Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Osakesäästäjien puheenjohtaja: Listattujen yhtiöiden osinkoverotus listaamattomien tasolle

Valtiovarainministeriö julkaisi 6.3.2023 keinoja, joilla julkista taloutta voidaan vahvistaa seuraavalla hallituskaudella. Elementteinä mainittiin myös pääomaverotukseen liittyvät tiukennukset ja listaamattomien osakkeiden osinkoverotuksen kiristäminen.

Verokartoituksessa oli otettu melko hyvin huomioon pääomaverojen kiristämisen ongelmalliset puolet. Esimerkiksi inflaation vaikutus pääomaverojen todelliseen tasoon oli hyvin selvästi huomioitu, jolloin reaalituottojen efektiivinen verokanta muodostuu selvästi nimellistä korkeammaksi. Tämä on olennainen elementti myös Osakesäästäjien kannanotoissa tavoiteltaessa neutraalia verotusta.

Kartoituksessa otettiin kantaa myös siihen, että pääomaveroja kiristämällä kannustetaan kansalaisia sijoittamaan entistä enemmän omistusasuntoihin. Tämä on myös ollut Osakesäästäjien kantavana teemana. Nykyinen järjestelmä kannustaa suomalaisia sijoittamaan liian paljon varallisuudestaan seiniin.

Kokonaisuudessaan valtiovarainministeriön lausunnot olivat varsin neutraalit liittyen meihin osakesäästäjiin ja tämän kartoituksen perusteella merkittävää raippaa ei olisi luvassa suomalaisten osakesäästäjien arkeen.

Sen sijaan kartoitus otti melko radikaalistikin kantaa listaamattomista osakkeista saatujen osinkojen verotukseen ja näkökulma oli melko selkeä: Nettovarallisuudelle laskettua kahdeksan prosentin tuottorajaa tulisi alentaa selvästi, jopa neljään prosenttiin. Tämä alentaisi merkittävästi listaamattoman yhtiön mahdollisuuksia jakaa kevyen verokannan osinkoja.

Osakesäästäjien keskeinen teema on neutraali verotus. Nyt osingoista maksetaan merkittävästi korkeampaa veroa kuin käytännössä mistään muusta sijoitusluokasta, kun otetaan huomioon yrityksen maksama yhteisövero voitosta ja voittovaroista maksettava osinkovero. Tämä on johtanut siihen, että Suomessa varallisuus on keskittynyt seiniin. Pitkällä tähtäyksellä kaikkein tuottoisampaan omaisuusluokkaan, eli osakkeisiin, ei sijoiteta yhtä voimakkaasti. Tämä heikentää yksilöiden ja kansantalouden edellytyksiä merkittävästi pitkällä tähtäyksellä. On kuitenkin ilokseni todettava, että valtionvarainministeriössä on tämän kartoituksen perusteella selvästi sisäistetty tämä dilemma ja ainakaan vääränsuuntaisia liikkeitä ei tämän kartoituksen perusteella tarvinne pelätä.

Suomen Osakesäästäjien näkemys listaamattomien yhtiöiden osinkoverotuksesta on myös selkeä. Niiden korottamista ei kannateta. Näkemyksemme on, että listattujen osinkojen verotusta tulisi viedä samalle tasolle kuin listaamattomien. Fiskaalisena ratkaisuna olemme esittäneet, että pörssiyhtiöiden verotus tuotaisiin samalle tasolle listaamattomien kanssa ja samalla veropohjaa laajennettaisiin siten, että kaikki osallistuisivat osinkoverojen maksuun, ei ainoastaan suomalaiset piensijoittajat. Tällä tavalla veropohjaa saataisiin kasvatettua ja samalla pystyttäisiin kannustamaan suomalaisia laajentamaan sijoituskenttäänsä seinistä osakkeisiin. Tällä hetkellä ainoastaan murto-osa pörssiyhtiöiden osingonsaajista maksaa niistä veroa, lähinnä suomalaiset kotitaloudet.

Karri Salmi

Kirjoittaja on Suomen Osakesäästäjien puheenjohtaja.

Lisää aiheesta "Näkökulma"

Kryptovaluuttojen verotus ei välttämättä perustu lakiin

Henri Väkeväinen

Kirjoittaja on Suomen Kryptovaluuttayhdistys Konsensus Ry:n hallituksen jäsen, ja hänellä on vuosien kokemus kryptovaluutoista sekä niihin liittyvien oikeudellisten tilanteiden ratkaisemisesta

Suomalainen omistajuus tarvitsee oman ministerin

Victor Snellman

Kirjoittaja on Suomen Osakesäästäjien toimitusjohtaja.

Mitä odottaa tulevalta vuodelta?

Lari Alenius

Kirjoittaja aloitti treidaamisen vuonna 2019 ja on erikoistunut tällä hetkellä hyödykkeisiin, kuten öljyyn ja kultaan.

Tilastot vihjaavat osakemarkkinan pohjan jääneen jo taakse

Jukka Lepikkö

Kirjoittaja on Suomen tunnetuimpia treidaajia ja tehnyt aktiivista päiväkauppaa vuodesta 2007 alkaen. Hän esiintyy Youtubessa Traders' Club -videosarjassa ja jakaa ajankohtaisia markkinanäkymyksiään myös Twitterissä, @JukkaLepikko.

Kryptot pörssistä kylmäsäilytykseen – mistä on kyse?

Anton Räsänen

Kirjoittaja toimii Suomen Kryptovaluuttayhdistys Konsensus ry:n hallituksen jäsenenä ja kryptovaluutta-alan neuvonantajana.

Loppuvuoden liikkeisiin perspektiiviä

Kristian Kannus

Kirjoittaja on swingtreidaaja ja salkunhoitaja Weketor consultingiolla. Kirjoittajan ajankohtaista sisältöä voi lukea Twitteristä @Weketor.