Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Kuluttajien luottamus Suomen talouteen on romahtanut vuodessa. Kuva: Tilastokeskus

Kuluttajat vaisuissa tunnelmissa keskikesällä

Suomalaiset suhtautuivat heinäkuussa oman taloutensa näkymiin hieman positiivisemmin, mutta vuodentakaiseen verrattuna kansalaiset olivat selvästi pessimistisempiä. Kotimaan talousnäkymien kuitenkin odotettiin edelleen heikkenevän.

Tilastokeskuksen keräämä kuluttajien luottamusindikaattori oli heinäkuussa -3,9, kun se kesäkuussa oli -4,6 ja toukokuussa -1,8. Viime vuoden heinäkuussa luottamusindikaattori oli 2,5.

Vuoden aikana kuluttajaluottamus on laskenut ja indikaattorin keskiarvo tammikuusta lähtien on 0,3.

Pahin saattaa kuitenkin olla jo takana, sillä luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä vain arvio Suomen taloudesta heikkeni heinäkuussa kesäkuuhun verrattuna. Muut osatekijät vahvistuivat hieman.

Odotus Suomen taloudesta oli hyvin pessimistinen ja suorastaan romahtanut vuodentakaisesta tasosta.

Samalla näkemys oman talouden sekä nykyisestä että tulevasta tilanteesta oli vaisu. Heinäkuussa kuluttajat odottivat yleisen työttömyystilanteen synkkenevän jatkossa. Työlliset kuluttajat kokivat, että työttömyyden uhka on myös omalla kohdalla lisääntynyt viime aikoina. Kuitenkin joka toisella työssä käyvällä uhkaa ei ollut ilmennyt lainkaan.

Viime vuoden heinäkuuhun verrattuna kuluttajaluottamusindikaattorin osatekijät heikkenivät rahankäyttöä lukuun ottamatta. Kuluttajilla oli nyt keskimääräistä selvästi enemmän rahankäyttöaikeita kestotavaroihin.

Silti kuluttajat arvioivat oman rahatilanteensa hyväksi. Ajankohtaa pidettiin yleisesti otollisena lainanotolle, varauksin myös kestotavaroiden ostamiselle ja säästämiselle.

Syrjäseuduilla pessimistisempiä

Heinäkuussa luottamus talouteen oli vahvinta pääkaupunkiseudulla (luottamusindikaattori 0,7) ja heikointa Itä-Suomessa (-9,1). Väestöryhmistä ylemmät toimihenkilöt olivat optimistisimpia (2,5).

Eläkeläiset (-11,9) ja työttömät (-11,0) arvioivat talouskehitystä selvästi kielteisimmin.

Tilastokeskuksen kuluttajien luottamustutkimukseen vastasi 1 050 Suomessa asuvaa henkilöä 1.–19. heinäkuuta.

 

Lisää aiheesta: Teollisuuden talousluottamus ennallaan keskikesällä

Lisää aiheesta "Oma talous"