Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Kuva: Stockmann

Yrityssaneeraukseen hakeutunut Stockmann –  kesäkuussa myynti vilkaistui

"Ensimmäisen vuosipuoliskon tulos jää liiketoiminnan elpymisestä, verkkokaupan voimakkaasta kasvusta ja mittavista säästötoimenpiteistä huolimatta heikoksi", toimitusjohtaja Jari Latvala toteaa.

Stockmann konsernin liikevaihto laski vertailukaudesta huhti-kesäkuussa 23 prosenttia jääden 182,7 miljoonaan euroon. Oikaistu liiketulos oli -1,8 miljoonaa euroa. 

Oikaistu osakekohtainen tulos oli -0,20 euroa.

Vuoden ensimmäisen puolivuotiskauden liikevaihto tippui vertailukaudesta 20,6 prosenttia jääden 351,1 miljoonaan euroon. Oikaistu liiketulos oli -31,2 miljoonaa euroa. 

Tammi-kesäkuun oikaistu osakekohtainen tulos tippui -0,73 euroon vertailukauden -0,47 eurosta.

Stockmann Oyj Abp hakeutui yrityssaneeraukseen huhtikuussa. Yrityssaneerausmenettely ei koske konsernin tytäryhtiöitä eli Stockmann-tavarataloja Baltiassa eikä Lindexiä.

– Globaalilla koronapandemialla on ollut merkittävä vaikutus liiketoiminnan kehitykseen, mutta kevään muutos- ja tehostustoimenpiteet ovat tuottaneet tulosta, toimitusjohtaja Jari Latvanen kommentoi tulostiedotteessa. 

– Nopeat sopeutustoimenpiteet sekä Lindexissä että Stockmannissa yhdistettynä viime vuoden säästöohjelmaan laskivat konsernin kiinteät kustannukset noin 35 miljoonaa euroa alemmalle tasolle viime vuoteen verrattuna. Stockmann-emoyhtiön osalta yrityssaneeraus mahdollistaa vuokrasopimusten ehtojen uudelleenneuvottelut, joilla tavoitellaan matalampaa kustannustasoa.

Latvala toteaa liikevaihdon kehittyneen odotuksia paremmin maalis-kesäkuussa erityisesti kodin ja kauneuden osa-alueilla.

– Varastoihin sitoutunut pääoma on aikaisempaa vuotta pienempi molemmissa yksiköissä ja yhtiön kassa on merkittävästi vahvistunut. Koronapandemiarajoitteiden purkaminen on lisännyt asiakasvirtoja tavarataloissa ja myymälöissä toukokuun lopulta alkaen.

Stockmannin ja Lindexin verkkokauppa kasvoi merkittävästi tuloskaudella. 

– Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana Stockmann-liiketoimintayksikkö lanseerasi noin 50 uutta brändiä ja toimitti enemmän verkkokauppatilauksia kuin koko viime vuonna yhteensä ja Lindexin verkkokaupan kasvu toisella vuosineljänneksellä oli 102 %.

– Jatkamme toimintamme kehittämistä asiakaslähtöisesti, uudistamme sähköisiä asiointimahdollisuuksia molemmissa liiketoimintayksiköissä, jatkamme Stockmann-tavaratalojen uudistamista ja tuomme jatkuvasti uusia brändejä asiakkaillemme.

Konserni perui tulosjulkistuksen yhteydessä aiemmin julkaistut näkymänsä:

Liiketoimintaympäristössämme tapahtuneiden nopeiden muutoksien takia Stockmannin aikaisempi tulosennuste,
julkaistu 13.2.2020, ei enää päde. Stockmann julkaisee uuden tulosennusteen, kun markkinanäkymämme ovat selkeämmät.

Stockmann Oyj Abp hakeutui yrityssaneeraukseen huhtikuussa

Yrityssaneerausmenettely ei koske konsernin tytäryhtiöitä eli Stockmann-tavarataloja Baltiassa eikä Lindexiä. Saneerausohjelmaehdotus tulee luovuttaa 11.12.2020 mennessä.

– Huolimatta siitä, että Stockmann-tavarataloliiketoiminnan ja Lindexin verkkokauppa on jatkanut kasvuaan voimakkaasti, digitaalisen asioinnin kasvu ei tässä poikkeuksellisessa tilanteessa riitä korvaamaan asiakasmäärien erittäin merkittävää laskua, yhtiön tiedottessa kerrotaan.

– Koska yhtiön liiketoiminta on johdon ja hallituksen näkemyksen mukaan jatkamiskelpoista ja tervehdytettävissä, Stockmannin hallitus päätti, yhtiön rahoitusrakenteen huomioon ottaen, jättää emoyhtiö Stockmann Oyj Abp:n osalta yrityssaneeraushakemuksen 6.4.2020.

– Koronaviruksella sekä sen seurauksena annetuilla rajoituksilla on ollut ja tulee olemaan olennainen vaikutus yhtiön asiakasmääriin, kassavirtaan ja tulokseen.

Stockmann-konsernin puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2020 (pdf)

Stockmann sijoittajille

Lisää aiheesta:

Stockmann hakeutuu yrityssaneeraukseen

Stockmann sopeuttaa toimintaansa – lomautuksia, tulosvaroitus

Stockmann lunasti lupaukset - osinkoa ei vielä jaossa

Positiivinen tulosvaroitus: Stockmannin ja Lindexin loppukiri

Lisää aiheesta "Markkinat"