Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Yli 90 prosenttia sijoituksista kohdistui kotimaisiin yrityksiin.

Kotitalouksien osakesijoitukset kasvoivat vuonna 2019

Suomalaiset kotitaloudet omistivat joulukuun 2019 lopussa 39,0 miljardin euron edestä pörssinoteerattuja osakkeita. Vuoden aikana omistukset kasvoivat yli 6 miljardilla eurolla.

Suomen Pankin julkaisemien tilastojen mukaan suomalaiset kotitaloudet omistivat joulukuun 2019 lopussa 39,0 miljardin euron edestä pörssinoteerattuja osakkeita. Vuoden 2019 aikana nämä omistukset kasvoivat yli 6 miljardilla eurolla.

Osakeomistusten arvo nousi positiivisen markkinakehityksen myötä 5,7 miljardilla eurolla. Uutta pääomaa kotitaloudet sijoittivat viime vuoden aikana nettomääräisesti 0,6 miljardia euroa. Yli 90 prosenttia sijoituksista kohdistui kotimaisiin yrityksiin.

Suurin kuukausittainen kasvu kotitalouksien osakeomistuksissa tapahtui tammikuussa 2019, jolloin omistukset kasvoivat 2,3 miljardilla eurolla. Joulukuussa 2019 osakeomistusten arvo nousi 1,4 miljardia euroa, ja kotitaloudet myivät joulukuun aikana enemmän osakkeita kuin ostivat, nettomääräisesti 0,1 miljardin euron edestä.

Huolimatta osakesijoitusten arvonnoususta ja uusista sijoituksista kotitalouksien noteeratut osakeomistukset olivat vuonna 2019 edelleen hieman pienemmät kuin elokuussa 2018 tai toukokuussa 2017, jolloin kotitalouksien omistukset olivat 39,1 miljardia euroa.

Kotitalouksien osake- ja osakerahastosijoitukset. Lähde: Suomen Pankki

Suorien osakesijoitusten lisäksi suomalaiset kotitaloudet omistavat epäsuorasti pörssinoteerattuja osakkeita sijoitusrahastosijoitusten kautta. Viiem vuoden lopussa kotitalouksilla oli sijoituksia Suomeen rekisteröityihin osakerahastoihin  8,8 miljardin euron edestä ja nämä sijoitukset kasvoivat 1,8 miljardia euroa vuoden 2019 aikana.

Kasvua selittää suurimmaksi osaksi osakemarkkinoiden positiivinen markkinakehitys. Lisäksi kotitaloudet tekivät vuoden 2019 aikana enemmän merkintöjä kuin lunastuksia osakerahastoista, nettomääräisesti 0,2 miljardin euron edestä. Kotitalouksilla on lisäksi epäsuoria osakesijoituksia myös esimerkiksi yhdistelmärahastojen kautta. Merkittävä osa kotitalouksien sijoitusrahastojen kautta syntyvistä epäsuorista osakesijoituksista kohdistuu ulkomaisiin pörssinoteerattuihin osakkeisiin.

Kotitalouksien varoja kanavoituu myös sijoitusrahastoihin ja siten osakkeisiin myös vakuutuslaitosten kanssa tehtyjen sijoitussidonnaisten vakuutussopimusten kautta. Kotitalouksilla oli viime vuonna sijoitussidonnaisten vakuutussopimusten kautta arviolta 10 miljardin euron sijoitukset osakerahastoissa ja 0,8 miljardin euron sijoitukset suoraan noteeratuissa osakkeissa.

 

 

Lisää aiheesta "Oma talous"