Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Asuntolainojen lainakatto nousee takaisin 90 prosenttiin

Finanssivalvonta päätti tänään nostaa asuntoluottoja koskevan lainakaton 90 prosenttiin suhteessa vakuuksien käypään arvoon. Ensiasunnon ostajien lainakatto pysyy ennallaan 95 prosenttissa. Enimmäisluototussuhteen palauttamisella tuetaan taloutta akuutissa kriisissä.

Finanssivalvonnan johtokunta päätti 29.6. palauttaa asuntolainojen lainakaton takaisin laissa määritellylle perustasolle 90 prosenttiin muille kuin ensiasunnonostajille. Päätöksellä tuetaan asuntomarkkinoiden toimintaa koronapandemian seurauksena muuttuneessa taloustilanteessa. Johtokunta ei aseta muuttuvaa lisäpääomavaatimusta pankeille ja muille luottolaitoksille.

– Nykyisessä koronapandemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa on tärkeää tukea rahoituksen välittymistä reaalitalouteen. Kotitalouksiin sovellettavan enimmäisluototussuhteen palauttaminen perustasolle tukee osaltaan asuntomarkkinoiden toimivuutta, johtokunnan puheenjohtaja Marja Nykänen painottaa.

Kotitalouksien velkaantumisen hillitsemiseksi muiden kuin ensiasunnon ostajien lainakattoa alennettiin vuonna 2018 viidellä prosenttiyksiköllä 85 prosenttiin. Ensiasunnon ostajilla lainakatto on ollut koko ajan 95 prosenttia.

Finanssivalvonnan mukaan kotitalouksien suuri velkaantuneisuus on edelleen keskeinen rahoitusjärjestelmän rakenteellinen haavoittuvuus, jonka hallintaan tulee kiinnittää pidemmällä aikavälillä huomiota.

– Koronapandemian vaikutukset reaalitalouteen ovat merkittävät. Epävarma taloustilanne on vähentänyt asuntokauppoja sekä kotitalouksille myönnettyjen asuntolainojen määrää. Kotitalouksien asuntorahoituksen kannan ja tulojen suhteen arvioidaan kasvavan kotitalouksien tulojen vähentyessä, päätöksen perusteluissa todetaan.

– Lainanottajien maksukyvyn huolellinen arviointi on asuntoluottoja myönnettäessä erityisen tärkeää.

– Asuntomarkkinoilla ei ole nähtävissä ylikuumenemisen uhkaa, vaan kokonaistalouden heikko kehitys voi vähentää markkinoiden aktiivisuutta edelleen merkittävästi, ja mahdollisesti myös laskea asuntojen hintoja kaikkialla Suomessa. Asuntomarkkinoiden kehitys voi kuitenkin edelleen eriytyä kasvukeskuksien ja muun Suomen välillä.

Lisää aiheesta:

Toukokuussa vanhojen asuntojen kauppamäärät jäivät 31 prosenttia viime vuodesta

Asuntokauppa elpyy – ostajat vahvasti liikkeellä, myyjät heränneet

Asuntokauppa romahti, kohta hiipuvat hinnat - nousu voi silti olla nopeaa

 

Lisää aiheesta "Oma talous"