Lehti suomalaiselle sijoittajalle

 Kestotavaroiden ostoaikeita oli kuluttajilla vähemmän kuin koskaan aiemmin.

Kuluttajien luottamus vajosi pohjalukemiin

Tilastokeskuksen kuluttajien luottamusindikaattori oli huhtikuussa -13,9. Lukema on koko mittaushistorian alhaisin. Vastaajat luottavat silti omaan talouteensa.

Tilastokeskuksen kuluttajien luottamusindikaattorissa annetaan arvio omasta taloudesta nyt ja kerrotaan odotukset oman ja koko maan talouden kehityksestä tulevan vuoden aikana sekä rahankäyttöaikeet kestotavaroihin seuraavan 12 kuukauden aikana.

Kuluttajien luottamusindikaattori oli huhtikuussa -13,9, kun se maaliskuussa oli -7,1 ja helmikuussa -4,5. Huhtikuun lukema on kuluttajien luottamuksen mittaushistorian 1995–2020 synkin. Viime vuoden huhtikuussa luottamusindikaattori sai arvon -1,7, joka on myös indikaattorin pitkän ajan keskiarvo.

Lähde: Tilastokeskus

Luottamus talouteen oli vahvinta Pohjois-Suomessa (luottamusindikaattori -10,1) ja pääkaupunkiseudulla (-10,7) ja heikointa muualla Etelä-Suomessa (-17,9). Väestöryhmistä opiskelijat (-6,7) olivat vähiten pessimistisiä. Selvästi kielteisimmin talouskehitystä arvioivat eläkeläiset (-21,4). Yrittäjien kohdalla luottamusindikaattori laski huhtikuussa arvoon -17,7.

Omaan talouteen luotetaan 

Kaikki muut luottamusindikaattorin arvot ovat lähellä historiallisia pohjalukemia vuosilta 2008-2009, paitsi vastaajien arviot oman talouden nykytilasta.

Oman rahatilanteensa kuluttajat arvioivat huhtikuussa yhä erinomaiseksi – tosin lähikuukausina ei säästämismahdollisuuksia arvioitu enää olevan totuttuun tapaan. Vastaajat pitivät ajankohtaa nyt hyvin huonona säästämiselle, lainanotolle ja kestotavaroiden ostamiselle. Silti monet vielä huhtikuussa harkitsivat asunnon ostoa ja lainanottoa seuraavan 12 kuukauden aikana.

Luottamusindikattorin mukaan luottamus talouteen vähenee vanhemmissa ikäryhmissä. Tulojen kasvaessa luottamus yleensä lisääntyy. Miehet ovat taipuvaisia luottamaan talouteen enemmän kuin naiset.

Lähde: Tilastokeskus

Oma työttömyys epätodennäköinen

Kuluttajien arvio työttömyystilanteen kehityksestä Suomessa vajosi huhtikuussa matalalle tasolle. Vastaajista 70 prosenttia uskoo pandemian heikentävän yleistä työllisyystilannetta huomattavasti ja 26 prosenttia uskoo sen heikentävän kehitystä jossain määrin lähikuukausina. 

Tutkimuksen lisäkysymyksissä arvioitiin työttömyyden tai lomautuksen todennäköisyydestä omalla kohdallaan lähikuukausina. Vastanneista 18–74-vuotiaista palkansaajista 15 prosenttia piti joko hyvin tai melko todennäköisenä, että tulee lähikuukausina pandemian seurauksena lomautetuksi. Tämä tarkoittaa noin 250 000 henkilöä. Valtaosa eli 85 prosenttia piti lomautusta kuitenkin joko melko tai hyvin epätodennäköisenä.

Lähde: Tilastokeskus

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajien luottamustutkimukseen, johon vastasi 1.–19. huhtikuuta 1 134 Suomessa asuvaa henkilöä. Tietokantataulukot.

Lisää aiheesta:

Suomalaisyritysten suhdanneodotukset romahtaneet

Kaupan alan umpisurkeat luvut - runsaalla neljäsosalla myynti on romahtanut lähes kokonaan

 

Lisää aiheesta "Oma talous"