Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Onko kryptovaluuttoihin sijoittaminen vastuullista ESG-sijoittamista?

Kryptovaluuttoihin sijoittamista ei pidetä lähtökohtaisesti vastuullisena sijoittamisena. Esimerkiksi bitcoinin louhinta ympäristöä kuormittavasti kuluttaa sähköä enemmän kuin moni pienempi valtio maailmassa.

Kuitenkin asenteet esimerkiksi bitcoinia kohtaan voivat olla tulevaisuudessa muuttumassa, sillä suurimmat kryptovaluutat kuten bitcoin ja ethereum ovat ottaneet merkittäviä askeleita kohti vastuullista ESG-sijoittamista etenkin ympäristövastuukysymysten osalta.

ESG (Environment, Social & Governance) tarkoittaa ilmastoon ja sosiaaliseen vastuuseen liittyvien tekijöiden sekä hallintotavan eli niin sanottujen ESG-tekijöiden huomioimista sijoitustoiminnassa. Vastuullisena sijoittamisena pidetään esimerkiksi sellaisia sijoituskohteita, jotka ottavat ympäristön huomioon, jolloin ne saavat korkeat vastuullisuutta mittaavat ESG-pisteet.

Kryptovaluutat ja ESG

Lähtökohtaisesti esimerkiksi bitcoinia ei pidetä vastuullisena sijoituskohteena johtuen pitkälti bitcoin-louhinnan runsaasta sähkönkulutuksesta. Bitcoinin louhinta on kuitenkin muuttunut viime vuosina huomattavasti ympäristöystävällisempään suuntaan.

Bitcoinin louhinnassa esimerkiksi käytetään yhä enemmän ympäristöystävällistä vesijäähdytystä sekä assosioitunutta kaasua (APG, Associated Petroleum Gas), joista jälkimmäistä pidetään kaikkein kustannustehokkaimpana tapana vähentää louhinnan aiheuttamia päästöjä.

Sen lisäksi bitcoin-louhinta pystyy hyödyntämään öljynporauksen sivutuotteina syntyviä APG-kaasuja louhinnan energianlähteenä, jolloin ylijäämäkaasuja ei tarvitse enää ympäristölle haitallisesti soihduttaa ilmaan.

Ethereum puolestaan viime vuonna lopetti POW-louhinnan (Proof-of-Work) ja siirtyi vähemmän sähköä kuluttavaan ja korkeammat ESG-pisteet tuottavaan POS-louhintaan (Proof-of-Stake), joka on sekin merkittävä askel kohti ympäristölle ystävällisempää louhintaa.

Tässä on kuitenkin muistettava vielä se, että käytännössä persoonaton ja hajautettu bitcoin-teknologia ei millään tavalla rajoita myöskään ESG-raportoinnissa olennaisten eri kulttuurien, etnisten tai LBGT-vähemmistöjen asemaa.

Bitcoin-verkon toiminta ei siten rajoita minkään vähemmistön etuja. Bitcoin-verkon toiminnalle keskeisiä solmuja (node) ei esimerkiksi rekrytoida, vaan kuka tahansa voi liittyä mukaan verkon toimintaan silloin kun itse haluaa.

ESG:n merkityksellisyys

ESG-mittariston rooli on korostunut suurimpien varainhoitajien sijoituskohteiden valinnassa. Maailman suurimmat varainhoitajat kuten BlackRock, Vanguard ja State Street voivat valita rahastoihinsa ESG-mittareilla korkeat pisteet saavia sijoituskohteita.

Myös monet indeksit suosivat korkeaan ESG-pistemäärää. Asiakkaille taas suositellaan mieluummin korkean ESG:n omaavia sijoituskohteita.

Olennaista tässä on se, että esimerkiksi osakemarkkinoilla yhtiöt haluavat saada korkean ESG-pisteytyksen, koska korkeat ESG-pisteet mahdollistavat yhtiön pääsyn sijoituskohteeksi korkean profiilin rahastoihin ja indekseihin. Samalla yhtiöt nähdään myös vastuullisina toimijoina.

Myös vaihtoehtoisten sijoituskohteiden, kuten kryptovaluuttojen, kohdalla korkeammat ESG-pisteet voivat mahdollistaa tulevaisuudessa kryptovaluutan hyväksymisen osaksi rahastoa tai osaksi indeksiä tai niitä voidaan jopa suositella asiakkaille.

