Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Ensimmäisenä Taloustieteen taju syventyy asumisen ja koulutuksen kysymyksiin.  Asumisessa perehdytään siihen, kuinka asumisen hinta konkreettisesti muodostuu markkinoilla kysynnän ja tarjonnan vuorovaikutuksessa.

”Taloustieteen taju” avaa nuorille asumisen hintaa ja koulutusvalintojen merkitystä

Taloustutkimuslaitosten yhteinen ”Taloustieteen taju” -hanke tekee selkoa taloustieteeseen osana Tutkitun tiedon teemavuotta 2021. Hankkeessa nuoria innostetaan taloustieteen pariin ja heille osoitetaan, miten monenlaisia työkaluja taloustiede tarjoaa ympäröivän todellisuuden ymmärtämiseen.

Hankkeen sisällöt sopivat kaikille soveltavasta taloustieteestä ja sen mahdollisuuksista kiinnostuneille, mutta erityisenä kohderyhmänä ovat nuoret ja nuoret aikuiset. Taloustieteen tajun verkkosivut avautuivat 9. kesäkuuta osoitteessa taloustieteentaju.fi. Verkkosivuille kootaan kaikki hankkeen aikana tuotettu materiaali teemakohtaisesti, esimerkiksi blogikirjoituksina ja infografiikkana. 

Asumisen ja koulutuksen teemat aloittavat hankkeen

Hankkeessa on yhteensä viisi pääteemaa: 1) asuminen, 2) koulutus, 3) ilmasto ja kulutus sekä 4) taloudelliset lähtökohdat ja 5) työelämä. Tämän lisäksi erikoisteemoissa käsitellään mielenkiintoisia nostoja tutkimuslaitosten erityisaiheista.

Ensimmäisenä Taloustieteen taju syventyy asumisen ja koulutuksen kysymyksiin.  Asumisessa perehdytään siihen, kuinka asumisen hinta konkreettisesti muodostuu markkinoilla kysynnän ja tarjonnan vuorovaikutuksessa. Toisaalta otetaan selvää, kuinka julkinen valta pystyy erilaisin politiikkatoimin vaikuttamaan asumisen hintaan.

Koulutuksen teemassa pureudutaan koulutuksen nivelvaiheessa kohdattaviin valintoihin. Sisällöissä käsitellään muun muassa Etlan tutkimuspäällikkö Hanna Virtasen tutkimuksia toisen asteen koulutusvalinnoista sekä koulutuksen syrjäytymistä ehkäisevästä vaikutuksesta. Kummastakin tutkimuksesta on koostettu tiivis ladattava infolehtinen hankkeen verkkosivuille. Infolehtisestä käyvät tekstin ja kuvioiden kautta ilmi aiheen pääasialliset tutkimustulokset ja havainnot.

Lisäksi hankkeen koulutusteeman sisällöissä tarkastellaan myös yliopistoon ja korkeakouluun siirtyessä tehtävien koulutusvalintojen vaikutusta palkkatuloihin.

Kesällä hankkeessa paneudutaan siihen, miten ilmastonmuutosta ja ilmastopolitiikkaa tutkitaan taloustieteessä ja mitä aiheesta tällä hetkellä tiedetään. Etlasta tuotetaan nuorille tietoa Etlan ilmastonmuutosta koskevasta tutkimuksesta, esimerkiksi hiilitulleista, vihreistä toimista sekä päästöennusteesta.

Syksylle on suunnitteilla webinaari asumisesta ja koulutuksesta. Webinaarin postituslistalle voit liittyä jo nyt, jolloin saat ensimmäisenä tietoa webinaarin aikataulusta ja tarkemmasta sisällöstä.

Lue hankkeesta lisää

 

Taloustieteen taju” -hanke kestää koko vuoden 2021. Hanketta koordinoivat Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla, Palkansaajien tutkimuslaitos PT, Pellervon taloustutkimus PTT ja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT. Hanke on osa Tutkitun tiedon teemavuotta 2021 ja Taloustieteen tajua rahoittaa Yrjö Jahnssonin säätiö.

Tutkitun tiedon teemavuosi on opetus- ja kulttuuriministeriön, Suomen Akatemian ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan yhteinen hanke, jonka tavoitteena on tehdä tutkitusta tiedosta entistä näkyvämpää ja saavutettavampaa sekä tiivistää tutkitun tiedon parissa toimivien yhteistyötä.

 

 

 

Lisää aiheesta "Oma talous"