Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Ei lakia vaan politiikkaa kryptomarkkinoilla

Markkinataloudessa energiankulutuskin hakeutuu yleensä sinne, missä sillä on eniten arvoa ja mistä maksetaan parhaiten. Bitcoinin louhinta ei ole tästä poikkeus.
 

Laki ja poliittinen päätös on helppo sekoittaa keskenään. Hyvän lain takana ovat aina hyvät perustelut. Hyvä lakiteksti on johdonmukainen ja selkeä kokonaisuus, josta ilmenevät kaikki olennaisimmat perustelut, jotka alan asiantuntijoiden lausuntojen perusteella esitetään perusteiksi lakiesityksen hyväksymisen puolesta. 

Poliittisen päätöksen taakse ei puolestaan tarvita hyviä perusteluita. Poliittisen päätöksen tueksi tarvitaan vain enemmistö.
Valitettavasti molempia, niin hyvää lakia kuin myös poliittista enemmistöpäätöstä, kutsutaan monesti laiksi. Vaikka molemmat päätökset on esitetty lakitekstin muodossa, ei se tarkoita sitä, että molemmat olisivat samanarvoisia oikeuslähteitä, sillä huonosti laaditut lait (poliittiset enemmistöpäätökset) aiheuttavat monesti enemmän harmia kuin hyötyä.

Kryptomarkkinalla politiikalla on merkittävä rooli

Jos osakemarkkinalla jonkun tietyn toimijan toiminta aiheuttaa merkittäviä ympäristötuhoja, yritystä ei sen jälkeen aseteta liiketoimintakieltoon, vaan viranomaiset ensin selvittävät asian monesti jopa vahingonaiheuttajan kanssa. Tämän jälkeen päätetään mahdollisesta sanktiosta ja siitä, kuka tämän sanktion korvaa. Sanktio voi kuitenkin koitua myös yhteiskunnan maksettavaksi, mikäli kyse on valtio-omisteisesta yhtiöstä. 

Kryptotoimiala on hieman toisenlainen. Esimerkiksi pari vuotta sitten Kiinassa käytännössä poliittisella päätöksellä, joka oli kirjoitettu lain muotoon, kiellettiin bitcoinlouhinta. Kiina oli silloin maailman merkittävin louhintakeskittymä. Sen jälkeen myös Kazakstanissa, joka on maailman toiseksi suurin louhintakeskittymä, kiellettiin louhinta väliaikaisesti.

Valitettavasti varsinaisia kiistattomia todisteita louhinnan aiheuttamista ympäristötuhoista näiden päätösten taustalle ei tarvinnut syntyä, vaan pelkkä viranomaisen päätös markkinan sulkemisesta riitti. Päätös voidaan kirjoittaa lain muotoon, mutta mitään konkreettisia perusteita tällaiselle laille ei tarvitse olla.

Bitcoin-louhintalaitteista syntyvän lämpimän ilman ei tarvitse aiheuttaa minkäänlaista konkreettista vahinkoa ympäristölle, vaan viranomainen voi vain määrätä louhinnan pysäytettäväksi. Eikä vain yhtä tai kahta toimijaa laiteta liiketoimintakieltoon, vaan koko toimiala toiminta voidaan pysäyttää tietyn valtion alueella. 

Konkretia päätösten taustalla puuttuu, ja se luo ongelmia

Viranomainen voi myös päättää, että koska bitcoinlouhinta kuluttaa liikaa sähköä, sen vuoksi louhintaa joudutaan rajoittamaan. Markkinataloudessa kuitenkin sen määrittäminen on hyvin vaikeaa, mikä on liikakulutusta. Esimerkiksi jouluvalojen kulutuksesta ei yleensä kritisoida. Eikä sellaisten tehtaiden, jotka valmistavat tuotteita, joita kukaan ei tarvitse (sekundatuotteet, joiden elinkaari on vain pari vuotta) tai osta riittävästi (kuten useimmat digitaaliset laitteet), sulkemista yleensä esitetä.

Markkinataloudessa energiankulutuskin hakeutuu yleensä sinne, missä sillä on eniten arvoa ja mistä maksetaan parhaiten. Bitcoinin louhinta ei ole tästä poikkeus.

Monet pitävät kryptomarkkinaa kehittymättömänä, mutta monesti syynä tähän voidaan pitää myös viranomaisten hyvin mielivaltaista käyttäytymistä toimialaa kohtaan. Keskiaikainen hallinto luo keskiaikaisen toimintakulttuurin. Näin ollen toimijat monesti vaihtavat sellaiseen maahan, jossa lainsäädäntö on muutakin kuin vain mielivaltaisia poliittisia päätöksiä.

USA:n presidentinvaalit ja bitcoinlouhinta

USA on koko maailman merkittävin bitcoinin louhintakeskittymä. USA:ssa tuotetaan bitcoinin laskentatehosta noin 35 prosenttia. USA:n presidentinvaalit, jotka pidetään 5.11.2024, saattavat olla merkityksellisiä myös kryptovaluuttamarkkinoiden ja etenkin bitcoinin louhinnan kannalta.

