Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Kuvituskuva: iStock

Korona-ajan yksinäisyys lisäsi nuorten huolta tulokehityksestään

Yksinäisyys lisäsi nuorten talous- ja urahuolia pandemia-aikana, kertoo kolmen maan vertailututkimus. Tutkimuksessa tarkasteltiin nuorten aikuisten kokemaa epävarmuutta talouteensa ja työuraansa koronapandemian aikana Suomessa, Ruotsissa sekä Iso-Britanniassa.

Maakohtaisista eroista huolimatta merkittävin tutkimustulos oli koetun yksinäisyyden vahva yhteys tulo- ja urahuoliin kaikissa kolmessa maassa. Myös muissa tutkimuksissa on todettu, että pandemia-aikana koettu yksinäisyys on yhteydessä monenlaisiin nuorten ongelmiin pandemian jälkeenkin.

– Tulokset saavat kysymään, ovatko nuorten sosiaalisen eristämisen negatiiviset vaikutukset lopulta hyötyjä suuremmat, tutkimushankkeen johtaja, professori Terhi-Anna Wilska Jyväskylän yliopistosta pohtii.

Tutkimus tehtiin yhteistyönä Jyväskylän yliopiston sosiologian ja psykologian laitosten sekä Helsingin yliopiston kasvatustieteiden osaston kanssa.

Tulosten mukaan nuoret aikuiset kokivat huolta pandemian vaikutuksesta eniten Iso-Britanniassa, jossa oli myös vertailumaista tiukimmat liikkumisrajoitukset. Suomessa ja Ruotsissa kokemus oli verrattain samankaltaista, vaikka Suomessa rajoitettiin tavallista arkea huomattavasti enemmän kuin Ruotsissa.

Jatkotutkimusta kriisien ymmärtämiseen

– Iso-Britanniassa oli tiukemmat koronarajoitukset kuin Suomessa ja Ruotsissa, mutta on myös todennäköistä, että Pohjoismaita heikompi sosiaaliturva vaikutti koettuun huoleen, väitöskirjatutkija Julia Nuckols arvelee.

Tutkijat arvelevat, että Iso-Britanniassa vauraissa perheissä kasvaneilla nuorilla voi olla kovemmat menestymispaineet ja enemmän pelkoa taloudellisesta niukkuudesta kuin Suomessa ja Ruotsissa, joissa tulonjako on tasaisempi.

Tutkimusryhmän mukaan tarvitaan jatkotutkimuksia, jotta pandemian ja muiden kriisien aiheuttamia pitkäkestoisia ongelmia saadaan tunnistettua ja ennaltaehkäistyä. Yhteiskunnalliset kriisit iskevät tunnetusti pahiten juuri itsenäistyviin nuoriin.

Tutkimus perustuu kyselyaineistoon, joka kerättiin keväällä 2021. Tutkimus on osa DigiConsumers-hanketta, joka on saanut rahoitusta Strategisen tutkimuksen neuvostolta ja Suomen Akatemian COVID-19 -lisärahoituksesta.

Tutkimusjulkaisu:

Nuckols, J. A., Silinskas, G., Ranta, M., & Wilska, T.-A. (2023). Income and Career Concerns Among Emerging Adults From Finland, Sweden, and the United Kingdom During COVID-19. Emerging Adulthood, 0(0). https://doi.org/10.1177/21676968231153691

Lisää aiheesta "Oma talous"