Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Jokaisella sijoittamallasi eurolla on jokin vaikutus

Sijoittamalla voit vaikuttaa sekä omaan talouteesi että johonkin tiettyyn toimialaan tai yhtiöön. Sijoituspäätöksiä tehdessäsi sinun on tärkeää tarkastella sitä, miten yhtiö huomio vastuullisuusasioita. Epätietoisuudessa saatat tukea omaa arvomaailmaasi vastaisia tekoja.

Kun sijoitat vastuullisesti, vastuulliset yhtiöt saavat lisää rahoitusta kestävään ja kannattavaan liiketoimintaan. Tämän seurauksena vastuuttomasti toimiviin yhtiöihin kohdistuu paine muuttaa toimintaansa.

Vastuullisesta sijoittamisesta on tullut tuotevalikoiman voimakkaasta laajentumisesta päätellen globaali megatrendi. Nordea Fundsin toimitusjohtajan Henrika Vikmanin mukaan vastuullinen sijoittaminen onkin kasvamassa kovaa vauhtia osaksi sijoitusmaailmaa.

Sana vastuullisuus nousee yhä useammin esille mediassa ja erityisesti nuorten keskuudessa vastuullisen sijoittamisen suosio on kasvanut merkittävästi omien havaintojeni mukaan. Ennen kuin käsittelen, miksi vastuullinen sijoittaminen on tärkeää nuorille, on hyvä määritellä mitä vastuullinen sijoittaminen on.

Vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa sijoittamista yhtiöihin, jotka huomioivat toiminnassaan ESG-kriteereitä (environment, social, governance). Kriteereinä ovat ympäristön, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallintotavan huomioon ottaminen. Ympäristökriteereissä huomioidaan ilmastonmuutoksen torjuminen ja saastuttamisen vähentäminen. Sosiaalisissa kriteereissä keskitytään ihmisoikeuksiin ja henkilöstöpolitiikkaan. Hallinnointikriteerit käsittelevät korruption ehkäisyä, verojen maksua ja osakkeenomistajien oikeuksia.

Miksi vastuullinen sijoittaminen kiinnostaa nuoria?

Milleniaalit eli vuosien 1980–2000 välillä syntyneet henkilöt omaavat paljon tarkoituksiin perustavamman ajattelutavan verrattuna aikaisempiin sukupolviin. Nuoret haluavat sijoittaa rahansa niin, että voivat nauttia firmojen taloudellisesta menestyksestä ja samalla päästä vaikuttamaan yhteiskunnallisiin asioihin sekä ongelmiin. Uskon, että nuoret tulevat ottamaan johtoaseman vastuullisen sijoittamisen edistämisessä ja saavat siten yhä enemmän vaikutusvaltaa markkinoilla.

Haluan hyödyntää omassa sijoitussuunnitelmassani mahdollisimman paljon vastuullisuustrendiä, jotta voin vaikuttaa asioihin syvemmällä tasolla sekä parantaa salkkuni tuotto- ja riskiprofiilia.

Vastuullisesti toimivan yhtiön asiakkaat ovat uskollisempia ja tällaisen yhtiön arvo on pitemmällä tähtäimellä parempi.

Yhtiön vastuuton toiminta voi aiheuttaa sekä suoria kustannuksia että bränditappioita. Tällöin yhtiön tulovirta voi ehtyä, yhtiö ei pysty tekemään tulosta eikä se näin voi jakaa omistajilleen osinkoja. Uskonkin, että vastuullisuustrendi on strateginen välttämättömyys yhtiön menestymiselle. Vastuuton yhtiö on itseasiassa todella huono sijoitus maailmassa, jossa ihmiset ovat aiempaa tiedostavampia.

Suosittelen lukemaan Hanna Silvolan ja Tiina Landaun kirjan Vastuullisuudesta ylituottoa sijoituksiin. Vastuullisen sijoittamisen rautaiset osaajat auttavat kirjassa ymmärtämään, mitä vastuullinen sijoittaminen on. Kirja antaa minusta hyvät eväät integroimaan vastuullisuusnäkökulman osaksi omaa sijoitussuunnitelmaa.

Seuraavaksi käyn hyvin lyhyesti läpi, miten voit sijoittaa vastuullisesti osakkeisiin ja rahastoihin sekä ETF:iin. Huomioithan kuitenkin, että lähestymistapoja vastuulliseen sijoittamiseen on monia.

