Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Suomen kuumin asuntomarkkina löytyy Turusta. Yli 86 prosenttia välittäjistä uskoo, että siellä kerrostaloasuntojen kauppa lisääntyy tai käy entiseen tahtiin loppuvuonna. Myös uudistuotannon odotetaan jatkuvan vahvana.

Kiinteistövälittäjät optimistisia loppuvuoden suhteen: kasvu jatkuu ja hyvä työllisyystilanne tukee hintoja

Asuntokauppa kävi loppukesällä ja alkusyksystä poikkeuksellisen vilkkaana. Kaksi kolmasosaa Suomen Kiinteistövälittäjien liiton jäsenistä odottaa kysynnän nousevan tästä loppuvuonna tai pysyvän ennallaan.

Suomen Kiinteistönvälittäjien (SKVL) markkinaennuste lupaa loppuvuodelle auvoisia aikoja: asuntomarkkinat jatkavat kasvuaan ja sijoittajatkin ovat palaamassa ostohousut jalassa houkuttelevan hintatason ansiosta.

SKVL:n mukaan asuntokaupan luvut kahdeksalta ensimmäiseltä kuukaudelta näyttävät selvästi paremmilta kuin viime vuonna. Vanhojen asuntojen kauppa on noin kolme prosenttia edellä viimevuotisesta ja luvut ovat myös selvästi paremmat (6,5 %) kuin edeltävien viiden vuoden keskiarvo.

Koko Suomessa yli 70 prosenttia välittäjistä ennustaa kerrostalojen kysynnän nousevan tai pysyvän ennallaan loppuvuoden.

- Kysyntä pysyy hyvällä tasolla ja ennustetut hintamuutokset ovat keskimäärin pieniä. Vuodenvaihteen pimeämmän sesongin vaikutus hintoihin on odotettua, SKVL:n toimitusjohtaja Jussi Mannerberg kommentoi.

Kiinteistövälittäjien liitto ei allekirjoita viime viikkoina esillä olleita arvioita niin sanotun muun Suomen asuntomarkkinatilanteesta.

- Toisin kuin julkisuudessa on viime viikkoina uutisoitu niin sanottu muu Suomi näyttää vahvalta ja kysyntäennuste on positiivinen kaikissa osakehuoneistoissa (kerros- ja rivitaloasunnot). Keskimäärin koko Suomessa vanhojen kerrostalojen hintojen ennustetaan pysyvän lähes ennallaan. Kasvukeskusten osalta hinnannousun odotetaan olevan keskimäärin noin 1,5 prosenttia, kun taas muun Suomen vanhojen kerrostalojen hintoihin odotetaan samansuuruista laskua, katsauksessa todetaan.

Työ- ja opiskelupaikat vauhdittavat kauppoja

- Suomessa on saatu merkittäviä positiivisia uutisia teollisuudesta, kuten Googlen jättisatsaukset Kaakkois-Suomessa. Markkinoilla on nopeitakin muutoksia työllisyydessä ja ne näkyvät asuntomarkkinoilla nopeasti, Mannerberg sanoo.

- Työpaikkoja on tarjolla monilla pienillä paikkakunnilla ympäri Suomea ja asuntoja on saatavilla helpostikin.

Pari- ja omakotitalojen kysynnän ennustetaan pysyvän ennallaan loppusyksyn ja talven pientalokauppaa normaalista hiljentävästä vaikutuksesta huolimatta. Rivitalojen hintojen odotetaan seuraavan kerrostalojen hintakehitystä. Pari- ja omakotitalojen hintojen odotetaan seuraavan normaalia vuodenvaihteen ajan hintojen laskua (-2 prosenttia) kauppamäärien vähentyessä talvikaudeksi.

SKVL:n mukaan myös vuokra-asuntojen kysynnän ennakoidaan jatkuvan vahvana. Poikkeuksen muodostavat alueet, joissa on tarjolla vähemmän työ- tai opiskelupaikkoja. Vuokrien määrissä ei ennusteta suuria muutoksia seuraavalla neljänneksellä.

