Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Demarit ja SAK taas piensijoittajien kukkarolla

Välillä on todella vaikeaa saada kokonaiskuvaa siitä, mitä ja kenen asiaa mikäkin puolue tänä päivänä ajaa, vai heitetäänkö ehdotuksia ilmoille ajattelematta niiden todellista vaikutusta esimerkiksi omaan kannattajakuntaan ja ainoastaan varmistetaan, että nopealla vilkaisulla ne saattavat näyttää juuri oikeilta.

Osakesäästäjissä olemme jo vuosia kritisoineet suomalaista osinkojen lähdeverojärjestelmää. Se on äärimmäisen epäreilu suomalaisia, melkein miljoonaa piensäästäjää kohtaan. Nyt demarien johdolla ja SAK:n säestäessä, tätä epäoikeudenmukaista järjestelmää ollaan korjaamassa, todennäköisin seurauksin vieläkin epäreilummaksi.

Osinkojen verotus Suomessa

Puhutaan hetki osinkojen lähdeverotuksesta, jolloin kaikilla lukijoilla on parempi lähtökohta arvioida tätä tilannetta: Kun suomalainen pörssiyhtiö maksaa osinkoja, muodostuu siitä sen saajalle pääomatuloa, josta maksetaan veroa. Pääomatulona verotettavasta osingon osasta menee veroa 30 prosenttia. Siltä osin kun osingon ja kaikkien muiden pääomatulojen yhteismäärä ko. verovuonna on enemmän kuin 30.000 euroa, pääomatulon veroprosentti on 34. Tavallisen osakesäästäjän saama osinko on osittain verovapaata ja osittain verotettavaa tuloa.

Yksityishenkilön ja kuolinpesän saamasta osingosta 85 % on veronalaista tuloa ja 15 % verovapaata tuloa. Näin ollen lopullinen osingoista maksettava vero on 25,5 % tai 28,9 %.

Avoir Fiscal

Yhtiöveron hyvitysjärjestelmä oli käytössä Suomessa vuosina 1990–2004. Avoir Fiscalista luopuminen ja siirtyminen takaisin yhtiöiden voiton kaksinkertaiseen verotukseen ei ole tämän kirjoituksen ydin, mutta lienee paikallaan palauttaa muistiin tämä asia, kun hallitus puuhastelee jälleen osinkojen verotuksen korottamista.

Yhtiöveron hyvitysjärjestelmällä varmistettiin se, että yrityksen jo voitostaan maksamasta verosta ei yhtiön osakkaan tarvitse maksaa uudelleen veroa. Tällöin osingonsaajilla oli oikeus saada verovuonna saamansa osingon perusteella yhtiöveron hyvitys, jonka suuruus oli 29/71 osingosta, eli tuloverolain määräämä vähimmäismäärä jaetusta osingosta. Käytännössä osakkeenomistaja ei tällöin maksanut lainkaan veroa saamistaan osingoista.

Nykyään, Avoir Fiscalin jälkeisessä maailmassa, yhtiön tulos verotetaan pahimmillaan lähes 50 %:sesti. Jos ajatellaan yhtiötä, joka jakaa koko tuloksensa osinkoina ja omistajina on pääasiassa suomalaisia piensijoittajia. Tällöin esimerkiksi miljoonan euron tuloksesta on omistajilla käytettävissä yrityksen maksaman yhteisöveron ja omistajan maksaman osinkoveron jälkeen 560 000–600000 eur yhtiön tuloksesta.

Osinkoverokertymä ja epäoikeudenmukaisuus

Kirjoitukseni ydin on kuitenkin se, miten osinkoveroa kerätään Suomessa nyt ja miten mahdollisesti jatkossa, vieläkin epäoikeudenmukaisemmin. Osinkoja jaettiin suomalaisista pörssiyhtiöistä vuonna 2020 n. 12 miljardia euroa. Lähdeverokertymä näistä oli n. 400 miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaa nopealla laskennalla n. 3 %:n verokantaa. Miten se on mahdollista, kun suomalaisena osakesäästäjänä minä maksan melkein 10 kertaa enemmän? Eikö verokertymän pitäisi olla lähempänä neljää miljardia?!?

Ongelmana luonnollisesti on se, että ”vain minä” ja ne noin miljoona muuta tavallista säästäjää maksavat tämän veron. Kukaan muu ei maksa. Käännettynä toisinpäin, jos kaikki maksaisivat, riittäisi minultakin 3 %. Jos kaikki maksaisivat Marinin ehdottaman 5 %, kasvaisi samaan aikaan valtion verokertymä lähes tuplasti Marinin tavoitteleman 150 miljoonan euron sijaan ja samalla kannustettaisiin ennennäkemättömällä tavalla suomalaisten säästämistä ja sitä kautta yhteiskunnan hyvinvointia ja investointeja tulevaisuuteen.

