Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Vuokralainen on korvausvelvollinen tahallisesti tai huolimattomuudesta aiheutuneista vahingoista. Kuva: Joe Benning

Helppo keino välttää myöhemmät kinat: tehkää yhteinen alkutarkastus, vuokralainen ja vuokranantaja

Alkusyksy on muuttojen aikaa. Piikkiä nostattaa varsinkin tuhannet opiskelijat, jotka muuttavat uusiin asuntoihinsa. Uusi koti on aina iso ja innostava juttu, mutta ennen muuttokuorman purkua asuntoon kannattaa tehdä alkutarkastus, ja kirjata mahdolliset viat ja puutteet ylös.

Kun asuntoon tekee ensin huolellisen alkutarkastuksen, sillä voi välttää myöhemmät kiistat vuokranantajan ja vuokralaisen välillä sekä korvausvaateet sieltä pois muutettaessa.

- Suosittelemme, että vuokralainen ja vuokranantaja tekevät huoneiston tarkastukset yhdessä. Tällöin molemmat pääsevät esittämään havaintojaan huoneiston kunnosta, Suomen Vuokranantajat ry:n neuvontalakimies Niklas Nygren sanoo.

Alkutarkastuksessa vuokranantaja ja vuokralainen käyvät yhdessä läpi asunnon ja kodinkoneiden kunnon, ja kirjaavat ylös niitä koskevat huomiot, viat ja puutteet. Kamera on oiva apuväline asunnon kunnon dokumentoinnissa ja sitä kannattaakin hyödyntää.

Hyötyä myös poismuuttaessa

Vuokrasuhteen päättyessä vuokralaisen on luovutettava asunto takaisin vuokraajalle tyhjennettynä ja siivottuna. Lopputarkastus kannattaakin tehdä vasta sitten, kun muuttosiivous on tehty. Silloin on helpompi varmistaa, että huoneisto on asianmukaisessa kunnossa.

Alkutarkastuksen tavoin poismuuton yhteydessä asunto käydään läpi samalla tavalla ja verrataan sen kuntoa alkutilanteeseen. Mikäli lopputarkastuksessa ilmenee vuokralaisen vastuulle kuuluvia puutteita, voidaan samalla neuvotella niiden korvaamisesta.

Vuokranantajalla on lopputarkastuksen aikana myös mahdollisuus huomauttaa loppusiivouksen tasosta, mikäli sitä ei ole tehty asianmukaisesti.

- Uuden asukkaan tulee voida muuttaa asuntoon ilman, että hän joutuu välittömästi siivoushommiin. Jotta loppusiivous sujuisi mahdollisimman mutkattomasti, siivouksen tasosta on hyvä sopia vuokralaisten kanssa, Nygren toteaa.

Hän evästää, että hyvin tehdyt ja huolellisesti dokumentoidut alku- ja lopputarkastukset ovat kaikkien osapuolten etu.

- Vuokralainen vastaa vuokrasuhteen aikana vuokrahuoneistolle aiheuttamistaan vahingoista, minkä vuoksi on tärkeää pystyä varmistumaan vahingon syntyneen vuokrasuhteen aikana. Erimielisyydet on helpompi ratkaista, kun alkutarkastusraportista voidaan tarkistaa, missä kunnossa esimerkiksi keittiön parketti tai hella on ollut ennen vuokrasuhteen alkua, Nygren ohjeistaa.

Vuokralainen on korvausvelvollinen tahallisesti tai huolimattomuudesta aiheutuneista vahingoista. Peukalosääntönä voi pitää, että äkilliset vauriot ovat vuokralaisen korvausvelvollisuuden piirissä, kun taas ajan myötä syntyviä vahinkoja pidetään tavanomaisena kulumisena ja ne ovat vuokranantajan vastuulla, ellei asiasta ole sovittu toisin.

 

Lue lisää aiheesta:

Kuluttajaliiton Vuokraopas - neuvoja niin vuokralaiselle kuin vuokranantajalle.

Vuokranantajat ry:n Hyvä vuokratapa -opas.

Lisää aiheesta "Oma talous"