasuhde: kotitalouden kaikkien luottojen määrä saisi olla enintään 4,5 kertaa kotitalouden vuotuisten bruttotulojen verran, kun kotitalous hakee uutta luottoa. Laskennassa otettaisiin huomioon uusi laina, aiemmat lainat ja osuus taloyhtiölainoista.
  • Enimmäistakaisinmaksuaika: asuntoluoton takaisinmaksuaika saisi olla enintään 25 vuotta. Laina-aikana voisi edelleen sopia maksujärjestelyistä, kuten lyhennysvapaista.
  • Taloyhtiölainojen rajoitteet uudisrakentamisessa: taloyhtiö saisi lainaa enintään 60 prosenttia myytävien asuntojen velattomasta hinnasta. Takaisinmaksuaika voisi olla enintään 25 vuotta, eikä lyhennysvapaita saisi olla viiteen vuoteen asunnon valmistumisesta.
  • Kaikkien kuluttajaluotonantajien valvonta siirrettäisiin Etelä-Suomen aluehallintovirastolta Finanssivalvonnalle. Samalla kehitettäisiin maksukyvyttömyysriskien hallinnan sääntelyä ja luottokelpoisuusarvioinnin vaatimuksia.

Jatkossa lainakatto haluttaisiin ulottaa myös muihin asuntolainaa myöntäviin tahoihin kuin luottolaitoksiin. Nykyisin asuntolainan määrä saa olla enintään 85 prosenttia vakuuksien käyvästä arvosta lainaa myönnettäessä. Ensiasunnoissa katto on 95 prosenttia.

- Ehdotuksemme eivät kiristäisi merkittävästi asuntoluotonantoa nykytilanteessa. Meidän pitää kuitenkin varautua siihen, että markkinat voivat ylikuumentua, työryhmän puheenjohtaja, ylijohtaja Leena Mörttinen kommentoi.

Lisäksi työryhmä piti tärkeänä, että Suomessa otettaisiin käyttöön positiivinen luottorekisteri, josta näkisi henkilön kaikki luotot. Sen perustaminen sisältyy hallitusohjelmaan.

 VM lähettää ehdotukset lausuntokierrokselle, joka päättyy 29. marraskuuta.

Vuokranantajilta kritiikkiä

Suomen Vuokranantajat ry kritisoi VM:n työryhmän ehdotuksia tuoreeltaan. Järjestön mukaan toteutuessaan ne vaikeuttaisivat asuntolainan saamista ja asunnon ostamista. Sen mukaan muutokset osuisivat rankimmin ensimmäistä omaa kotia hankkiviin tai asuntosijoittamista aloittaviin ihmisiin.

- Käytännössä ehdotukset vahvistaisivat asuntomarkkinoiden jakoa asunnonomistajiin ja vuokra-asujiin. Vuokra-asumisen kysyntä kasvaisi, kun omistusasunnon hankkiminen varsinkin pääkaupunkiseudulla vaikeutuisi. Myös asuntosijoittamisen aloittaminen vaikeutuisi. Toisaalta muutokset vaikuttaisivat vain vähän muun muassa niihin vuokranantajiin, joilla on jo asuntovarallisuutta. Muutokset toisivat tilaa myös kansainvälisille sijoittajille vuokra-asuntomarkkinoilla, Suomen Vuokranantajien yhteiskuntasuhdejohtaja Tuomas Viljamaa toteaa.

Taloyhtiölainojen rajaamista hän pitää kuitenkin järkevänä, jotta markkinoilla vältytään pahimmilta ylilyönneiltä. Lyhennysvapaiden rajaaminen kokonaan pois kotitalouksilta on Viljamaan mukaan kuitenkin liian kireä linjaus.

- Lyhennysvapaat voisi rajata esimerkiksi kahteen vuoteen. On myös huomattava, että Tilastokeskuksen uusien tietojen mukaan kotitalouksien vastuulla olevat taloyhtiölainat ovat huomattavasti aikaisempaa matalammalla tasolla. Tämä tieto ei ollut työryhmän käytössä, joten taloyhtiölainojen osalta asiaa kannattaa vielä punnita tarkkaan, Viljamaa sanoo.

Suomen Vuokranantajien selvityksen mukaan yksityisten vuokranantajien velkasuhde, taloyhtiölainat huomioiden, asuntoa kohden on keskimäärin 42 prosenttia.

- Yksityiset vuokranantajat eli kotitaloudet ovat selvityksemme mukaan tyypillisesti hyvin maltillisia niin kutsutun velkavivun käytössä. Viimeisen puolentoista vuoden aikana käyty keskustelu taloyhtiölainojen riskeistä on saanut kotitaloudet entistä varovaisemmiksi velan suhteen.

Vuokranantajien mukaan rajauksia suunnitellessa on muistettava, että taloyhtiölainat ovat on pitkälti mahdollistaneet viime vuosien vilkkaan asuntotuotannon. Asuntotuotannon hidastumiseen ei puolestaan ole varaa ainakaan pääkaupunkiseudulla.

 

Lue myös: Taas tuli Suomelle sapiskaa – EU-valvoja haluaa lisää rajoituksia asuntolainoihin

VM:n työryhmän koko mietintö.

Lisää aiheesta "Oma talous"