Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Yli miljardin kertaerät sysäsivät Nordean roimasti tappiolle – uudisti liiketoimintasuunnitelman ja taloudelliset tavoitteet

Pankkikonserni antoi tulosvaroituksen vain hieman ennen kolmannen neljänneksen katsauksensa julkistusta.

Nordean tulos romahti tappiolle heinä-syyskuussa. 421 miljoonan euron liiketappio taustalla olivat neljännekselle kirjatut, 1,3 miljardin suuruiset kertaerät. Niitä ovat 735 miljoonan euron arvonalentuminen tietotekniikkaan liittyvistä aineettomista eristä, 204 miljoonan euron uudelleenjärjestelyvaraus, 282 miljoonan euron lisävaraukset luottotappioiden varalta ja Luminorin osakkeiden myyntiin liittyvä 75 miljoonan euron kulu.

Mittavien tase-erien vuoksi Nordea kertoo laatineensa uuden liiketoimintasuunnitelman, joka sisältää uudet taloudelliset tavoitteet, kunkin liiketoiminta-alueen päivitetyn liiketoimintasuunnitelman sekä lisäpanostukset konsernin yhteiseen IT-alustaan.

- Teimme taseeseen kirjattuja IT-järjestelmiä koskevan kattavan arvonalentumistestin ja arvioimme tulevat uudelleenjärjestelytarpeet. Tulosten johdosta teimme IT-järjestelmiin liittyvän 735 miljoonan euron arvonalentumiskirjauksen. Lisäksi odotamme, että uusi liiketoimintasuunnitelma johtaa henkilöstövähennyksiin ja niihin liittyviin eropaketteihin. Tämän vuoksi teimme kolmannella neljänneksellä 204 miljoonan euron uudelleenjärjestelyvarauksen, pankkikonserni kertoo.

Viime vuoden kolmannella neljänneksellä Nordean tulos oli 917 miljoonaa euroa voitollinen.

Nordean rahoituskate oli laskenut vuositasolla neljä prosenttia ja oli 1 083 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan tuotot supistuivat prosentin ollen 2 085 miljoonaa euroa. Palkkiotuotot olivat nousseet kahdeksan prosenttia viime vuodesta nyt 756 miljoonaan euroon.

- Sekä rahoituskate että palkkiotuotot nousivat kolmannella neljänneksellä (toiselta neljännekseltä), kun liiketoiminnan volyymit kasvoivat. Nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä pieneni. Tämä johtui korkotason suurista muutoksista kesän aikana. Tuotot supistuivat kaksi prosenttia paikallisissa valuutoissa laskettuna, tuore konsernijohtaja Frank Vang-Jensen kommentoi osavuosikatsauksessa.

Osakekohtaista tappiota (laimennettu) Nordealle kertyi heinä-syyskuussa -0,08 euroa, kun vuosi sitten tulosta oli per osake 0,18 euroa.

Pankin ydinvakavaraisuussuhde laski 15,4 prosenttiin vuodentakaisesta 20,3 prosentista. Kulu/tuotto -suhde heikkeni vertailukauden 55 prosentista 104 prosenttiin.

Näkymät uusiksi

Nordean mukaan uudella liiketoimintasuunnitelmalla parannetaan konsernin toiminnan tuloksia merkittävästi lisäämällä asiakaslähtöisyyttä, tehostamalla toimintaa, vähentämällä kuluja ja kasvattamalla tuottoja.

Pankin uudet, pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet vuodelle 2022 ovat yli kymmenen prosentin oman pääoman tuotto sekä kulu/tuotto -suhde 50 prosenttia.

Vang-Jensenin mukaan Nordean kulut jäisivät ensi vuonna alle 4,7 miljardin euron ja vähenevän sen jälkeen edelleen. Aiemmin pankki oli odottanut kulujensa jäävän vuonna 2021 noin kolme prosenttia vuoden 2018 kokonaiskuluja pienemmiksi. Tänä vuonna Nordea ennakoi kulujensa pienenevän viime vuodesta.

Pääoman suhteen uusi tavoite on, että viranomaisten vähimmäisvaatimus ylittyy 1,50–2,00 prosenttiyksikön pääomapuskurilla. Aikaisemmin Nordea tähtäsi viranomaisten minimivaatimuksen ylittymiseen 0,40–1,20 prosenttiyksikön pääomapuskurilla.

Pankkikonserni aikoo jakaa osinkoa 60-70 prosenttia tuloksestaan ensi vuodesta eteenpäin. Nordea arvioi jatkuvasti mahdollisuuksia käyttää osakkeiden takaisinostoja keinona jakaa ylimääräistä pääomaa osakkeenomistajille.

- Arvioimme jatkuvasti mahdollisuuksia käyttää osakkeiden takaisinostoja keinona jakaa ylimääräistä pääomaa osakkeenomistajille, Vang-Jensen lisäsi.

Nordean mukaan tavoitteena on, että kuluvalta vuodelta maksettava osinko on 0,40 euroa osakkeelta.

Aiemmin Nordea oli linjannut osinkotavoitteekseen kasvattaa osakekohtaista osinkoa vuosittain ja samalla pitää pääomarakenne vahvana konsernin pääomatavoitteiden mukaisesti.

Lisäksi Nordea ennakoi nettomääräisten luottotappioidensa pysyvän tulevina neljänneksinä vähäisinä ja viime vuoden keskiarvon paikkeilla. Makrotalouden näkymät ovat kuitenkin hieman aiempaa epävarmemmat, pankki huomauttaa.

Nordean hallitus kertoikin tulosvaroitustiedotteessa pankin käyneen heinä-syyskuussa keskusteluja EKP:n kanssa ja näistä nousseen esille ”tiettyjen sektoreiden vaisut näkymät”.

- Nordea on siksi päättänyt kasvattaa luottotappiovarauksiaan kaiken kaikkiaan 229 miljoonalla eurolla. Lisäksi pankki on tarkistanut saatavaryhmäkohtaisten luottotappiokirjausten mallejaan. Mallien päivitys kolmannella neljänneksellä lisää saatavaryhmäkohtaisia luottotappiovarauksia 53 miljoonalla eurolla, hallitus totesi.

Aiemmin nettomääräisten luottotappioiden ennakoitiin pysyvän tulevina neljänneksinä vähäisinä ja vuoden 2018 keskiarvon paikkeilla.

Sijoittajat eivät säikkyneet

Nordean tylyt kolmannen neljänneksen luvut eivät tuoreeltaan aiheuttaneet voimakkaita reaktiota markkinoilla. Pankkikonsernin osake jatkoi syksyn nousutrendiään ja kello 12.13 Nordean kurssi oli 0,4 prosentin nousussa 6,609 eurossa.

Samaan aikaan pörssin yleisindeksi OMXH oli 1,4 prosenttia miinuksella.

 

Lähde: Nordea Näkymät, 24.10.2019

Nordean tulosvaroitustiedote

Nordean kolmannen neljänneksen tulostiedote suomeksi

Katso Nordean osavuosikatsauksen webcast täältä (englanniksi)

Nordea sijoittajille

Lisää aiheesta: Sampo leikkaa osinkoaan – taustalla Nordean osinkolinjan muutos

Inderesin pääanalyytikko Sauli Vilén: Nordean uusi osinkolinjaus myrkkyä Sammolle - lue pikakommentti tai katso tuore video (2 min 8 s).

 

Lisää aiheesta "Markkinat"