Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Vastaajista 60 prosenttia uskoo, että 5G kattaa lähes koko maapallon vuoteen 2022 mennessä.

Yritysjohtajat aliarvioivat 5G:n muutosvoimaa

Accenturen verkkokyselyyn vastanneista liiketoiminta- ja teknologiajohtajista yli puolet arvioi 5G-teknologian tarjoavan ”hyvin vähän” mahdollisuuksia, joihin 4G-verkot eivät jo kykenisi. 

5G-teknologian tuoma tietoliikenneverkkojen parempi nopeus ja kapasiteetti tuo ”vallankumouksellisen” muutoksen liiketoimintaan vain 37 prosentin mielestä. Accenturen aiemmin tänä vuonna teettämään verkkokyselyyn vastasi yli 1800 johtajaa suurista ja keskikokoisista yrityksistä kymmenestä maasta eri toimialoilta.

Tutkimukseen osallistuneet johtajat kuitenkin tunnustavat 5G-teknologian merkittävät vaikutukset yritysten kilpailukykyyn. Vastaajista 60 prosenttia uskoo, että 5G kattaa lähes koko maapallon vuoteen 2022 mennessä. 70 prosenttia uskoo 5G-sovellusten voivan tuoda heille kilpailuetua.

Vastaajista 46 prosenttia arvioi 5G-teknologian vaikuttavan merkittävästi verkkoyhteyksien nopeuteen ja 42 prosenttia niiden kapasiteettiin.

Accenturen Suomen viestintä-, media- ja teknologialiiketoiminta-alueesta vastaava johtaja Heidi Reinius arvioi 5G:n avaavan uusia ulottuvuuksia innovaatioille ja liiketoiminnalle.
– Läpimurrot 3D-videoissa, immersiivisissä tv-lähetyksissä, itseohjautuvissa autoissa ja älykaupunki-infrastruktuurissa luovat mahdollisuuksia, jotka pian muuttavat maailmaa, Reinius sanoo.

Teleoperaattorit kumppaneina

Tutkimukseen osallistuneista johtajista 72 prosentia sanoi kaipaavansa apua 5G:n potentiaalin tunnistamisessa. Vastaajista 40 prosenttia mainitsi teleoperaattorit todennäköisinä kumppaneina matkalla 5G-maailmaan. Kuitenkin 60 prosenttia arvioi viestintäpalvelujen tuottajilta puuttuvan tietoa eri toimialojen haasteista.

– Vajavaisista tiedoista huolimatta yritysjohtoa kiinnostaa arvo, jota 5G voi tuottaa. Vielä toistaiseksi 5G:n arvioidut riskit ja epävarmuudet estävät yrityksiä hyödyntämästä tätä arvoa, mutta asiakkaiden tarpeita ymmärtävät organisaatiot voivat toimia edelläkävijöinä teknologian käyttöönotossa ja kehittää palveluntarjoajien välistä yhteistyötä. Teleoperaattorit ovat avainasemassa näiden mahdollisuuksien realisoinnissa”, Reinius jatkaa.

Alkuinvestoinnit epäilyttävät

Kyselytutkimukseen vastanneista 36 prosenttia arvioi suurimmaksi esteeksi 5G-teknologian käyttöönotolle alkuinvestoinnin suuruuden. Tietoturvaa piti esteenä 32 ja henkilöstön sitouttamista 29 prosenttia.

Suhtautuminen 5G:hen vaihtelee toimialoittain. Esimerkiksi energiasektorin johtajista 53 prosenttia uskoo 5G:n mullistavan liiketoimintaa, kun kaikista johtajista vain 41 prosenttia uskoo mullistavuuteen. Heikointa 5G-tietämys oli julkisella sektorilla.

 

Loudhouse Research toteutti verkkokyselyn Accenturen toimeksiannosta joulukuussa 2018 ja tammikuussa 2019. Vastanneet tietohallintojohtajat ja liiketoimintajohtajat olivat Australiasta, Espanjasta, Isosta-Britanniasta, italiasta, Japanista, Ranskasta, Saksasta, Singaporesta, Yhdistyneistä arabiemiirikunnista ja Yhdysvalloista.
 

Lisää aiheesta "Markkinat"