Taloyhtiön kunto yhä merkittävämpi hintatekijä

Sekä pientalojen että kerrostalojen kunnolla on yhä suurempi merkitys asunnon myytävyydessä ja hinnanmuodostuksessa. Lisäksi itse asunnon remontointi alentaa myyntiaikaa selvästi. Monet ostajat haluavat huolettomia valmiita asuntoja. Lähestyvien remonttien tarve näkyy selvästi eri vuosikymmenillä rakennettujen talojen keskihinnoissa.

- Tilastot osoittavat, että 1950-1960-lukujen kerrostaloasuntojen keskihinnat ovat jo kääntyneet nousuun suurimpien remonttien tultua tehtyä, Mannerberg toteaa.

 

Alueelliset markkinaennusteet:

Pääkaupunkiseutu

Pk-seudulla on kova kysyntä kerrostaloasunnoista. Välittäjien ennusteen mukaan noin 90 prosenttia uskoo kysynnän pysyvän ennallaan tai nousevan. Rivi- ja omakotitalojen kysynnän ennustetaan nousevan tai vähintään pysyvän ennallaan. Espoossa pientaloasunnot käyvät kaupaksi metroradan läheisyydessä. Helsingin ydinkeskustan vetovoima on voimakasta taloyhtiön iästä ja kunnosta riippumatta. Helsingissä on kuitenkin myös paljon uusia myymättömiä asuntoja, jotka vaikuttavat uusien hintoihin rauhoittavasti.

Pääkaupunkiseudun kehyskunnat

Kehyskunnissa kysyntä on parantunut. Nyt 73 prosenttia välittäjistä uskoo kysynnän pysyvän ennallaan tai nousevan. Vihdin kysyntä on rauhoittunut ja hintapaineet ovat neutraalit alueella. Pari- ja omakotitalojen kysynnän odotetaan hiljenevän vuodenvaihdetta kohti.

Turun seutu

Yli 86 prosenttia välittäjistä uskoo, että kerrostaloasuntojen kauppa lisääntyy tai käy entiseen tahtiin. Alueella sijaitsevien pientalojen kysynnän ja hintojen odotetaan myös pysyvän ennallaan. Voimakas uudistuotanto jatkuu Turun seudulla, ja Naantalissa on jopa jonkin verran ylitarjontaa uusista kerrostaloasunnoista.

Tampereen seutu

Jopa 77 prosenttia välittäjistä uskoo kerrostaloasuntokaupan lisääntymiseen tai pysymiseen ennallaan. Asuntojen hintojen odotetaan pysyvän ennallaan, mutta Pirkanmaan seudun talousalueen sisällä on merkittäviä eroja kysynnässä ja hinnoissa. Rivi-, pari- ja omakotitalojen kysynnän odotetaan pysyvän ennallaan, mutta joillakin alueilla hinnoissa odotetaan jopa lievää nousua.

Oulun seutu

Noin 67 prosenttia välittäjistä uskoo osakehuoneistojen kysynnän lisääntyvän tai pysyvän ennallaan. Rivitalojen kysyntä on edelleen erittäin vahvaa tasaisella hintatasolla, ja omakotitalojen kysynnän ennustetaan pysyvän ennallaan. Oulussa uudiskohteiden ja vanhojen kohteiden hintojen keskinäisessä erossa on selvää tasoittumista.

Etelä-Suomi (ei pääkaupunkiseutu)

Laajalla alueella markkinatilanteessa on suuria eroja. Keskimäärin noin 55 prosenttia välittäjistä uskoo markkinoiden paranevan tai säilyvän ennallaan, mutta osalla paikkakunnista näkyy kaupan hiljenemisen merkkejä.

