Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Kiinteistövälittäjien kesäennusteessa kasvukeskukset Tampere, Turku ja pääkaupunkiseutu ovat entiseen tapaan voittajia.

”Nyt monilla alueilla on ostajan markkinat”

Suomalaiset ovat aiempaa varovaisempia asuntokaupoilla, ja loppukeväällä julkistetusta hallitusohjelmasta on aiheutunut kiinteistövälittäjien mukaan lisää epävarmuutta. Myymättömien asuntojen määrä on kasvanut, vaikka vuokramarkkinoille ennakoidaan tuttuun tapaan vilkasta loppukesää.

Toisella neljänneksellä asuntomarkkinoilla tapahtui selvä käänne ylöspäin, mutta se jäi Suomen Kiinteistönvälittäjien kesäbarometrin mukaan lievemmäksi kuin alkuvuonna ennakoitiin. Kiinteistövälittäjien mukaan syy on ulkoisissa tekijöissä: kauppasota on laimentanut talouskasvun odotuksia, mikä saa kuluttajat varovaiseksi. Lisäksi eduskuntavaalien tulos ja hallitusohjelma ovat välittäjien mukaan heikentäneet ostointoa.

- Asunnonostajat ovat herkästi reagoiva joukko. Pienikin epävarmuus tulevaisuudesta ja talouden kasvun mahdollinen hidastuminen vaikuttaa nopeimmin asunnon ostajiin, SKVL:n toimitusjohtaja Jussi Mannerberg toteaa.

 

- Hallitusohjelmassa suunniteltu yhtiölainojen vähennysoikeuden poisto tulisi toteutuessaan muuttamaan yksityisen asuntosijoittamisen kannattavuutta, SKVL:n toimitusjohtaja Jussi Mannerberg toteaa.


Suomen Kiinteistönvälittäjien kesäkyselyssä yli puolet liiton runsaasta 1 500 välittäjästä raportoi, että hallitusohjelman julkistuksen jälkeen asunnon ostajat ovat muuttuneet epävarmoiksi ostoaikeistaan. Noin 40 prosenttia ei ole vielä nähnyt muutosta tilanteessa.

Kiinteistövälittäjien mukaan hallitusohjelmassa linjatut energiaveron korotukset osuvat suoraan pientalojen omistajien kukkaroon. Sen mukaan pitkään odotettu varainsiirtoverouudistus olisi myös tarpeellinen keino edistää työn perässä muuttajien mahdollisuuksia. Työpaikkoja on Suomessa paljon tarjolla, mutta siirtyminen toiselle paikkakunnalle on yhä vaikeampaa.

Toinen ostopäätöksiä lykkäävä joukko on tällä hetkellä asuntosijoittajat.

He ovat SKVL:n mukaan siirtyneet ostokannalta odottavalle kannalle ja jonkin verran on näkyvissä asuntosijoitusten purkua. 

- Hallitusohjelmassa suunniteltu yhtiölainojen vähennysoikeuden poisto tulisi toteutuessaan muuttamaan yksityisen asuntosijoittamisen kannattavuutta. Asuntosijoittamisella on suuri rooli suomalaisissa kotitalouksissa ja voimakkaan uudistuotannon vuosien jälkeen uusia sijoitusasuntoja on hankittu merkittäviä määriä sekä yksityisille että instituutionaalisille sijoittajille. 

Liitto ennakoi tämän johtavan merkittäviin korotuspaineisiin vuokrissa yksityisillä asuntosijoittajilla. Lisäksi halukkuuden vanhojen yhtiöiden peruskorjauksiin arvioidaan vähenevän.

Uudisasuntoja alehintaan

Kesäennusteessaan kiinteistövälittäjät uskovat kasvukeskusten eli Tampereen, Turun ja pääkaupunkiseudun olevan entiseen tapaan voittajia, mutta näidenkin alueiden sisäiset erot ovat merkittäviä. Etäisyys kaupunkien keskustoihin näkyy varsinkin hinnoissa. 

Ennusteen mukaan hintataso laskee lievästi Itä-Suomessa, Etelä-Suomen pääkaupunkiseudun ulkopuolisilla alueilla sekä Keski-Suomessa.

- Nyt monilla alueilla on ostajan markkinat, Mannerberg sanoo.

- Pääkaupunkiseutu, Tampereen ja Turun seutu ovat selkeimmät nousujohteiset paikkakunnat. 67 prosenttia SKVL:n jäsenvälittäjistä uskoo, että kerrostaloasuntojen kysyntä nousee tai pysyy ennallaan. Itä-, Pohjois- ja Keski-Suomessa tilanne on hiljainen, mutta rannikkoseudut ympäri Suomen ovat positiivisempia.

Asuntomarkkinoiden sisäinen tekijä on lisäksi voimakkaan uudistuotannon myymättömät asunnot, joiden hintoja on alettu laskemaan. Ne omalta osaltaan sekoittavat vanhojen asuntojen markkinoita. 

Vuokra- ja loma-asunnoissa kuumin sesonki

Vuokra-asuntojen kysynnän SKVL ennakoi jatkuvan hyvänä. Poikkeuksen muodostavat alueet, joissa työpaikkoja tai opiskelupaikkoja on vähemmän tarjolla. 

- Mikäli hallitusohjelmassa kaavaillut muutokset asuntosijoittajien yhtiölainan vähennysoikeuteen toteutuvat, on vuokratasoissa odotettavissa korotuksia tai vuokra-asuntotarjonnan vähentymistä, raportissa todetaan.   