Marinin ehdotuksen dilemma

Marinin ehdotuksen ensimmäinen suuri ongelma on se, että sillä ei olla poistamassa osinkojen lähdeveron epäoikeudenmukaisuutta suomalaisten säästäjien ja suurten instituutioiden/verokikkailijoiden välillä. Toki se vähän sitä kaventaa, ehkä. Suunnitellulla mallilla ei todennäköisesti saada esimerkiksi ulkomaisia rahastoyhtiöitä verotuksen piiriin, koska ne sijaitsevat veroparatiiseissa, joihin Suomen verottaja ei käsittääkseni pääse kiinni erinäisten verosopimusten takia.

Uusi lähdevero tulisi todennäköisesti kohdistumaan pääsääntöisesti suomalaisten piensijoittajien omistamiin rahasto-osuuksiin (n. miljoona rahasto-osuuden omistajaa vuonna 2021) ja suomalaisten eläkevaroihin. Näin olleen lopputulema olisi entisestään epäoikeudenmukaisempi osinkoverotus. Lisäksi, miksi samasta tuotteesta pyydetään eri hinta, eli jatkossa piensijoittajat (jotka monet demarien kannattajia) saavat maksaa 6-kertaa suurempaa kannatusmaksua suomalaisen yrittäjyyden tukemisesta!

Lopuksi

On vaikea nähdä, että Marinin ehdotus olisi toimiva malli. Osinkoverojen ympärillä on osattu optimoida aina kun niitä on ollut. On käsittämätöntä, että pieni porukka vastaa koko Suomen pörssiyhtiöiden osingoista kertyvästä lähdeverokannasta ja pahimmillaan tällä uudella veromallilla tätä kärjistetään edelleen välillisesti rahastosäästämisen ja eläkevarojemme kautta.

Minusta nykyisen hallituksen ensimmäinen tehtävä on pohtia sitä, miten kaikki saadaan mukaan maksajiksi ja vasta sitten tehdä lainsäädännöllisiä muutoksia. Allekirjoittaneella ei ole antaa neuvoja tähän, koska kansainväliset sopimukset ovat hyvin monimutkaisia ja ongelmallisia ja vastapuolen pelureilla on vähintään yhtä kovat tohtorit suunnittelemassa vastaiskuja Suomen hallituksen päätöksiin kuin koronarokotetehtailla. Ehkäpä yksinkertaisuus olisi tässäkin valttia, keskitetään verotus alkulähteelle ja unohdetaan sen jälkeen kaksinkertainen verotus omistajilta.

Karri Salmi

Hallituksen jäsen, Suomen Osakesäästäjät ry
Hallituksen Puheenjohtaja, Varsinais-Suomen Osakesäästäjät ry

Lisää aiheesta "Näkökulma"

Vastuullinen taloudenpito on tärkeää myös asuntosijoittajalle

Sanna Hughes

Kirjoittaja on Suomen Vuokranantajien toiminnanjohtaja

Ethän säästä väärässä paikassa?

Niina Kosunen

Kirjoittaja on yrittäjä ja lakimies (OTM, HTM, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja) Lakitoimisto Kunnes Oy:ssa, joka tarjoaa oikeudellista osaamista erilaisissa perhevarallisuus- ja perintöoikeudellisissa kysymyksissä sekä laatii erilaisiin perhe- ja varallisuustilanteisiin sopivat oikeudelliset asiakirjat kuten testamentit, avioehtosopimukset, edunvalvontavaltuutukset, ositussopimukset, perukirjat.
FB: Lakitoimisto Kunnes 
Insta: lakitoimisto_kunnes

Tekoälyn vaikutus kryptovaluuttamarkkinoilla kasvaa: Kaupankäyntiä ennustetaan ja petoksia torjutaan

Joni Hjelm

Kirjoittaja toimii Suomen Kryptovaluuttayhdistys Konsensus Ry:n hallituksen jäsenenä.

Toimiva resepti sijoitusinnon levittämiseen

Mari Hannola-Antikainen

Kirjoittaja on nuorten talousosaamiseen erikoistunut asiantuntija Nuorten yrittäjyys ja talous NYT -organisaatiossa.

Sadassa yhtiössä neljä tuottavaa

Karri Salmi

Kirjoittaja on Suomen Osakesäästäjien puheenjohtaja.

Bitcoin puoliintui – mitä tapahtui markkinoilla?

Anton Räsänen

Kirjoittaja toimii Suomen Kryptovaluuttayhdistys Konsensus Ry:n hallituksen jäsenenä ja kryptovaluutta-alan neuvonantajana.