ESG-mittariston kritiikki

ESG-sijoituksia on kritisoitu paljon, koska yhtenäistä ESG-mittaristoa ei ole olemassa, joten vastuullisen ja vähemmän vastuullisen sijoittamisen vertaaminen on tästä syystä hyvin vaikeaa. ESG-mittaristo antaa paremmat pisteet esimerkiksi tupakkayhtiö Phillip Morrisille ja öljy-yhtiö Exxonille kuin sähköautovalmistaja Teslalle, joka kertoo hyvin siitä, että ESG-mittaristossa on vielä paljon kehitettävää.

Ehkä hälyttävin esimerkki ESG-mittariston ylipainotuksesta finanssialalla oli viime talven Silicon Valley Bankin (SVB) pankin kaatuminen. SVB-pankki esimerkiksi lainasi rahojaan 5 $ miljardia erilaisiin huonosti tuottaviin, mutta ESG:n mukaisiin ympäristöhankkeisiin.

Sen lisäksi SVB painotti etnisen ja LBGT-etujen ajamista intersektionaalisen feminismin hengessä henkilöstörekrytoinneissa ja työympäristön suunnittelussa ehkä jopa liiankin voimakkaasti. Tästä hyvänä esimerkkinä on yhtiön riskienhallintajohtaja, joka keskittyi lähinnä Pride-kuukauden suunnitteluun samalla kun hänen olisi tullut vastata pankin riskienhallinnasta.

Liiallinen Woke-painotus oli johtaa totaaliseen katastrofiin, jossa koko pankkijärjestelmä oli lähellä kaatua yhden riskienhallintajohtajan mukana.

Tämä jälkeen sijoittajat ovat suhtautuneet aikaisempaa epäilevämmin ESG:n ja Woke-ideologioiden ylipainotukseen yhtiöiden liiketoiminnassa. Se ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että vastuullinen sijoittaminen on tullut jäädäkseen.

Tuleeko kryptosijoittamisesta ESG-sijoittamista?

Vastuullinen sijoittamistapa on yleistymässä halusi sitä tai ei. Maailman suurimmat varainhoitajat vaativat sijoituskohteiltaan ESG-vastuullisuusraportointia. Myös kryptovaluutat, kuten bitcoin ja ethereum, ovat ottaneet merkittäviä askeleita entistä vastuullisempaan suuntaan etenkin ympäristökysymysten osalta.

Mielenkiintoista onkin seurata, tarkoittaako tämä myös sitä, että kryptovaluutat nähtäisiin tulevaisuudessa myös sijoittajien silmissä jopa vastuullisena ESG-sijoittamisena.

Henri Väkeväinen

Kirjoittaja on Suomen Kryptovaluuttayhdistys Konsensus Ry:n hallituksen jäsen, ja hänellä on vuosien kokemus kryptovaluutoista sekä niihin liittyvien oikeudellisten tilanteiden ratkaisemisesta

Lisää aiheesta "Näkökulma"

Bitcoinin syntymästä 15 vuotta

Anton Räsänen

Kirjoittaja toimii Suomen Kryptovaluuttayhdistys Konsensus ry:n hallituksen jäsenenä ja kryptovaluutta-alan neuvonantajana.

Nuoren sijoittajan kanssa käyty keskustelu kiteytyi tähän: Ei kannata pelätä

Mari Hannola-Antikainen

Kirjoittaja on nuorten talousosaamiseen erikoistunut asiantuntija Nuorten yrittäjyys ja talous NYT -organisaatiossa.

Osat ovat osin vaihtuneet, mutta kaikkien väri on punainen

Johannes Sippola

Kirjoittaja on treidaaja, lääketieteen opiskelija ja Medifilm Oy:n toimitusjohtaja.

Sama yhtiö voi olla hyvis tai pahis – vastuullisuus ei ole yksiselitteistä

Victor Snellman

Kirjoittaja on Suomen Osakesäästäjien toimitusjohtaja.

Mitä tapahtui Stora Enson sijoittajaviestinnälle?

Victor Snellman

Kirjoittaja on Suomen Osakesäästäjien toimitusjohtaja.

Huiput vetävät puoleensa

Lari Alenius

Kirjoittaja aloitti treidaamisen vuonna 2019 ja on erikoistunut tällä hetkellä hyödykkeisiin, kuten öljyyn ja kultaan.