Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Kryptovarojen raportointikehys on laajentumassa – mikä muuttuu?

EU-jäsenvaltiot aloittavat keskinäisen tietojenvaihdon vuonna 2027. Raportointikehyksen tarkoituksena on pyrkiä vahvistamaan vero-ohjeistuksen noudattamista, valtioiden veropohjaa sekä estämään veronkiertoa.

Tähän mennessä jo 47 maata on ilmoittanut sitoutuvansa hyväksymään kryptovarojen tietojenvaihdosta annetun CARF-raportointikehyksen. Suomen valtiovarainministeriön tiedotteen (10.11.2023) mukaan kryptovarapalveluja tarjoavat yritykset on tähän kehykseen perustuen velvoitettu keräämään ja ilmoittamaan käyttäjiensä kryptovaratapahtumat veroviranomaisille.

Krypto- eli virtuaalivarojen raportointikehys eli CARF (Crypto-Asset Reporting Framework) velvoittaa kolmansille osapuolille kryptovarapalveluja tarjoavat yritykset tunnistamaan käyttäjät sekä keräämään ja ilmoittamaan automaattisesti vuosittain tietoja kryptovarojen käyttäjistä ja tapahtumista kotivaltionsa veroviranomaisille.

EU-jäsenvaltiot aloittavat keskinäisen tietojenvaihdon DAC8-direktiivin nojalla vuonna 2027. Raportointikehyksen tarkoituksena on pyrkiä vahvistamaan vero-ohjeistuksen noudattamista, valtioiden veropohjaa sekä estämään veronkiertoa. Mielenkiintoista tässä on se, että myös veroparatiiseina tunnetut Caymansaaret ja Gibraltar ovat mukana raportointikehyksessä.

Myös finanssitilitietojen raportointia koskevan standardin (Common Reporting Standard CRS) on muuttumassa. CRS-standardi velvoittaa finanssilaitoksia raportoimaan asiakkaidensa varoista ja tuloista kotivaltionsa veroviranomaisille. Standardi velvoittaa myös valtioita vaihtamaan näitä tietoja automaattisesti asiakkaidensa kotivaltioiden kanssa verotuksessa hyödynnettäväksi.

CRS-standardi hyväksyttiin OECD:ssä (Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö) alun perin vuonna 2014. CRS-standardia laajennettiin tänä vuonna koskemaan myös sähköisen rahan tuotteita. Tämän lisäksi parannettiin finanssilaitosten huolellisuusmenettely- ja raportointivelvollisuutta koskevia sääntöjä. Tietojenvaihto myös CRS-standardin osalta on tavoitteena aloittaa vuoteen 2027 mennessä.

CRS-tietojenvaihto kattaa tällä hetkellä yli 100 valtiota ja lainkäyttöaluetta. EU-jäsenvaltioiden on tarkoitus sisällyttää nämä muutokset vuodesta 2027 alkaen keskinäiseen tietojenvaihtoonsa, joka tapahtuu CRS-standardin sisältöä vastaavan niin sanotun DAC2-direktiivin nojalla.

Sääntely yhtenäistymässä

CRS-standardilla pyritään huomioimaan kryptovaluuttajohdannaiset sekä muut kryptovaluuttoihin liittyvät tuotteet kuten vakaavaluutat, joita CARF-raportointikehys ei sellaisenaan pysty kattamaan.

Tietojenvaihdon aloittaminen kuitenkin edellyttää lainsäädäntömuutoksia ja tietojenvaihtosuhteiden aktivoimista muiden valtioiden kanssa. Tämä tarkoittaa todennäköisesti raportointimaiden yhtenäistyvää sääntelyä.

Samalla se tarkoittaa myös sitä, että esimerkiksi kryptopörssien ja lompakkopalveluiden tarjoajien olisi yhtenäistettävä raportointia, mikä tulee tietenkin nostamaan palveluiden käyttökustannuksia. Luonnollisesti käyttökustannukset taas tullaan siirtämään käyttäjien maksettaviksi.

CARF-raportointikehyksessä eivät ole kuitenkaan mukana Kiina, Hong Kongin talousalue, Arabiemiraatit, Venäjä ja Turkki. Myöskään yksikään Afrikan maa ei ole hyväksynyt sopimusta. Latinalaisen Amerikan maista taas ainoastaan Brasilia ja Chile ovat sitoutuneet noudattamaan viranomaisten välistä tietojenvaihtoa (CARF).