Hämeenlinnassa asuntokauppa on alkanut piristyä loppukesällä. Pääkaupunkiseutua lähempänä sijaitsevalla Hyvinkäällä ja Riihimäellä kauppa käy paremmin. Hangossa on erittäin hyvä markkinatilanne erityisesti kakkosasunnoista. Lahdessa on tällä hetkellä jonkin verran ylitarjontaa sekä uusista että vanhoista pienemmistä kerrostaloasunnoista. Heinolan tilanne on parantunut ja uusien työpaikkojen myötä kysyntä on piristymässä. Itä-Hämeen pienillä paikkakunnilla on näkyvissä markkinoiden hiljenemistä erityisesti pientalojen kysynnässä.

Kaakkois-Suomi

Kysynnän odotetaan piristyvän tai pysyvän ennallaan kerrostaloasunnoissa. Alueen kysynnässä on näkyvissä selvä käänne muun muassa Googlen positiivisten työpaikkauutisten myötä. Hintatason odotetaan edelleen olevan laskussa, mutta se osaltaan vilkastaa ostomahdollisuuksia.

Itä-Suomi

Yli 55 prosenttia välittäjistä uskoo osakehuoneistojen kysynnän pysyvän samalla tasolla tai nousevan. Kerrostaloasuntojen hintojen odotetaan pääosin pysyvän ennallaan tai laskevan loivasti. Alueelliset erot voivat olla merkittäviä. Pari- ja omakotitaloissa kysynnän uskotaan olevan lievästi parempaa, mutta hintatason pysyvän pääosin ennallaan.

Kainuu

Kun tarkastelee toteutuneiden kauppojen tilastoja, selviää, että Kainuun tilanne on oleellisesti parempi kuin siitä on hiljattain julkisuudessa väitetty. Asuntokaupan volyymi on kasvanut selvästi Kainuussa viimeiset kuusi vuotta. Painotus on siirtynyt enemmän rivi- ja omakotitaloihin. Kerrostalokaupassa näkyy alueen talokannan keski-ikä (noin 40 vuotta). Peruskorjaukset lähestyvät ja se painaa hintatasoa, niin kuin missä tahansa Suomessa. Kerrostalokauppa on tästä huolimatta kuitenkin volyymiltaan edelleen kasvussa.

Keski-Suomi

Noin 67 prosenttia välittäjistä uskoo kerrostaloasuntojen kysynnän nousuun tai pysymiseen ennallaan. Jyväskylän kaupunkialueella kauppa on käynyt loppukesällä kohtuullisesti. Ympäristökunnissa tilanne on rauhallisempi erityisesti pientalojen osalta. Alueella näkyy melko voimakasta eriytymistä markkinoissa tällä hetkellä.

Länsi-Suomi

Osakehuoneistojen kysynnän odotetaan pysyvän ennallaan. Pari- ja omakotitalojen kysynnän odotetaan seuraavan sesonkiluonteista laskua. Alueen sisällä on merkittäviäkin eroja kysynnässä riippuen paikkakunnan työllisyystilanteesta.

Seinäjoella työllisyys on kasvussa uusien teollisuusinvestointien ansiosta ja tämä on piristänyt kysyntää. Porissa tilanne on toistaiseksi lievässä laskussa muun muassa teollisuuden lopetettujen toimintojen vuoksi. Vaasassa pienten asuntojen kysyntä on ollut voimakasta ja asuntojen hinnat ovat pysyneet samalla tasolla. Pientalojen hinnat ovat loivassa laskussa alueella.

Pohjois-Suomi

Tilanteen odotetaan jatkuvan lähes ennallaan. Uudempien ja uusien kerrostaloasuntojen kysyntä pysyy hyvällä tasolla, mutta vanhempien omakotitalojen kysynnässä ja hinnoissa odotetaan loivaa laskua. Paikkakunnilla, joilla työpaikkoja on, kysyntä on kohtuullisella tasolla. Vanhempien omakotitalojen kaupassa näkyy erityisesti pankkien rahoituksen saatavuuden vaikeus ja se osaltaan estää kauppaa, vaikka ostohaluja olisi merkittävästikin.

 

Katso SKVL:n hintataulukot tästä.

Lisää aiheesta "Oma talous"