Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Kryptovaluuttojen sääntely uudistumassa EU-alueella

Kryptovaluuttoja koskeva uusi sääntelypaketti tunnetaan nimellä kryptovarojen markkinoita koskeva MiCA-asetus (markets in crypto-assets) (2020/0265 (COD).

Tässä artikkelissa käsitellään hieman sääntelyn syntyyn liittyviä taustatekijöitä. Yleensähän lisääntyvistä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseen liittyvistä uutisista tunnistaa, että uutta etenkin kryptovaluuttoja koskevaa sääntelyä on tulossa lisää.

Kryptovaluutoilla tapahtuva rahanpesu vs FIAT-valuutat

Suoraa yhteyttä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen sekä kryptovaluuttojen välillä ei vielä ole todistettu olevan. Kryptovaluuttoja tutkivien ammattimaisten chainanalysis-yritysten mukaan rikollisuus ei ole kovinkaan yleinen ilmiö kryptovaluutoissa. Esimerkiksi viime vuonna 2021 vain noin 0,15 % kaikista maailmassa tapahtuneista kryptovaluutoilla tehdyistä siirroista on arvioitu liittyvän rikollisuuteen. Tämä kryptovaluutoissa kiertävän rikollisen rahan määrä on kaiken lisäksi vielä selvässä laskussa.

Vielä vuonna 2019 rikollisella rahalla tehtyjen siirtojen suhteellinen osuus kryptovaluutoissa oli arvioitu olevan noin 3,37 % kaikista tehdyistä siirroista. Puolestaan vuonna 2020 luku putosi jo 0,62 prosenttiin (Chainanalysis, Crypto Crime Report 2022).

Puolestaan YK:n huumeiden ja rikollisuuden torjunnasta vastaava toimisto UNODC:n mukaan perinteisillä FIAT-valuutoilla pelkästään rahanpesuun liittyvän rikollisen rahan määrä markkinoilla on arvioitu olevan 2–5 %. Tämä kertoo siitä, että esimerkiksi rahanpesu kryptovaluutoilla ei ole kuitenkaan vielä yhtä yleistä kuin perinteisillä FIAT-valuutoilla tapahtuva rahanpesu.

Kuitenkin australialaisen Macquarien yliopiston taloustieteen professori Sean Foley on tullut täysin vastakkaisiin päätelmiin. Hänen tutkimuksensa (Sex, Drugs & Bitcoin, 2019) mukaan 46 % esimerkiksi bitcoiniin liittyvistä siirroista liittyy rikoksiin. Tätä tutkimusta puolestaan siteerataan paljon esimerkiksi pankkimaailmassa.

Näissä molemmissa tutkimuksissa on olennaista se, mitä mitataan. Chainanalysis mittaa vain tapahtuneita rikoksia eikä tee arvioita mahdollisista rikoksista, jotka eivät ole paljastuneet. Foleyn tutkimus puolestaan mittaa tapahtuneita rikoksia, joiden pohjalta tehdään oletuksia todellisen rikollisen rahan määrästä markkinoilla.

Nykytilanne

Muutamat tänä vuonna ilmenneet surullisen kuuluisat kryptovaluuttaprojektit kuten Terra (Luna) ja Celsius nostavat esiin lainsäätäjän mukaan selkeän tarpeen alan lisääntyvälle sääntelylle. Tällaiset edellä mainitut projektit, joissa luvataan suuria tuottoja lyhyessä ajassa, vetoavat erityisesti kokemattomampiin sijoittajiin. Kokemattomat sijoittajathan eivät luonnollisesti osaa tunnistaa tällaisia erittäin suuren riski-tuottosuhteen sijoituskohteita, joten he ovat niin sanotusti ”helppoja kohteita” erilaisille huijauksille.

Kaiken lisäksi tutkimusten mukaan viime vuonna erityisesti kokemattomat sijoittajat (70 % sijoittajista ollut markkinoilla vain vuoden verran) USA:ssa suosivat nimenomaan kryptovaluuttoja sijoituskohteina (Cardify, 2021). Tästä johtuen ei ole oikeastaan mikään yllätys, että erityisesti kryptovaluuttamarkkinoilla tapahtuneiden huijauksien määrä on suuri.

Kokemattomat sijoittajat haluavat monesti sijoituskohteiltaan helppoutta, yksinkertaisuutta sekä suuria tuottoja ja kaiken tämän pitäisi tapahtua nopeassa aikataulussa. Alan sääntely ei myöskään kokemattomia sijoittajia kiinnosta kuin vasta ehkä siinä vaiheessa, kun pitäisi maksaa verot tai kun omia rahoja ei saakaan enää sijoitustuotteesta takaisin.

