Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Pikkugurun tekijät kirjailija-toimittaja Karo Hämäläinen (vas.) Nordnetin osakestrategi Jukka Oksaharju, ja Random Walker-nimimerkin takaa löytyvä sijoitusbloggaja Jarkko Aho. Kuva: Nordnet

Kirjauutuus Pikkuguru: Näin löydät tulevaisuuden tähdet

Suurimmat voitot tekee se, joka löytää tulevaisuuden tähtiyhtiöt, jo ennen kuin ne nousevat pitkäaikaiseen kiitoon.

Suomalaista sijoituskirjallisuutta uudistaneet Nordnetin osakestrategi Jukka Oksaharju, kirjailija-toimittaja Karo Hämäläinen ja Random Walker-nimimerkin takaa löytyvä sijoitusbloggaja Jarkko Aho ovat kirjoissaan nostaneet esiin keinoja, joilla helmet voi seuloa esiin.

Oksaharjun ja Hämäläisen sijoittamisen yleisteos Sijoita kuin guru nousi alan kotimaiseksi klassikoksi. Sitä on myyty jo kymmeniä tuhansia kappaleita. Kolmikon Laatuguru keskittyi keskimääräistä laadukkaampiin yhtiöihin ja Arvoguru arvosijoittamiseen eli keskimääräistä halvempien osakkeiden löytämiseen.

Teokset ovat tietokirjoja, joissa käsitellään kolikon kumpaakin puolta. Moni nykysijoittaja kun ei ole elänyt vielä koskaan laskukautta omilla rahoillaan.

Juuri julkaistu Pikkuguru pureutuu kasvuyhtiöihin, jotka yleensä ovat pienyhtiöitä. Kirjassa todetaan, että tutkimustiedon mukaan pienyhtiöt ovat antaneet sijoittajalle paremman tuoton kuin osakemarkkinat keskimäärin.

Kirja on hyvin ajankohtainen, sillä siinä käydään läpi pienyhtiötä Helsingin pörssin nykytilanteen mukaisesti.

– Emme anna valmiita vastauksia, vaan sijoittajille työkaluja, miten he painottavat yhtiön laatua, hintaa ja kasvua. Ne ovat osakevalinnassa keskeiset tekijät, Jukka Oksaharju sanoo.

– Emme myy ajatusta, että sijoituksia pitäisi tehdä vain pieniin yhtiöihin, vaan osana säästöjen hajauttamista ne tuovat mausteen, joka madaltaa riskiä uhraamatta tuotto-odotusta. Pienyhtiösijoittamista voi yhdistää vaikka arvosijoittamiseen. Todennäköisesti paras tapa sijoittaa pieniin yhtiöihin on sijoittaa pieniin arvoyhtiöihin, jotka ovat nykyomaisuuteen tai -tulokseen nähden huokeita.

Kirjasta käy ilmi, että joillakin pörssin pienyhtiöillä ROE-tunnusluku eli investoinnin tuottoprosentti verojen jälkeen on jopa 40–50, kun se suurilla yhtiöillä on keskimäärin 15.

– Sijoittaminen pieneen yhtiöön ei ole sijoittamista heikompaan. Parhaat pienyhtiöt ovat erittäin laadukkaita, Oksaharju toteaa.

Jarkko Aho tiivistää tutkimustiedon pohjalta tehtyjä havaintoja niin, että pienyhtiöt tarjoavat hajautushyötyjä, ne tehostavat sijoitustyylejä ja omaavat suuryhtiöitä suuremman kasvupotentiaalin. Liiketoiminta on usein hyvin keskittynyttä johonkin tiettyyn segmenttiin tai toimialaan, jolloin seuraaminen ja analysointi on helpompaa kuin suurissa yhtiöissä.

Kirjassa todistetaan myös, että yrityksen kokoluokan kasvu ei automaattisesti tarkoita omistaja-arvon kasvua. Sijoittajan näkökulmasta kasvu on järkevää vain, jos se ylittää tuoton, jonka olisi saanut sijoittamalla matalariskisesti ja pienin kuluin pörssin yleisindeksiin.

 Aho sanoo, että pienyhtiöiden hinnoittelu pörssissä ei aina ole tehokasta. Analyytikotkaan eivät juuri seuraa niitä.

– On hyvin todennäköistä, että kotiläksynsä huolellisesti tehnyt yksityissijoittaja on osakekaupan paremmin informoitu osapuoli.

Kirjailijakolmikon tavoitteena onkin kannustaa suomalaisia sijoittajia itse perehtymään markkinoihin sekä yritysten talouteen ja toimintaan.

Moni käyttää oikopolkuna sijoitusrahastoja. Jukka Oksaharju sanoo, että parhaat Suomeen sijoittavat pienyhtiörahastot ovat kyenneet peittoamaan indeksin, mutta keskimäärin eivät. Salkunhoitajan osaaminen on aivan keskeistä.

Sijoittaminen ei ole rakettitiedettä. Oksaharju toteaa, että viime kädessä kasvusijoittaminen ei ratkea tunnusluvuilla.

– Asiakas tuo aina rahan sisään. Asiakkaan asemaan asettuminen kertoo paljon siitä, onko yrityksellä elinvoimaa.

Monet pankit ovat supistaneet osakeanalyysitarjontaansa tai luopuneet siitä kokonaan. Sääntely rajoittaa kovin tarkkojen sijoitusneuvojen tai osakesuositusten antamista. Tiedolle siis on kysyntää varsinkin, jos oma sijoitusstrategia perustuu osakepoimintaan.

Se selittää osaltaan Jukka Oksaharjun, Karo Hämäläisen ja Jarkko Ahon nykyiselle sijoittajapolvelle suunnattujen tietokirjojen suosion.

– Työtä on vielä paljon tehtävänä ja meillä on vielä annettavaa, Jarkko Aho vihjaa kirjasarjan jatkosta.

– Jatkamme kirjoittamista, mutta emme tee tätä ikuisesti emmekä itseämme varten, vaan siksi että mahdollisimman moni innostuisi sijoittamisesta yhtä paljon kuin me itse innostuimme nuorina, Oksaharju sanoo.

Esipuheen Pikkuguru-kirjaan on kirjoittanut Ponssen toimitusjohtaja Juho Nummela. Jälkisanat kirjan viimeiseksi luvuksi on laatinut kansanedustaja Elina Lepomäki.

Uutuuskirja voi tilata Nordnetin kautta, halutessasi Jukka Oksaharjun signeerauksin varustettuna.

Katso video kirjan julkistamistilaisuudesta. (58:57)

 

 

Lisää aiheesta "Oma talous"