Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Kuvituskuva.

Jokaisella suomalaisella on jo liki 30 tuhatta euroa julkista velkaa

Tilastokeskuksen tuoreen talouden tilannekuvan mukaan Suomen väestön määrälle jaettu julkisyhteisöjen velkasumma on kasvanut tänä vuonna 3 757 euroa.

Tilastokeskuksen tuoreen talouden tilannekuvan mukaan koronapandemia koettelee rankasti julkisen talouden kestävyyttä. Julkisyhteisöjen tulot pienenivät vuoden toisella neljänneksellä 2,8 miljardia euroa ja menot kasvoivat 2,5 miljardia euroa verrattuna viime vuoden vastaavaan neljännekseen.

Eniten pienenivät vero- ja omaisuustulot sekä saadut sosiaaliturvamaksut. Menoja kasvattivat eniten maksetut tukipalkkiot sekä maksetut rahamääräiset sosiaalietuudet. Rahamääräisiä sosiaalietuuksia ovat esimerkiksi eläkkeet ja työttömyysturva ja tukipalkkioita koronatuet. 

Pääosa julkisen talouden menoista rahoitetaan verovaroilla. Vuoden toisella neljänneksellä tuotannosta ja tuonnista kerättyjen verojen trendiaikasarja supistui 8,9 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Verokertymän lasku kertoo kulutuksen vähentymisestä. 

Saatujen tulo-, varallisuus- ja muiden välittömien verojen, joihin eivät kuulu pääomaverot,  trendiaikasarja laski edellisestä neljänneksestä 0,4 prosenttia. Muutos heijastaa yhteisöjen tuloverojen pienentymistä.

Julkisyhteisöjen neljännesvuosittainen rahoitusasema sektoreittain ja rahoitusaseman suhde bruttokansantuotteeseen (trendisarjat). Lähde: Tilastokeskus

Väestön määrälle jaettu velkasumma on kasvanut tänä vuonna 3 757 euroa

Viime vuoden lopusta vuoden 2020 toisen vuosineljänneksen loppuun julkisyhteisöjen EDP-velka eli nimellishintainen sulautettu bruttovelka kasvoi 20,9 miljardilla eurolla. Kasvusta suurin osa johtuu valtionhallintosektorin velasta, joka on kasvanut vuoden 2019 lopusta 16,8 miljardilla eurolla.

Julkisyhteisöjen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen on kasvanut kahden viimeisimmän vuosineljänneksen aikana 9,3 prosenttia nousten 68,6 prosenttiin. Väestön määrälle jaettuna velkaa on noin 29 555 euroa henkilöä kohden. Velkasumma on kasvanut vuoden 2019 lopusta noin 3 757 euroa ja finanssikriisistä 12 vuoden takaa noin 17 847 euroa henkilöä kohden.

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat laskivat vuoden 2020 ensimmäisellä vuosineljänneksellä 29,4 miljardia euroa varsinkin rahoitusmarkkinoiden heikosta kehityksestä johtuen.

Toisella vuosineljänneksellä rahoitusmarkkinat kehittyivät parempaan suuntaan ja julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat nousivat 9,7 miljardia euroa ja olivat toisen neljänneksen lopussa 132,2 miljardia euroa positiiviset.

Julkisyhteisöjen eri sektoreiden velkaantuminen on rasittanut myös nettorahoitusvaroja, vaikka myös talletukset ovat kasvaneet reilusti velkaantumisen myötä. Vuoden 2019 lopusta julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat ovat laskeneet vuoden 2020 toisen vuosineljänneksen loppuun mennessä 19,7 miljardia euroa.

Lisää aiheesta "Oma talous"