Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Miksi kryptovaluuttoihin sijoitetaan?

Monesti ajatellaan, että kryptovaluuttoihin sijoitetaan pelkästään suurten ja spekulatiivisten pikavoittojen saavuttamiseksi tai sitten joko jännityksen tai uhkapelin vuoksi. On totta, että nämä elementit liittyvät kryptovaluuttoihin ja niihin sijoittamiseen, mutta todellisuus ei ole aivan näin yksinkertainen.

Sijoittamisen trendit heijastelevat aina maailmantilannetta. Tällä hetkellä niin sanottu kuluttajainflaatio on mittaustavasta riippuen USA:ssa noin 7–15 prosenttia (1980-luvun mittaustekniikalla 15 prosenttia, 90-luvun mittaustekniikalla 12 prosenttia ja nykyisellä mittaustekniikalla noin 8 prosenttia). Euroalueella kuluttajahintojen nousu on nykyisellä mittaustekniikalla noin 9,1–10,1 prosenttia.

Lisäksi maailman politiinen tilanne on ollut erittäin epävakaa jo useamman vuoden ajan. Venäjän ja Ukrainan välinen sotatila ei ole helpottanut tilannetta yhtään. Asumisen ja energian hinnat ovat nousseet merkittävästi, ja keskuspankit ovat nostaneet korkoja, joten lainarahan hinta on sekin noussut.

Kryptovaluuttoihin sijoitetaan, koska…

1. Halutaan ylläpitää hyvä elintaso

Mikäli aikaisemman elintasonsa aikoo säilyttää, tavallisen suomalaisen sijoittajan tulee nyt joko tienata palkkatöistä enemmän, tehdä kahta työtä samaan aikaan, perustaa oma yritys tai saada ylimääräisiä tuloja esimerkiksi sijoitusmarkkinoilta.

”Enemmän” tarkoittaa, että kuluttajahintojen nousun vuoksi palkkatöistä pitää saada euroalueella vuosittain noin 9–10 prosenttia enemmän palkkaa, jotta edes aikaisemman elintason voi säilyttää. Palkat eivät kuitenkaan nouse tätä tahtia. Toisen työn verotus tekee toisen työn tekemisestä Suomessa kannattamatonta, joten sekään ei yleensä ole vaihtoehto. Yrittäminen taas sisältää paljon riskejä varsinkin silloin, jos ei ole toiminut yrittäjänä aikaisemmin.

Osakemarkkinoilta kuitenkin voi saada pitkällä aikavälillä tasaista vuosittaista tulovirtaa, mutta nykyisessä taloudellisessa ympäristössä esimerkiksi kymmenen prosentin vuotuinen tuotto pitemmällä aikavälilläkin vaatii sijoittajalta jo paljon ammattitaitoa ja aiheeseen perehtymistä.

Tällä hetkellä suurinta osaa kryptovaluuttoihin sijoittaneista ei kiinnosta kryptovaluuttoihin liittyvä teknologia tai niihin liitetty ideologia vapaudesta tai riippumattomuus pankeista. Suomessa kryptovaluuttoihin sijoitetaan mahdollisten hyvien tuottojen vuoksi.

Suomalaiset ovat hyvin käytännönläheistä kansaa: oman elintason säilyttäminen vaatii parempia vuosittaisia ansio- tai pääomatuloja tai molempia.

Esimerkiksi bitcoin on mahdollistanut pitkällä aikavälillä hyviä tuottoja: bitcoinin vuosittainen tuotto on viimeisen kymmenen vuoden aikana keskimäärin 106,7 prosenttia (inflaatiokorjattu tuotto 101,4 prosenttia; keskihajonta eli hintojen vaihteluväli 181,57). Se on mahdollistanut, ei ainoastaan elintason säilymisen vaan myös sen paranemisen, mitä hyvin harva sijoituskohde on pystynyt näin pitkällä aikavälillä tarjoamaan.

2. Halutaan saavuttaa hyvä elintaso

Korona-aika ja siitä aiheutunut työttömyys tai sairastuminen sekä kuluttajahintojen ja korkotason nousu on asettanut aivan uudenlaisia haasteita henkilöille, jotka eivät vielä ole saavuttaneet hyvää elintasoa. Monet nuoret haluavat saavuttaa taloudellisen riippumattomuuden nykyisin jo ennen 40. ikävuotta, mikä on erittäin kova tavoite.

Mikäli hyvän toimeentulon ja elintason haluaisi saavuttaa nopeasti, palkan pitäisi olla hyvä jo heti uran alkuvaiheessa. Tämä on mahdollista vain todella harvoissa ammateissa, joiden kohdalla koulutuspaikkojen määrä on hyvin vähäinen.

