Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Mökin vara-avaimen piilottamisessa kannattaa olla tarkkana ja muistaa, ettei sitä saa piilottaa rakennusten läheisyyteen. Kuva: iStock

FINE muistuttaa vakuutusten suojeluohjeista mökkikaudella – Huolimattomuus saattaa pienentää korvausta tai evätä sen kokonaan

Palo-, vuoto- ja murtovahingot ovat mökkikauden vitsauksia. Yksinkertaisilla toimintaohjeilla vahinkojen riskit voi kuitenkin minimoida.

Kesämökkikauden alkaessa kannattaa lukea tarkasti kotivakuutusten tai vapaa-ajan asuntoa koskevien vakuutusten ehdot ja suojeluohjeet, muistuttaa Fine Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan vakuutusasiantuntija Hanna Salo. Yleisimpiä mökkikauden harmeja ovat Finen mukaan palo-, vuoto- ja murtovahingot.

– Kaikissa kotivakuutusten vakuutusehdoissa on suojeluohjeita. Suojeluohjeet ovat selkeitä toimintaohjeita vahinkojen välttämiseksi ja torjumiseksi. Ohjeet on hyvä kerrata, sillä jos niitä ei ole noudattanut ja vahinko on syntynyt tai jopa laajentunut, voi ohjeen huomiotta jättäminen alentaa vakuutuksesta maksettavan korvauksen määrää.

Huolimattomuus näissä asioissa näkyy Salon mukaan vahingoista maksettavien korvausten alentamisena ja ääritapauksissa niiden epäämisenä. Vähennyksen määrä riippuu tapauksen olosuhteista, mutta tyypillisesti alennus vaihtelee 10 ja 50 prosentin välillä.

"Vaikka suojeluohjeiden määräykset ja toimintaohjeet saattavat tuntua itsestään selviltä, kannattaa omat vakuutusehdot kaivaa esiin ja lukaista läpi."

Yleisimmin suojeluohjeet liittyvät tulipalon torjuntaan, asunnon suojeluun murto- ja varkausvahingoilta, vuotovahinkojen välttämiseen tai esimerkiksi jonkin laitteen käyttöön. Risujen, roskien ja lehtien polttaminen, tuhkien tyhjentäminen takasta ja saunankiukaasta sekä kulotus kuuluvat usein mökeillä tehtäviin puuhiin.

– Avotulta pitää valvoa hyvin ja se pitää myös sammuttaa huolellisesti. Tulipesistä kerättyä tuhkaa pitää säilyttää metallisessa tai palamattomassa astiassa. Kulottamisesta pitää ilmoittaa pelastuslaitokselle eikä tulta saa ylipäätään tehdä metsäpalo- tai ruohikkopalovaroituksen aikana, Hanna Salo muistuttaa.

Suojeluohjeita liittyy myös siihen, millaiseen tilaan jättää asumuksensa.

– Kotoa tai mökiltä yli viikoksi pois lähtiessään pitää muistaa sulkea pääsulkuventtiili ja kytkeä vesipumppu pois käytöstä. Näin toimien moni vesivahinko jää varmasti toteutumatta, Salo sanoo.

Avainta ei myöskään saa jättää eikä piilottaa mökin tai rakennuksen läheisyyteen ja ikkunat ja ovet pitää sulkea ja lukita.

– Suojeluohjeet ovat järkeviä toimintaohjeita, joita noudattamalla voi estää vahinkoja. Vaikka suojeluohjeiden määräykset ja toimintaohjeet saattavat tuntua itsestään selviltä, kannattaa omat vakuutusehdot kaivaa esiin ja lukaista läpi. Suojeluohjeita kun on jo vakuutussopimuslainkin mukaan noudatettava, Salo sanoo.

Lisää aiheesta "Oma talous"