Republikaanien esivaaleissa johdossa olevan Donald Trumpin kanta kryptovaluuttoja kohtaan ei ole vielä tiedossa, mutta vahvasti ESG-pohjaisella ympäristöteemalla etenevä USA:n demokraattihallinto on jo esittänyt bitcoinlouhinnan energiankulutukseen liittyviä tarkastuksia ja näiden tietojen julkistamista ilman, että näiden toimenpiteiden vaikutuksia edes tiedusteltaisiin toimialan yrityksiltä tai toimialan asiantuntijoilta.

USA:n energiavirasto EIA on esittänyt jo, että USA:ssa toimivien bitcoin-louhintayritysten tulisi toimittaa kuukausittain tiedot (jopa liiketoiminnallisesti arkaluonteisista tiedoista) louhinnan sähkönkulutuksesta kriisitilanteiden varalta. Ne julkistettaisiin myös yleisön tietoon. Kuitenkaan samanlaista käytäntöä ei esitetä esimerkiksi kaikkein eniten sähköä kuluttaville kemianalan yrityksille tai erittäin paljon mitattavissa olevia ympäristötuhoja aiheuttaneille öljy- tai kaasualan yrityksille. 
Louhijat ovat luonnollisesti hyvin tyrmistyneitä tällaisesta toimintatavasta, sillä louhinta on muuttunut viime vuosina erittäin nopeassa tahdissa hiilidioksidipäästöjen osalta huomattavasti aikaisempaa ympäristöystävällisemmäksi: Nykyisin yli 50 prosenttia bitcoinlouhinnasta tuotetaan uusiutuvista energialähteistä.  

Tässä onkin kyse yhdestä tallaisesta lain muotoon kirjatusta poliittisesta enemmistöpäätöksestä, jolta puuttuvat konkreettiset perusteet lain hyödyllisyydestä, jotka hyvältä lailta yleensä vaaditaan. Sen lisäksi tarkastukset kohdistuvat vain yhdelle toimialalle, joka ei kuluta yhtä paljon energiaa kuin suurimmat toimialat.

Yhteenveto

Bitcoinin ympäristövaikutukset ovat herättäneet paljon keskustelua koko bitcoinin olemassaolon ajan. Monien mielestä bitcoinin louhinnasta syntyvä lämmin ilma tuhoaa ilmakehän. Toisten mielestä taas tämä lämmin ilma voidaan ottaa hyötykäyttöön esimerkiksi asuntojen lämmitykseen tai viilennykseen, jolloin ympäristöongelmaa ei ole. 

Olipa asiasta mitä mieltä tahansa, lainsäädännön muotoon kirjoitettu laki vaatii hyvät perustelut. Mikäli ne puuttuvat, silloin jopa lakiteksti voi vaikuttaa enemmän poliittiselta päätökseltä. Tällöin hyväksyntää lain taakse on vaikea saada, ja ongelmia luonnollisesti syntyy.
 

Henri Väkeväinen

Kirjoittaja on Suomen Kryptovaluuttayhdistys Konsensus Ry:n hallituksen jäsen, ja hänellä on vuosien kokemus kryptovaluutoista sekä niihin liittyvien oikeudellisten tilanteiden ratkaisemisesta

Lisää aiheesta "Näkökulma"

Lakimiehen vinkit: Hoida henkivakuutus kuntoon

Niina Kosunen

Kirjoittaja on yrittäjä ja lakimies (OTM, HTM, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja) Lakitoimisto Kunnes Oy:ssa, joka tarjoaa oikeudellista osaamista erilaisissa perhevarallisuus- ja perintöoikeudellisissa kysymyksissä sekä laatii erilaisiin perhe- ja varallisuustilanteisiin sopivat oikeudelliset asiakirjat kuten testamentit, avioehtosopimukset, edunvalvontavaltuutukset, ositussopimukset, perukirjat.
FB: Lakitoimisto Kunnes 
Insta: lakitoimisto_kunnes
 

Osaatko lukea taloyhtiösi tilinpäätöstä?

Sanna Hughes

Kirjoittaja on Suomen Vuokranantajien toiminnanjohtaja

Kolme osakevalintaa vuodelle 2024

Timo Heikkilä

Sijoittaja.fi:n perustaja sekä hallituksen puheenjohtaja (KTM, TMC, HHJ)

Optimisti iloitsee – nuori sijoittaja, älä menetä toivoasi

Mari Hannola-Antikainen

Kirjoittaja on nuorten talousosaamiseen erikoistunut asiantuntija Nuorten yrittäjyys ja talous NYT -organisaatiossa.

Kryptolompakkosiirtoihin tulossa tiukennuksia EU-alueella

Henri Väkeväinen

Kirjoittaja on Suomen Kryptovaluuttayhdistys Konsensus Ry:n hallituksen jäsen, ja hänellä on vuosien kokemus kryptovaluutoista sekä niihin liittyvien oikeudellisten tilanteiden ratkaisemisesta

Omien osakkeiden osto-ohjelmat kiristävät taas tunteita – turhaan

Karri Salmi

Kirjoittaja on Suomen Osakesäästäjien puheenjohtaja.