Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Edullisimmin ostoksista selvitään Puolassa, Romaniassa ja Pohjois-Makedoniassa.

EU vertailu: Suomessa ruoka on kallista ja alkoholi vielä kalliimpaa

Ruoka ja alkoholittomat juomat ovat Suomessa viidenneksen EU:n keskitasoa kalliimpia. Kaikkein kalleinta on Norjassa. Alkoholijuomissa Suomi ja Irlanti ovat  kalleimmat maat, hintojen ollessa noin 80 prosenttia keskiarvoa korkeammat.

Eurooppalaisen hintavertailun mukaan ruuan ja alkoholittomien juomien kuluttajahinnat ovat Suomessa viidenneksen EU:n keskiarvon yläpuolella. Samaan 20 prosenttia EU-keskiarvon ylittävään ryhmään kuuluvat Itävalta, Luxemburg, Irlanti ja Ranska.

Huokein EU-maa oli Romania, jossa ruuan ja alkoholittomien juomien hintataso jäi noin 35 prosenttia EU-keskiarvosta.

Pohjoismaista Norja ja Islanti nousevat ruuan ja alkoholittomien juomien osalta kalleimmiksi, hinnat ovat noin 50 – 60 prosenttia yli EU-keskiarvon. Ruotsi, Suomi ja Tanska ovat huokeampia ylittäen EU-keskiarvon noin 20 – 30 prosentilla.

Koko Euroopan alueella mukaan lukien EFTA-maat ja Balkanin alue, kalleimpia ruoka ja alkoholittomat juomat ovat Norjassa ja Sveitsissä, noin 60 prosenttia yli EU-keskiarvon. Edullisimmin vastaavista ostoksista selvitään Puolassa, Romaniassa ja Pohjois-Makedoniassa.

Ruuan ja alkoholittomien juomien hintataso Euroopan maissa vuonna 2018, EU28=100. Lähde: Eurostat

Alkoholin hintahuipulla

Alkoholijuomissa Suomi ja Irlanti ovat EU:n kalleimmat maat, hintojen ollessa noin 80 prosenttia EU:n keskiarvoa korkeammat. Halvin alkoholi löytyy Bulgariasta ja Romaniasta.

Tupakkatuotteiden hinta Suomessa on kevään 2018 vertailussa 17 prosenttia yli EU-keskiarvon. Kalleinta tupakkaa poltetaan Iso-Britanniassa ja Irlannissa, joissa hintataso on noin nelinkertainen EU:n edullisimpaan maahan, Bulgariaan, verrattuna. 

Erilaisten verotuskäytäntöjen vuoksi erot eri maiden alkoholin ja tupakan hinnoissa ovat erittäin suuret.

Tiedot perustuvat EU-tilastoviranomaisen, Eurostatin, koordinoimaan ECP -hintavertailuohjelmaan. Suomen osalta hinnat on koonnut Tilastokeskus. Vertailussa käytetyt hinnat ovat vuoden 2018 keskihintoja.

Lisää aiheesta "Oma talous"