Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Etätyön hyvinä puolina on nähty työnteon joustavuuden lisääntyminen, helpottunut perheen ja työn yhdistäminen ja häiriöttömän työajan lisääntyminen.

Etätyöt ovat olleet rahoitusalalla mieluisia – Hybridityö kiehtoo pandemian jälkeen

Rahoitusalan työnantajat ja työntekijät jakavat yhteisen käsityksen siitä, että koronan jälkeen töitä tehdään merkittävässä määrin sekä etänä että konttoreilla läsnä ollen. Asia käy ilmi osana FinanssiTYÖ2030-kehittämishanketta tehdystä tuoreesta kyselystä, jossa selvitettiin koronan vaikutuksia rahoitusalan työelämään. 

Etätyö koskettaa rahoitusalalla lähes kaikkia – muutos ennen koronakriisiä vallinneeseen tilanteeseen verrattuna on todella iso, kyselystä käy ilmi. Tutkimuksesta selviää, että koronaviruksen vuoksi yhdeksän kymmenestä rahoitusalan työntekijästä siirtyi etätöihin. Työntekijät suhtautuivat kyselyssä etätyön jatkumiseen koronan jälkeen erittäin myönteisesti: suuri osa vastaajista (42 %) haluaisi työskennellä etänä 2–3 päivänä viikosta ja joka neljäs työntekijä 4–5 päivää viikosta.

Työnantajien edustajista 60 prosenttia puolestaan arvioi, että heidän yrityksessään etätöitä tehdään jatkossa 2–3 päivää viikossa. Suurilla työpaikoilla etätyön jatkumiseen laajassa mitassa suhtauduttiin positiivisemmin, kun pienillä työpaikoilla oli enemmän varauksellisuutta.

– Etätyöt ovat olleet rahoitusalalla mieluisia. Hyvinä puolina on nähty työnteon joustavuuden lisääntyminen, helpottunut perheen ja työn yhdistäminen ja häiriöttömän työajan lisääntyminen. Työnantajat kokevat, että työntekijät ovat etätöiden myötä aiempaa omatoimisempia, kertoo Finanssiala ry:n kehitysjohtaja Katja Repo yhdistyksen verkkosivustolla. Repo toimii projektipäällikkönä rahoitusalan työntekijöiden ja työnantajien yhteisessä Finanssityö2030-hankkeessa, jonka yhteydessä kysely tehtiin.

Hybridityö kiehtoo jatkossa

Tuloksista selviää, että erityisesti naiset kokivat työhyvinvoinnin lisääntyneen etätöissä (54 % vastanneista naisista). Miehistä 35 % oli samalla kannalla. Etätöiden huonoimpina puolina nousivat esiin vaikeudet hiljaisen tiedon siirtymisessä sekä työyhteisöön kiinnittymisessä, kun vapaamuotoisia kohtaamisia ei ole.

– Kun koronan jälkeen paluu työpaikoille isossa mittakaavassa mahdollistuu, täytyy keskustella, miten hybridityöstä saadaan kaikki irti. Milloin ollaan samaan aikaan konttoreilla, jotta esimerkiksi hiljainen tieto saadaan siirtymään ja etätöiden huonot puolet saadaan taklattua? Kollegoiden kohtaamisella kasvokkain on edelleen suuri merkitys, Katja Repo aprikoi.

Merkittävä siirtyminen kotikonttoreille on tuonut lisää vaatimuksia henkilöstön osaamiselle. Sekä henkilöstön että työnantajien mielestä erityisesti etätyökalujen hallinnassa ja teknisen osaamisen kehittämisessä on runsaasti parantamisen varaa.

– Kotikonttorilla ei voi kääntyä ihan yhtä helposti vierustoverin tai IT-osaston puoleen, vaan ongelmia joutuu ratkomaan enemmän yksin, Repo arvioi artikkelissa.

 

Työnantajat tunnistivat henkilöstöä enemmän erilaisia osaamisen kehittämistarpeita uudessa tilanteessa. Aula Researchin tekemään kyselyyn vastasi tammi-helmikuussa 300 työntekijöiden ja 168 työnantajien edustajaa.

Finanssityö2030-hanke kerää tietoa rahoitusalalla käyttöön otetuista uusista toimintatavoista ja työpaikkainnovaatioista erityisesti korona-aikana ja levittää näitä hyviä käytäntöjä sekä alan sisällä että vertaisaloille. Kyselyllä saatuja havaintoja täydennetään haastatteluilla.

Finanssiala ry ja Palvelualojen työnantajat Palta toteuttavat hankkeen yhteistyössä Ammattiliitto Union, Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n ja Ammattiliitto Pron kanssa.

FinanssiTYÖ2030-kyselyyn tästä 


 

Lisää aiheesta "Oma talous"