Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Maaseudulla joka viides eläkeläinen on pienituloinen. Kaupungeissa vastaava osuus on yksi kymmenestä. Kuva: iStock

Eläkkeellä toimeentulo tiukemmalla maalla kuin kaupungissa

Maaseudun eläkeläiset kokevat kaupunkilaisia enemmän toimeentulovaikeuksia, kertoo tuore kyselytutkimus.

Maaseudulla asuvien tulot ovat selvästi kaupungeissa asuvia matalammat: maalla asuvista eläkeläisistä joka viides on pienituloinen, ja joka toinen saa kansaneläkettä työeläkkeen rinnalla. Kaupungeissa eläkeläisistä pienituloisia on vain joka kymmenes ja kansaneläkettä saa joka neljäs, ilmenee Eläketurvakeskuksen kyselytutkimuksesta.

Maaseudun eläkeläiset kokevat myös hieman useammin toimeentulovaikeuksia kuin kaupunkilaiset. Maalla kaksi viidestä (40 %) ja kaupungeissa yksi kolmesta (33 %) eläkeläisestä kertoo, ettei rahaa jää välttämättömien menojen jälkeen.

Maalla toimeentulovaikeudet kohdistuvat kaupunkeja yleisemmin lääke- ja asumismenojen kattamiseen. Useammalla kuin joka kolmannella maaseudun eläkeläisellä on näissä menoryhmissä jonkinasteisia vaikeuksia. Kaupungeissa joka neljäs kokee lääke- ja asumismenojen kattamisen vaikeaksi.

–  Asumismenojen kattamisen vaikeus on hieman yllättävää, sillä maaseudulla ne ovat kaupunkeja pienemmät. Maaseudun eläkeläisten tulot ovat kuitenkin niin paljon kaupunkilaisia pienemmät, että asumismenojen kattaminen ja toimeentulo yleensäkin koetaan vaikeammaksi, ekonomisti Satu Nivalainen Eläketurvakeskuksesta sanoo. 

Kaupunkilaiset hieman tyytyväisempiä talouteensa

Maaseudun eläkeläiset ovat kaupunkilaisia tyytymättömämpiä taloudelliseen tilanteeseensa. Kaksi viidestä (41 %) maalla asuvista kokee taloudellisen tyytyväisyyden matalaksi, kun kaupungeissa asuvista tyytymättömiä on joka kolmas (35 %). 

– Alueelliset erot tyytymättömyydessä ja koetussa toimeentulossa yleisemminkin ovat selvästi pienempiä kuin tuloeroista voisi päätellä. Käytännössä maalla tullaan kaupunkeja paremmin toimeen pienillä tuloilla. Taustalla voivat olla suurempi omavaraisuus ja erilaiset kulutustottumukset, Nivalainen toteaa.

Silti kohtalaisen tyytyväisiä eläkeläisiä

Toimeentulon puutteista huolimatta maaseudun eläkeläiset ovat yhtä tyytyväisiä elämäänsä kuin kaupunkilaiset. Asteikolla 0–10 eläkeläisten elämäntyytyväisyyden keskiarvo on 7.  

Maalla vaikuttaisi siis olevan elämäntyytyväisyyttä lisääviä tekijöitä, jotka kompensoivat heikompaa taloudellista toimeentuloa. Maaseudulla esimerkiksi asutaan kaupunkeja useammin omistusasunnoissa. Tutkimus osoitti omistusasumisen olevan yhteydessä elämäntyytyväisyyteen. 

– Omistusasunto luo taloudellista turvaa ja elämän ennakoitavuutta, mikä lisää tyytyväisyyttä elämään. Erityisesti näin on, jos asumismenot ovat kohtuulliset ja asunto on suhteellisen hyväkuntoinen, Eläketurvakeskuksen ekonomisti Kati Ahonen kertoo.

Eläketurvakeskuksen laaja tutkimus perustuu syksyllä 2017 kerättyyn kyselyyn, johon vastasi 2 909 eläkkeensaajaa. Vastaajat olivat 55–85-vuotiaita vanhuus-, työkyvyttömyys- tai osatyökyvyttömyyseläkeläisiä. Kyselyn vastausprosentti oli poikkeuksellisen korkea, 73 prosenttia. 

Pienituloiseksi on tutkimuksessa laskettu eläkeläiskotitaloudet, joiden tulot verojen jälkeen henkeä kohti ovat alle 1 000 euroa kuukaudessa. Tämä on noin 50 % suomalaisten käytettävissä olevasta mediaanitulosta. Tulotieto perustuu kyselyssä kysyttyyn tietoon kotitalouden käytettävissä olevista tuloista. 

 

 

Lue lisää Eläketurvakeskuksen tutkimuksesta

Lisää aiheesta "Oma talous"