Kokeneet sijoittajat taas yleensä tunnistavat, että helppous, yksinkertaisuus sekä suuret tuotot nopeassa aikataulussa ilman, että tuntee alan sääntelyä tarkoittavat, että riskit tällaisella markkinalla ovat todella korkealla tasolla.

Kun kokemattomat sijoittajat sitten menettävät suuria summia erilaisiin sijoitushuijauksiin, tarkoittaa se sitä, että silloin viranomaisia pyydetään apuun. Ja jos menetettyjen varojen määrä ja huijattujen henkilöiden määrä, joihin nämä rikokset ovat kohdistuneet, on riittävän suuri, tarkoittaa se yleensä sitä, että uutta lainsäädäntöä aletaan valmistella lisää. Ja vauhdilla.

Euroalueellehan onkin tulossa runsaasti uutta kryptovaluuttoja koskevaa sääntelyä jo ennestään, mutta Terran (Lunan) ja Celsiuksen tapaiset tapahtumat yleensä vain kiihdyttävät lainsäädäntöprosessia.

Uusi sääntely

Esimerkiksi euroalueelle on tulossa uusi kryptovaluuttoja koskeva MiCa-sääntelykokonaisuus (Euroopan komissio, SWD (2021) 191 final, 20.7.2021), jossa tarkoituksena on luoda kattava ja yhtenäinen sääntelypohja kryptovaluutoille. Tällä hetkellä EU-alueen sääntely on pirstaleista, koska lähes jokainen EU-maa (arvonlisäverotukseen liittyviä kysymyksiä lukuun ottamatta) sääntelee kryptovaluuttoja hieman eri tavalla. Sen lisäksi aikaisempi EU-sääntely ei ole ottanut huomioon esimerkiksi rahoituspalvelulainsäädännössään kuluttajansuojaa, sijoittajansuojaa ja markkinoiden luotettavuutta koskevia säännöksiä juuri ollenkaan (COM(2020) 593 final, Bryssel 24.9.2020), joten nyt tässä tulevassa sääntelyssä otetaan myös nämä asiakokonaisuudet paremmin huomioon.

Kuitenkin uusi sääntely jättää vielä monta asiaa avoimeksi kuten laina- tai korkotuotteita koskevat palvelut sekä esimerkiksi kuluttajan tietosuojaan liittyvät kysymykset. Tämän vuoksi kryptovaluuttoihin kohdistuvalle sääntelylle onkin odotettavissa jatkoa vielä lähivuosina.

Henri Väkeväinen

Kirjoittaja on Suomen Kryptovaluuttayhdistys Konsensus Ry:n hallituksen jäsen, ja hänellä on vuosien kokemus kryptovaluutoista sekä niihin liittyvien oikeudellisten tilanteiden ratkaisemisesta.

Lisää aiheesta "Näkökulma"

Lähdekriittisyys ja yhteisöllisyys treidaamisessa

Johannes Sippola

Kirjoittaja on treidaaja, lääketieteen opiskelija ja Medifilm Oy:n toimitusjohtaja.

Treidaajan oppimiskeinot

Kristian Kannus

Kirjoittaja on swingtreidaaja ja salkunhoitaja Weketor consultingiolla. Kirjoittajan ajankohtaista sisältöä voi lukea Twitteristä @Weketor.

Onko kryptomarkkinoiden pohjat nähty?

Anton Räsänen

Kirjoittaja toimii Suomen Kryptovaluuttayhdistys Konsensus ry:n hallituksen jäsenenä ja kryptovaluutta-alan neuvonantajana.

Euroopan umpisolmu

Martin Paasi

Kirjoittaja on Nordnetin talousasiantuntija.

Suunnannäyttäjä

Lari Alenius

Kirjoittaja aloitti treidaamisen vuonna 2019 ja on erikoistunut tällä hetkellä hyödykkeisiin, kuten öljyyn ja kultaan.

Pohjat takana osakemarkkinalla?

Jukka Lepikkö

Kirjoittaja on Suomen tunnetuimpia treidaajia ja tehnyt aktiivista päiväkauppaa vuodesta 2007 alkaen. Hän esiintyy Youtubessa Traders' Club -videosarjassa ja jakaa ajankohtaisia markkinanäkymyksiään myös Twitterissä, @JukkaLepikko.