Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Enemmistö sijoittajista uskoo voivansa vaikuttaa sijoitusvalinnoillaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseen

LähiTapiolan Arjen katsaus-kyselyyn vastanneet sijoittajat arvioivat, että tehokkaimmin he vaikuttavat ilmastonmuutokseen ostamalla vastuullisesti toimivien yritysten osakkeita.

LähiTapiolan Arjen katsaus-kyselyyn vastanneista säästäjistä ja sijoittajista 41 prosenttia uskoi voivansa vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen myös sijoittamalla.

Kolmannes sijoittavista vastaajista ei osannut sanoa kantaansa ja 29 prosentin mielestä vaikutusmahdollisuuksia sijoittamisen kautta ei ole.

− Kiitettävän iso osa suomalaisista sijoittajista tunnistaa mahdollisuuden vaikuttaa myös sijoitustensa kautta. Esimerkit kansainvälisiltä markkinoilta myös todistavat, että sijoittajilla on ollut vaikutusta yhtiöiden toimintaan ja raportointiin muun muassa vaikuttamishankkeiden ja yhtiökokousten kautta, johtaja Outi Kalpio LähiTapiola Varainhoidosta sanoo.

Sen sijaan henkilöistä, jotka eivät säästä tai sijoita, enemmistö ei osannut sanoa kantaansa. Kolmannes heistä ei uskonut lainkaan sijoittamisen vaikutusmahdollisuuksiin ja vain joka neljäs arvioi, että sijoittamalla voi vaikuttaa ilmastonmuutokseen.

Tekokkainta on ostaa vastuullisten yritysten osakkeita

Enemmistö sijoittamisen vaikutusmahdollisuuksiin uskovista kyselyyn vastanneista arvioi, että tehokkaimmin he vaikuttavat ilmastonmuutokseen vastuullisesti toimivien yritysten kautta. Ostamalla näiden yhtiöiden osakkeita he tukevat yhtiöiden toimintaa ja sitä kautta he uskovat vaikuttavansa parhaiten ilmastonmuutoksen hillitsemiseen.

Toiseksi tehokkain vaikutustapa suomalaisten mielestä on sijoittaa arvopapereihin, joilla rahoitetaan suoraan ympäristöä tukevia hankkeita tai innovaatioita. Tällaisia arvopapereita ovat esimerkiksi vihreät velkakirjat eli green bondit, joita useat yhtiöt ovat laskeneet liikkeelle.

− Vastuullisesti toimivat yhtiöt huomioivat ilmastonmuutoksen vaikutukset liiketoimintaansa ja pyrkivät aktiivisesti minimoimaan oman toimintansa vaikutukset ympäristöön, läpi arvoketjun. Sijoittaja voi myös edellyttää yhtiöiltä läpinäkyvää raportointia ilmastovaikutuksista ja tiedonsaantia toimenpiteistä. Osakeomistus mahdollistaa myös vaikuttamisen yhtiökokousten kautta tarvittaessa, Kalpio muistuttaa.

Tämä on Kalpion mukaan oiva keino varmistaa, että pääomamarkkinoilta kerätyt varat kohdistetaan suoraan ilmastonmuutosta hillitseviin parannuksiin ja innovaatioihin on sijoittaa vihreisiin velkakirjoihin. 

Kyselyssä joka kolmas vastasi, että valitsemalla vastuullisesti toimivan varainhoitajan tai rahaston voi tehokkaasti vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillintään.

− Yritysten ympäristöhankkeiden analysointi ja saavutettujen vaikutusten arviointi on usein työlästä. Tavoitteensa voi myös toteuttaa valitsemalla rahaston, joka sijoittaa ilmastonmuutoksen ratkaisuihin. 

LähiTapiolan teettämän kyselyn toteutti Kantar TNS. Kysely on toteutettu 27.maaliskuuta ja 2. huhtikuuta välisenä aikana. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 1 196 suomalaista, jotka olivat iältään 15-74 –vuotiaita. Virhemarginaali on +/- 2,9 prosenttiyksikköä.

Lisää aiheesta:

Tiina Landau: Ilmastolupaukset kertovat suunnitelmista vuosikymmenten päähän

Sijoitusrahastot saivat uusia merkintöjä yli puoli miljardia – raportin uutuus on vastuullisuudesta kertova ESG-luokitus

Nuoret ja ikäihmiset pitävät vastuullisuutta erityisen tärkeänä sijoitusvalinnoissaan

Tiesitkö tämän? Helsingin pörssissä on vastuullisuusindeksi

Vastuullisuus on megatrendi, joka alkaa olla valtavirtaa sijoitusanalyysissä

Lisää aiheesta "Oma talous"