Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Vuodesta 2016 lähtien luovutustappion on saanut vähentää mistä tahansa pääomatuloista.

Asiantuntijan vinkit sijoittajan verotukseen

Ansiotulojen lisäksi jokaisen sijoittajan kannattaa muistaa tarkastella myös pääomatulojensa verotusta. Tähän artikkeliin verotusasioihin keskittynyt lakimies, OTM Paula Bock on koonnut yksityissijoittajille vinkkejä, jotka ainakin kannattaa tarkistaa verovuoden loppua kohden.

Myyntivoittoa syntyy silloin, kun sijoittaja myy osakkeita tai omistuksiaan korkeampaan hintaan kuin niiden alkuperäinen hankintahinta. Tästä myyntivoitosta maksetaan pääomatuloveroa. Veroprosentti pääomatuloista on 30 prosenttia aina 30 000 euroon asti, ja sen ylittävältä osuudelta 34 prosenttia.

– Prosenttiosuuksien lisäksi on hyvä muistaa, että verovuoden aikana 1 000 euroon asti myynnit ovat verovapaita. Jos omistuksia (esimerkiksi osakkeita) on myyty yhteensä alle tuhannella eurolla kuluneen vuoden aikana, syntyvästä myyntivoitoista ei tarvitse maksaa veroja, Bock muistuttaa.

– Mikäli sijoittajalla on salkussaan sellaisia rahastoja, joiden tuotto-osuuksia ei makseta ulos, vaan ne lisätään automaattisesti sijoitettuun pääomaan, ei verojakaan näistä osingoista tarvitse maksaa ennen rahasto-osuuksien myyntiä, hän korostaa.

Tappioiden vähentäminen

Myynneistä syntyneet tappiot voi vähentää myyntivoitoista. Bockin mukaan vuodesta 2016 lähtien luovutustappion on saanut vähentää mistä tahansa pääomatuloista. Tässä huomioidaan kaikki erilaiset pääomatulot; esimerkiksi sijoitusasunnon myynnin tappiot voi vähentää osakkeiden myynnistä saaduista voitoista.

– Tappiot ovat vähennyskelpoisia aina seuraavan viiden vuoden ajan, eli tämän vuoden 2021 verotuksessa voi hyödyntää vielä vuoden 2016 tappioita, mikäli niitä ei ole vielä vähennetty, Bock lisää.

TÄRKEÄ MUISTAA! Osakkeiden edestakaisessa myymisessä ja ostamisessa pelkän tappiovähennyksen toivossa kannattaa pitää maalaisjärki mukana. Verottaja saattaa tulkita veronkierroksi sellaiset tilanteet, joissa olet ensin myynyt osakkeita ja heti seuraavana päivänä ostanut ne takaisin. Jos haluat siis hyödyntää tappiolla olevat sijoitukset ja myydä ne, muista jättää ainakin yksi päivä väliin ennen kuin mahdollisesti ostat saman yhtiön osakkeita takaisin.

Osakesäästötilien verotus

Vuoden 2020 alusta lähtien jokaisella on voinut olla yksi osakesäästötili, jonka sisällä tehtyjen myyntien ja ostojen osalta verotus realisoituu vasta, kun nostetaan rahaa pois tililtä.

– Osakesäästötilin sisällä osakkeita voi myydä ja ostaa ilman, että se vaikuttaa henkilön verotukseen. Huomioithan, että osakesäästötilin tappiot voidaan siis vähentää vasta sinä vuonna, kun kaikki omistukset myydään ja tili suljetaan, Bock sanoo.

Muista vähentää vuoden aikana syntyneet kulut!

Myös sijoittamisessa ansaituista luovutusvoitoista voi vähentää tulojen hankkimisesta aiheutuneita kuluja 50 euron omavastuun ylittävältä osalta. Esimerkiksi kaupankäyntikulut ja sijoitusomaisuuden säilyttämisestä aiheutuneet kulut ovat vähennyskelpoisia menoja verotuksessa.

– Osa arvopaperivälittäjistä toimittaa tiedot kaupankäynneistä suoraan verottajalle, jolloin ne voi helposti tarkistaa henkilökohtaisesta esitäytetystä veroilmoituksesta. Myös muut epäsuorat kulut voivat olla vähennyskelpoisia, jos ne liittyvät tulojen hankkimiseen.

Bockin mukaan esimerkkinä vähennettäviä voivat olla kulut sijoituskirjallisuuden hankkimisesta tai Osakesäästäjien jäsenmaksusta. Myös sijoitustuloja varten otettujen niin kutsuttujen tulonhankkimislainojen korot voi tietyin ehdoin vähentää verotuksessa.

Varmista hankintameno-olettaman mahdollisesti tuoma verohyöty

Sijoittajan kannattaa harkita hankintameno-olettaman hyödyntämistä sellaisten osakkeiden myynnissä, joiden arvo on kasvanut merkittävästi kuluneiden vuosien aikana. Hankintameno-olettama on 40 prosenttia luovutushinnasta sellaisen omaisuuden osalta, joka on hankittu yli 10 vuotta sitten, ja 20 prosenttia luovutushinnasta alle 10 vuotta omistetun omaisuuden osalta.

– On kuitenkin muistettava, että hankintameno-olettamaa käytettäessä ei kyseisestä luovutusvoitosta saa vähentää muita sen hankkimisesta aiheutuneita kuluja.

Esimerkki hankintameno-olettamasta

Sijoittaja on ostanut vuonna 2008 osakkeita 100 kpl hintaan 10 euroa/kpl eli 1 000 eurolla yhteensä. Välityspalkkio oli 10 euroa. Näiden osakkeiden todellinen hankintameno kokonaisuudessaan oli siis 1 010 euroa. Nyt sijoittaja myy osakkeet hintaan 50 euroa/kpl, eli yhteensä 5 000 euroa, jossa välityspalkkio oli jälleen 10 euroa. Verotettava luovutusvoitto on siis 3 980 euroa. (5 000 eur-1 010 eur-10 eur).

Jos sijoittaja soveltaisi todellisen hankintahinnan sijaan hankintameno-olettamaa, olisi hankintameno-olettama 40 prosenttia luovutushinnasta eli 5 000 euroa * 40 prosenttia = 2 000 euroa. Luovutusvoitoksi jäisi vain 3 000 euroa.

– Kannattaa siis selvittää, voiko verottajan mahdollistama hankintameno-olettaman käyttö tuoda etua verotukseen, Bock päättää.

******

Koulutukseltaan artikkelin asiantuntija Paula Bock on lakimies, OTM (Helsingin yliopisto) sekä LL.M (Melbournen yliopisto). Paula on lisäksi suorittanut Suomen Asianajajaliiton Asianajajatutkinnon sekä Sovittelukoulutuksen. Lisäksi hän on luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja sekä vuonna 2019 perustetun BOWA Legal Oy:n toinen perustajaosakas.

Lisää aiheesta "Oma talous"