Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Kuva: Jyrki Komulainen/Finavia.

Finnair, merkintäoikeudet ja tehokkaat markkinat

Kaupankäynti Finnairin osakkeiden merkintäoikeuksilla alkoi ja vaihtoa on tapahtunut huomattavalla erolla Finnairin osakekurssiin nähden. Finnairilla on hetkellisesti käytännössä jopa kolme eri hintaa.
 

Finnair julkisti 10. kesäkuuta osakeantinsa ehdot ja aikataulun. Koronavirus seisautti lentoliikenteen tykkänään keväällä ja annilla Finnair pyrkii turvaamaan toimintakykynsä. Annissa merkintäetuoikeus on Finnairin vanhoilla osakkeenomistajilla, jotka ovat olleet yhtiön omistajaluettelossa annin täsmäytyspäivänä 12. kesäkuuta. 

Osakkeenomistajat saavat jokaista omistamaansa osaketta kohden yhden merkintäoikeuden, joka kattaa kymmenen osakkeen merkitsemisen 0,40 euron osakekohtaiseen merkintähintaan. Enemmistöomistaja Suomen valtio on sitoutunut merkitsemään osakkeita kokonaisuudessaan saamiensa merkintäoikeuksien mukaan. 

Merkintäoikeuksia saaneilla omistajilla on niiden kanssa käytännössä kolme vaihtoehtoa. He voivat hyödyntää merkintäoikeutensa ja merkitä osakkeita merkintähintaan. He voivat myös jättää merkintäoikeutensa tyystin käyttämättä, jolloin käyttämättömät oikeudet raukeavat merkintäajan päättyessä 1. heinäkuuta. Kolmas vaihtoehto on käydä merkintäoikeuksilla kauppaa, mikä on mahdollista Helsingin pörssissä 17.–25. kesäkuuta.

Koska merkintäoikeuksien käyttämättä jättämisen seurauksena on oman omistusosuuden laimeneminen ja siten omistusten arvon lasku, on myös ”osta ja unohda” -tyyppisen Finnairia omistavan sijoittajan syytä käyttää aikaa ja uhrata ajatuksia sille, miten tilanteessa toimia. 

Tätä kirjoittaessa merkintäoikeuksilla on käyty ensimmäinen kaupankäyntipäivä. Kauppojen keskihinta oli määräpainotettuna 2,714 euroa. Koska merkintäoikeus kattaa kymmenen osakkeen merkitsemisen 0,40 euron osakekohtaiseen hintaan, yhdelle osakkeelle tulee tällä ensimmäisen päivän aikana käytyjen kauppojen keskihinnalla laskettuna hintaa 0,6714 euroa. 

Samana päivänä kaupankäynnin merkintäoikeuksilla alettua Finnairin osakkeilla käytiin Helsingin pörssissä kauppaa suunnilleen 0,90 euron tuntumassa. Osakekurssi teki viikkoa aikaisemmin hurjaa nousua ja vakiinnutti kuluneen viikon aikana tasonsa hieman 1,00 euron yläpuolella. Osakekurssin ja merkintäoikeuksilla käytyjen kauppojen osakekohtaisen hinnan välillä on siis huomattava ero, vaikka osakekurssi tulikin ensimmäisenä merkintäoikeuksien kauppapäivänä hieman niiden hinnoittelua vastaan. 

Osakekurssin ja merkintäoikeuksien osakekohtaisen hinnoittelun merkittävä ero on syytä huomioida, oli sitten Finnairin omistaja ja merkintäoikeuksien haltija tai yhtiötä ehkä ostopaikkojakin silmällä pitäen seuraava. Myös uudelle omistajalle näytti ensimmäisen päivän perusteella olevan edullisempaa päästä osakkeeseen kiinni ostettujen merkintäoikeuksien kautta kuin suoraan osaketta ostamalla. 

Jos markkinat toimivat tehokkaasti ja järkevästi, tällaisen hinnoittelussa esiintyvän järeän eron pitäisi kuroutua umpeen. On mielenkiintoista, että tällainen ero on päässyt alun alkaen syntymään. Tilanteen voi nähdä lovena argumentille aina tehokkaista markkinoista. 

Nyt keskeinen kysymys kuuluukin, milloin markkinat korjaavat kurssitasot kohtaamaan toisensa. Sopassa mukana olevan sijoittajan kannattaa pitää muistissa osakeannin vaiheet ja aikataulu. Pikavoittojen mahdollisuutta kurssierosta hakevan on muistettava riskien olemassaolo. Turbulenssia on ilmassa ja siinä voi rikkoa siipensä. 

Finnairilla on markkinoilla hetkellisesti käytännössä kolme eri hintaa, kun osakkeiden ja merkintäoikeuksien rinnalle avautuu mahdollisuus käydä kauppaa merkityillä, niin sanotuilla väliaikaisilla osakkeilla aikavälillä 18. kesäkuuta – 8. heinäkuuta ennen osakesarjojen yhdistämistä. Merkintäoikeuksilla toistaiseksi käydyt kaupat näyttävät povaavan Finnairin osakkeelle laskua, mutta mikä lopulta on markkinoiden reaktio? Onko markkinoiden toiminta sittenkään aina niin tehokasta ja järkevää kuin millaiseksi se halutaan mieltää?

Lisää aiheesta:

Finnair julkisti 500 miljoonan merkintäosuusannin ehdot 

 

 

Henri Häkkilä

Kirjoittaja on Suomen Osakesäästäjillä työskentelevä piensijoittaja.

Lisää aiheesta "Näkökulma"

Suunnattu osakeanti pitää perustella

Timo Rothovius

Kirjoittaja on Suomen Osakesäästäjien hallituksen puheenjohtaja.

11.5.2021

Vähän paljosta voi olla enemmän kuin paljon vähästä

Victor Snellman

Kirjoittaja on Viisas Raha -lehden päätoimittaja ja Suomen Osakesäästäjien toimitusjohtaja.

11.5.2021

Taloustaitojen opetteleminen ei toimi mielikuvaharjoituksena

Jukka Oksaharju

Kirjoittaja on Nordnetin osakestrategi ja sijoituskirjailija.

4.5.2021

Investointi uusiin taitoihin säästää rahaa ja helpottaa vaurastumista

Jesse Viljanen

Kirjoittaja on Nuorten Osakesäästäjien aktiivi ja Osinkoinsinööri talousblogin kirjoittaja.

21.4.2021

Mahdollisuuksia tarjoava rahoitusala kaipaa lisää naisia esikuviksi

Kaisa Vanha-Perttula

Kirjoittaja on 22-vuotias finanssialan opiskelija ja Nuorten Osakesäästäjien aktiivi.

8.4.2021