Esimerkiksi oman asunnon hankinta on pienipalkkaiselle yksinasujalle suuremmissa asutuskeskuksissa (joissa työpaikat sijaitsevat) lähes mahdotonta. Yritystoiminnan aloittaminen mahdollistaisi suuremmat tulot, mutta pohja unelmilta putoaa, jos yrittäjä sairastuu tai joutuu edes hetkellisesti taloudellisiin vaikeuksiin.

Hyvän elintason saavuttamiseksi myös sellaisen henkilön, jolla sitä ei vielä ole, tulee ottaa suurempia taloudellisia riskejä. Korkeat tuotot ovat sidoksissa korkeaan riskiin. Kryptovaluutat mahdollistavat korkeiden tuottojen saavuttamisen, mutta samalla se tarkoittaa, että sijoittajalta vaaditaan erittäin hyvää riskinsietokykyä.

Maailmantilanne pakottaa taloudellisten riskien ottamiseen

Varsinkin Suomessa on aivan turha syyttää kryptovaluuttasijoittajaa riskien ottamisesta, koska nykyinen maailmantilanne käytännössä pakottaa taloudellisten riskien ottamiseen. Nykyinen maailmantilanne edellyttää vuosittaista vähintään noin kymmenen prosentin ansio- tai pääomatulojen nousua myös työuraansa aloittavalta työntekijältä, joten…

…ei ole mikään yllätys, että kryptovaluuttoihin sijoitetaan. Kryptovaluuttoihin sijoittaminen on ennemminkin reaktio maailmantilanteeseen kuin vain halu pelata uhkapeliä.

Tämä tarkoittaa samalla sitä, että kryptovaluuttamarkkina on täynnä erilaisia valtavien pikavoittojen tarjoajia. Kryptovaluuttamarkkinoilla myös valitettavasti tunnetaan se fakta, että kokemattomallakin sijoittajalla on tarve saada nopeasti jopa kymmenkertaisia vuosittaisia tuottoja jo pelkästään siitä syystä, että hyvän elintason saavuttamiseen olisi edes mahdollisuus.

Tämän vuoksi kryptovaluuttamarkkina on mahdollisuuksien lisäksi täynnä erilaisia vaaroja, jotka tekevät sijoittamisen kryptovaluuttoihin erittäin haastavaksi. Tällä markkinalla onkin edelleen syytä olla erittäin varovainen, jos haluaa saada hyvän elintason mahdollistavia tuottoja myös tulevaisuudessa.

Henri Väkeväinen

Kirjoittaja on Suomen Kryptovaluuttayhdistys Konsensus Ry:n hallituksen jäsen, ja hänellä on vuosien kokemus kryptovaluutoista sekä niihin liittyvien oikeudellisten tilanteiden ratkaisemisesta

Lisää aiheesta "Näkökulma"

Lakimiehen vinkit: Hoida henkivakuutus kuntoon

Niina Kosunen

Kirjoittaja on yrittäjä ja lakimies (OTM, HTM, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja) Lakitoimisto Kunnes Oy:ssa, joka tarjoaa oikeudellista osaamista erilaisissa perhevarallisuus- ja perintöoikeudellisissa kysymyksissä sekä laatii erilaisiin perhe- ja varallisuustilanteisiin sopivat oikeudelliset asiakirjat kuten testamentit, avioehtosopimukset, edunvalvontavaltuutukset, ositussopimukset, perukirjat.
FB: Lakitoimisto Kunnes 
Insta: lakitoimisto_kunnes
 

Osaatko lukea taloyhtiösi tilinpäätöstä?

Sanna Hughes

Kirjoittaja on Suomen Vuokranantajien toiminnanjohtaja

Kolme osakevalintaa vuodelle 2024

Timo Heikkilä

Sijoittaja.fi:n perustaja sekä hallituksen puheenjohtaja (KTM, TMC, HHJ)

Optimisti iloitsee – nuori sijoittaja, älä menetä toivoasi

Mari Hannola-Antikainen

Kirjoittaja on nuorten talousosaamiseen erikoistunut asiantuntija Nuorten yrittäjyys ja talous NYT -organisaatiossa.

Kryptolompakkosiirtoihin tulossa tiukennuksia EU-alueella

Henri Väkeväinen

Kirjoittaja on Suomen Kryptovaluuttayhdistys Konsensus Ry:n hallituksen jäsen, ja hänellä on vuosien kokemus kryptovaluutoista sekä niihin liittyvien oikeudellisten tilanteiden ratkaisemisesta

Omien osakkeiden osto-ohjelmat kiristävät taas tunteita – turhaan

Karri Salmi

Kirjoittaja on Suomen Osakesäästäjien puheenjohtaja.