Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Maaliskuussa ansiopäivärahakulut nousivat korkeimmalle tasolleen heinäkuun jälkeen. (Kuva: iStock)

Kallis vuosi työttömyyskassoille – ansiosidonnaista päivärahaa maksettu lähes 3 miljardia euroa

Työttömyyskassat ovat maksaneet koronan aikana lomautetuille ansiosidonnaisina päivärahoina yli 2,9 miljardia euroa. Työttömyyskassojen yhteistyöjärjestön mukaan päivärahaa on maksettu kuukausittain keskimäärin 180 000 henkilölle.

Ansiopäivärahakulujen ja päivärahan saajien määrä oli korkeimmillaan viime kesänä, mutta taso on pysynyt korkeana koko vuoden. Maaliskuussa ansiopäivärahakulut nousivat korkeimmalle tasolleen heinäkuun jälkeen. Ansiopäivärahaa maksettiin viime kuussa 261 miljoonaa euroa, mikä on 55 prosenttia enemmän kuin viime vuoden maaliskuussa.

– Toivomme, että vähentyneet tartuntamäärät ja rajoitusten asteittainen purku alkavat näkyä työttömyyskassoissa viimeistään loppukevään ja kesän aikana, Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön toiminnanjohtaja Aki Villman sanoo.

Korona-aikana työttömyyskassoihin on saapunut 2,8 miljoonaa ansiopäivärahahakemusta. Hakemustulva oli suurin viime kevään ja kesän aikana. Tällöin työttömyyskassoja työllistivät erityisesti ensimmäistä kertaa lomautetut ja irtosanotut. Kuukaudessa saapuneiden uusien hakemusten määrä kasvoi korkeimmillaan lähes kahdeksankertaiseksi edellisvuoteen nähden. Tällä hetkellä uusien hakemusten määrä on tasaantunut. Kaikkiaan hakemuksia saapuu kuitenkin edelleen poikkeuksellisen paljon.

Keskimääräinen käsittelyaika on vaihdellut vuoden aikana 11 ja 18 päivän välillä. Pisimmillään käsittelyaika oli kesällä ja alkusyksystä, mutta loppuvuoteen mennessä käsittelyaika palautui alle kahteen viikkoon.

– Keskimääräinen käsittelyaika onnistuttiin pitämään lähellä kahta viikkoa vuoden kaikilla tarkastelujaksoilla. Näin poikkeuksellisena vuonna tämä on merkittävä saavutus, Aki Villman sanoo.

Lisää aiheesta "Oma talous"