Loma-asuntojen markkinoilla kevät oli kohtuullisen hyvän kysynnän aikaa.

Perinteiset mökkialueet ovat pitäneet pintansa, mutta hintataso ei ole noussut, vaan pikemminkin laskenut. Keskikesän päivitetyssä ennusteessa kiinteistövälittäjät odottavat tilanteen pysyvän valikoivana ja osittain haasteellisena.

- Ostajat ovat hyvin valikoivia. Mukavuudet pitää olla kunnossa ja tieyhteydet perille saakka. Isojen vesistöjen rannat ovat kysytympiä ja saariin on vaikeampi löytää ostajia tällä hetkellä. Monet ikääntyvät omistajat eivät ole saaneet mökkejään kaupaksi ja jälkipolvet eivät halua jatkaa mökkeilyä. Matkustaminen ”varmoihin” sääolosuhteisiin on hyvin kilpailukykyinen vaihtoehto mökkeilylle. 

Keskimäärin loma-asuntojen kysynnän odotetaan nousevan loivasti tai pysyvän ennallaan. Savo ja Pohjois-Karjala, Lappi, Lounais-Suomi sekä etelärannikko ovat nousussa. 

 

Alueelliset markkinaennusteet/keskikesä 2019

Pääkaupunkiseutu
Pääkaupunkiseudulla on ollut kova kysyntä kerrostaloasunnoista. Välittäjien ennusteen mukaan noin 64 prosenttia uskoo kysynnän pysyvän ennallaan tai nousevan hieman. Rivi- ja omakotitalojen kysynnän ennustetaan pysyvän ennallaan. Vanhempien elementtitalojen hinnoissa odotetaan laskua lähestyvien suurten peruskorjausaaltojen vuoksi. Pientaloissa kysyntä ja hinnat eivät kohtaa esimerkiksi Pohjois-Espoossa. Kysyntä on kovempaa Kirkkonummen, Vihdin ja Lohjan puolella edullisemman hintatason ansiosta. Helsingin keskustassa kauppa käy normaalisti.

 

Pääkaupunkiseudun kehyskunnat 
Pääkaupunkiseudun kehyskunnissa on näkyvissä selvää rauhoittumista. Voimakas uudistuotanto on vaikuttanut vanhojen asuntojen kauppaan ja alueen sisällä on isojakin eroja. 67 prosenttia välittäjistä uskoo kysynnän pysyvän ennallaan, mutta jo 15 prosenttia uskoo kysynnän putoavan selkeästi.

Turun seutu
Turun seudulla yli 83 prosenttia välittäjistä uskoo, että rivi- ja kerrostaloasuntojen kauppa lisääntyy tai käy entiseen tahtiin. Hintojen odotetaan myös nousevan tai pysyvän ennallaan. Omakotitalojen kysynnässä ja hinnoissa sen sijaan on isoja eroja.

Tampereen seutu
Tampereella jopa 86 prosenttia välittäjistä uskoo kerros- ja rivitalokaupan lisääntymiseen tai pysymiseen ennallaan. Myös hyväkuntoisten omakotitalojen kysyntä on hyvällä tasolla. 

Oulun seutu
Oulussa noin 60 prosenttia välittäjistä uskoo osakehuoneistojen kysynnän lisääntyvän tai pysyvän ennallaan. Rivitalojen kysyntä on vahvaa ja omakotitalojen kysynnän ennustetaan pysyvän kohtuullisen hyvällä tasolla.

 

Etelä-Suomi (ei pääkaupunkiseutu)
Etelä-Suomessa kerrostalojen kysyntä on hiukan sekavassa tilanteessa voimakkaan uudistuotannon myötä. Myymättömien uusien asuntojen hinnanalennukset sekoittavat vanhojen asuntojen kauppaa ja niiden hintojen odotetaan laskevan.

Itä-Suomi
Kymenlaakson seudulla yli neljä viidestä välittäjistä uskoo kysynnän pysyvän samalla tasolla tai nousevan. Kotkassa korkea työttömyysaste jarruttaa edelleen asuntokauppaa. Muissa kunnissa raportoidaan tilanteen säilyvän pääosin ennallaan, mutta kysynnässä on paranemisen merkkejä.

Kainuu
Kainuussa tarjolla olevat työpaikat ovat jääneet täyttymättä. Työn perässä muuttajille on luvassa paljon tarjontaa ja houkuttelevalla hintatasolla. Alueen asuntomarkkinoiden tilanne on selvästi parantunut ja odottavalla kannalla.

 

Keski-Suomi
Keski-Suomessa vain 45 prosenttia välittäjistä uskoo kysynnän nousuun tai pysymiseen ennallaan. Voimakas uudistuotanto on sotkenut vanhojen asuntojen markkinoita. Rivi- ja omakotitalojen markkinoilla odotetaan lievästi parantuvaa tilannetta.

Länsi-Suomi
Länsi-Suomessa markkinoilla on isoja eroja paikkakuntien välillä. Teollisuuden työpaikat siirtyvät paikkakuntien välillä ja liikenneyhteyksien paraneminen toisi asuntomarkkinoille tasaisuutta. 65 prosenttia välittäjistä uskoo kerrostaloasuntojen kysynnän paranemiseen tai pysymiseen ennallaan. Pari- ja omakotitalojen kysyntä jatkuu ennallaan.

Pohjois-Suomi
Pohjois-Suomessa kerrostalojen kysyntä laskee mutta hintatason odotetaan pysyvän ennallaan. Omakotitalojen kysynnän odotetaan nousevan.

Lisää aiheesta "Oma talous"