Osakkeet

Voit poissulkea sellaiset yritykset, jotka eivät vastaa arvomaailmaasi. Voit sijoittaa sellaisiin yhtiöihin, jotka pyrkivät liiketoiminnallaan edistämään kestävää kehitystä tai joilla on vahvistettu ilmastotavoite. Voit myös välttää sijoittamasta sellaisiin yhtiöihin, jotka ovat tekemisissä esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden tai aseiden kanssa. Vaihtoehtoisesti voit myös etsiä muutosyhtiöitä, jotka ovat valmiit kehittämään toimintaansa vastuullisemmaksi. ScienceBasedTargets.org -sivustolta löydät helposti vastuullisia yrityksiä, jotka pyrkivät hillitsemään ilmastonmuutosta ja ovat sitoutuneet vähentämään kasvihuonekaasujen määrää Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. Vertailemalla saman toimialan yhtiöitä, voit valita alan parhaimmat yhtiöt.

Rahastot

Voit sijoittaa sellaisiin rahastoihin, jotka pyrkivät sijoituspäätöksillään edistämään kestävää kehitystä tai sellaisiin, jotka eivät sijoita esimerkiksi tupakkaan tai alkoholiin. Voit myös sijoittaa sellaisiin rahastoihin, joilla on korkea Morningstarin vastuullisuusrating. Pankkien sivuilla voit suodattaa ei-toivottuja omistuksia ja etsiä matalan hiiliriskin rahastoja ja ETF:iä.

Koska moni sijoittaja ei halua tai edes pysty käyttämään sijoituspäätöksiin paljoa aikaa, kannattaa myös hyödyntää valmiita analyysejä ja vertailuja. Kun olet löytänyt vastuullisesti toimivia yhtiöitä tai rahastoja, joihin voisit sijoittaa, mieti sopiiko se omaan sijoitussalkkuusi. Jos sijoitus tuntuu sopivalta, mieti milloin sijoitus kannattaa tehdä riippuen tietenkin omista tavoitteistasi sekä esimerkiksi osakkeen hinnasta.

Sijoituspäätöksillä ja omistamisella on suuri merkitys yhteiskunnan kannalta.

Loppujen lopuksi sijoittajat ovat ne, jotka päättävät, mitkä hankkeet saavat rahoitusta ja mitkä yhtiöt ovat ylipäätään olemassa.

Euroclearin mukaan yli 910 000 suomalaista yksityishenkilöä omistaa suomalaisia pörssiosakkeita. Yksityissijoittajien omistajaosuuksien lisääntyessä saadaan osakkeenomistajien ääni paremmin kuuluviin ja näin heidän arvomaailmansa näkyy yhä enemmän yritysten päätöksissä. Niin kuin aiemmassa kirjoituksessani mainitsin, nuoret haluavat nimenomaan vaikuttaa. Siksi onkin tärkeää, että nuoret ovat tietoisia sijoituspäätösten vaikutusmahdollisuuksista. Näin omistajuus tulee lähemmäksi ja ihmiset ovat perillä yrityksistä ja niiden toiminnasta. Tällä on suuri merkitys yhteiskunnassa.

Mielestäni vaikuttaminen on monin verroin parempi keino saavuttaa lopullinen tavoite kuin vain pestä kädet ja poistua paikalta. Vaikuttamalla voi olla mukana luomassa omien arvojen mukaista kestävämpää yhteiskuntaa

Kaisa Vanha-Perttula

Kirjoittaja on 22-vuotias finanssialan opiskelija ja Nuorten Osakesäästäjien aktiivi. 

Lisää aiheesta "Näkökulma"

Osinkojen lähdevero on tyrmätty

Timo Rothovius

Kirjoittaja on Suomen Osakesäästäjien hallituksen puheenjohtaja.

29.6.2021

Kuuma, kuumempi pörssikesä

Victor Snellman

Kirjoittaja on Viisas Raha -lehden päätoimittaja ja Suomen Osakesäästäjien toimitusjohtaja.

23.6.2021

Listautumisia ovista ja ikkunoista – osaan satsataan ja osasta haetaan pikavoittoja

Kaisa Vanha-Perttula

Kirjoittaja on 23-vuotias finanssialan opiskelija ja Nuorten Osakesäästäjien aktiivi.

22.6.2021

Myrsky vesilasissa osakesäästötileistä

Karri Salmi

Kirjoittaja on Suomen Osakesäästäjien hallituksen jäsen ja Varsinais-Suomen Osakesäästäjien puheenjohtaja.

15.6.2021

Älä velkaannu arvoaan menettävien asioiden takia

Jesse Viljanen

Kirjoittaja on Nuorten Osakesäästäjien aktiivi ja Osinkoinsinööri talousblogin kirjoittaja.

1.6.2021