Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Luotonkysyntää kuvaava saldoluku on edelleen pitkän aikavälin keskiarvonsa alapuolella.

Kotitalouksien luotonkysyntä hiipuu

Erityisesti sijoitustoimintaa ja sijoitusasunnon hankintaa varten haettujen lainojen kysyntä on laskenut.

Finanssialan tuoreen pankkibarometrin mukaan kotitalouksien luotonkysyntä on vuoden toisella neljänneksellä ollut laimeampaa kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Luotonkysyntää kuvaava saldoluku on edelleen pitkän aikavälin keskiarvonsa alapuolella.

Oman kodin remontointiin ja peruskorjaukseen kysytään vielä lainaa, mutta erityisesti sijoitustoimintaan liittyvän luotonoton arvioidaan edelleen selvästi vähenevän.

Kotitalouksien luotonkysyntä kuluvalla ja seuraavalla vuosineljänneksellä.


Myös oman asunnon hankintaan otetaan aikaisempaa pidättyvämmin lainaa: sitä kuvaava saldoluku on ollut positiivinen yli neljä vuotta, mutta luotonoton arvioidaan nyt vähenevän. 

– Kuluttajien luottamusindikaattorin viimeaikainen heikentyminen näkyy kotitalouksien varovaisuutena luotonotossa, mahdollisesti myös lainanhoidon joustomahdollisuuksien käytön lievässä kasvussa. Edelleen kotitaloudet haluavat kuitenkin remontoida ja peruskorjata kotejaan, Finanssiala ry:n asiantuntija Mariia Somerla summaa. 

 

Odotukset kotitalouksien luotonottohalukkuudesta luoton käyttötarkoituksittain seuraavalla vuosineljänneksellä. 

Yritysten luotonkysynnässä arvioidaan tapahtuneen hienoista elpymistä, ja luotonkysynnän odotetaan pysyvän lievässä kasvussa myös tulevana kesänä. Kysynnän kasvu on laaja-alaista ja koskee erilaisia luottojen käyttökohteita. 

– Yritysten hyvä taloudellinen tila, maltillinen palkkakehitys ja alhaiset korot tukevat yritysten investointilainakysyntää.

Finanssiala ry kysyy Pankkibarometrissään neljännesvuosittain pankinjohtajien käsityksiä ja odotuksia luotonkysynnän ja eri sijoitusmuotojen kehityksestä. 
 

Lisää aiheesta "Oma talous"