Myöskään hajautettuja DeFi-pörssejä raportointistandardit eivät tulisi näillä näkymin koskemaan, mikä voi antaa DeFi-pörsseille kilpailuedun suhteessa keskitettyihin CeFi-pörsseihin.

Onkin hyvin todennäköistä, että mikäli verotietojenvaihtamisen kustannukset nousevat huomattavan suuriksi, osa kryptopalveluiden tarjoajista siirtyy kevyemmän sääntelyn talousalueille. Tämä voi muodostaa kilpailuedun myös sellaisille maille tai talousalueille, jotka eivät ole mukana tässä sääntelyssä.

Ei koske pieniä siirtoja

Käyttäjäntasolla raportointivelvollisuus ei tulisi kuitenkaan koskemaan pienempiä siirtoja. CARF-standardin mukaan kaikki yli 50 000 dollarin arvoiset kryptovaluuttasiirrot tulee raportoida viranomaisille.

Myöskään sellaiset hajautetut lompakkopalveluiden tarjoajat, joissa käyttäjä on itse vastuussa yksityisavaimien tallettamisesta (non custodial), eivät ole mukana raportointikehyksessä.

Näin ollen raportointivelvollisuudet eivät koske non custodial-lompakoiden tarjoajia, mutta kryptovarapalveluiden tarjoajien pitää kuitenkin raportoida siirrot yksityisiin lompakoihin ja säilyttää tiedot siirroista viiden vuoden ajan.

Viranomaisten kannalta ongelmallista näiden standardien käyttöönoton suhteen on kuitenkin se, että nyt pyritään yhtenäistämään melkein viidenkymmenen valtion veroraportointistandardeja. Tämä ei tule olemaan yksinkertaista, koska verojärjestelmät ja lainsäädäntö ovat jo lähtökohtaisesti selkeästi toisistaan poikkeavia.

 

 

Henri Väkeväinen

Kirjoittaja on Suomen Kryptovaluuttayhdistys Konsensus Ry:n hallituksen jäsen, ja hänellä on vuosien kokemus kryptovaluutoista sekä niihin liittyvien oikeudellisten tilanteiden ratkaisemisesta

Lisää aiheesta "Näkökulma"

Vähän säännellyllä kryptomarkkinalla sijoittajan oma vastuu korostuu

Henri Väkeväinen

Kirjoittaja on Suomen Kryptovaluuttayhdistys Konsensus Ry:n hallituksen jäsen, ja hänellä on vuosien kokemus kryptovaluutoista sekä niihin liittyvien oikeudellisten tilanteiden ratkaisemisesta

Mistä on pienet sijoitustuotot tehty?

Sini Saarni

Kirjoittaja on taloustieteen opiskelija Aalto-yliopistossa.

Lakimiehen vinkit: Hoida henkivakuutus kuntoon

Niina Kosunen

Kirjoittaja on yrittäjä ja lakimies (OTM, HTM, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja) Lakitoimisto Kunnes Oy:ssa, joka tarjoaa oikeudellista osaamista erilaisissa perhevarallisuus- ja perintöoikeudellisissa kysymyksissä sekä laatii erilaisiin perhe- ja varallisuustilanteisiin sopivat oikeudelliset asiakirjat kuten testamentit, avioehtosopimukset, edunvalvontavaltuutukset, ositussopimukset, perukirjat.
FB: Lakitoimisto Kunnes 
Insta: lakitoimisto_kunnes
 

Osaatko lukea taloyhtiösi tilinpäätöstä?

Sanna Hughes

Kirjoittaja on Suomen Vuokranantajien toiminnanjohtaja

Kolme osakevalintaa vuodelle 2024

Timo Heikkilä

Sijoittaja.fi:n perustaja sekä hallituksen puheenjohtaja (KTM, TMC, HHJ)

Optimisti iloitsee – nuori sijoittaja, älä menetä toivoasi

Mari Hannola-Antikainen

Kirjoittaja on nuorten talousosaamiseen erikoistunut asiantuntija Nuorten yrittäjyys ja talous NYT -organisaatiossa.