Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Merkittävästä tulosparannusnäkymästä huolimatta YIT:n arvostus vuodelle 2021 ei Inderesin analyytikko Olli Koposen mukaan houkuttele ostoille.

YIT myy ruotsalaisyhtiölle Suomen suurimman tuulivoimahankkeen; kaupalla ei vaikutusta osakkeen arvostukseen

Suomalainen rakennusalan yhtiö YIT Oyj ilmoitti myyvänsä ruotsalaisyhtiö OX2:lle kehittämänsä Lestijärven kunnassa sijaitsevan tuulivoimahankkeen rakentamisoikeudet. Kaupan odotetaan toteutuvan viimeistään vuonna 2022 ja vaikuttavan noin 40 miljoonan euron edestä YIT:n 2022 vuoden oikaistuun liiketulokseen. Osapuolet olivat sopineet, ettei kauppahintaa julkisteta.

YIT:llä on vuoden 2021 alussa kehityksen alla useita tuulivoimahankkeita. YIT on kehittänyt niitä jo pitkään ja tuulivoiman kehittäminen on tärkeä osa ilmastotavoitteiden saavuttamisessa Suomessa.

Kaupan kohteeksi nyt päätynyt hanke käsittää 72 luvitettua tuulivoimalan rakennuspaikkaa ja mahdollistaa kokonaisteholtaan noin 400 MW:n tuotantokapasiteetin sekä uuden 400 kV voimajohdon rakentamisen Lestijärveltä Alajärvelle.

– Lestijärven hanke on Suomen suurin tuulipuistohanke, jonka kehittämiseen, kuten koko tuulivoimatoimialaan, YIT panostaa vahvasti. Hankkeella on myös taloudelliset ja työllistävät vaikutukset kunnalle, sanoo YIT:n Infra-segmentin vetäjä Harri Kailasalo pörssitiedotteessa.

Mittakaavaetua uusiutuvan energian hankkeissa

OX2 on pohjoismainen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Tukholmassa. Yhtiö kehittää, rakentaa, rahoittaa ja operoi uusiutuvan energian hankkeita Euroopassa. 

– Suurin hyöty uusiutuvan energian hankkeista saadaan silloin, kun niitä toteutetaan isossa mittakaavassa. Suomen suurimman tuulivoimahankkeen rinnalla rakennamme 1300 megawatin sähkönsiirtolinjan, ja voimme tarjota lähelle rakentuvan Halsuan tuulivoimahankkeen kanssa talousalueen yrityksille runsaasti työmahdollisuuksia, sanoo OX2:n maajohtaja Teemu Loikkanen.

Inderesin analyytikko Olli Koposen mukaan kaupalla on ”pieniä positiivisia vaikutuksia” rakennusyhtiön tulosennusteisiin. Kyseessä on kuitenkin kertaluonteisen omainen kauppa eikä se muuta YIT:n kokonaiskuvaa merkittävästi.

– Kauppa kuitenkin avittaa nyt kannattavuusongelmissa olevan Infra-segmentin tulosta, Koponen sanoo.

Yhtiö on jo aikaisemmin myynyt Murtomäen tuulivoimahankkeen Pyhäjärvellä, mistä osa kirjattiin jo Q4:n tulokseen.

Tulos linjassa, osinko ja näkymät pettivät

Koposen mukaan YIT:n 2020 päättyi tuloksen osalta lähes ennusteiden mukaisesti, mutta vuoden 2021 ohjeistus ja markkinanäkymät jättivät ”karvaan maun” – muun muassa infraprojektien kustannusylitysten vuoksi.

YIT julkisti viime keskiviikkona odotuksiin nähden pehmoisen raportin myös Q4-kvartaalin osalta. Yhtiö kertoi tuolloin liikevaihdon laskeneen 10 prosenttia 3 069 miljoonaan euroon edellisvuoden vastaavan kvartaalin 3 392 miljoonasta eurosta. Oikaistu liikevoitto sukelsi samalla ajanjaksolla 85 miljoonaan euroon aiemmasta 165 miljoonasta.

– Liikevaihto oli hieman odotuksia heikompi ja kannattavuus oli aavistuksen konsensuksen alapuolella. Selkeämmäksi pettymykseksi voidaan kuitenkin lukea osingon puolittuminen vertailukaudesta, ohjeistuksen pehmeys ja Infra-segmentin esiin tulleet projektihaasteet, toteaa Koponen.

– Teimme pieniä muutoksia ennusteisiimme yhtiön tuloksen, ohjeistuksen ja näkymien perusteella. Odotamme edelleen vuodelle 2021 merkittävää tulosparannusta koronan sävyttämästä vuodesta 2020.

Osakkeen arvostus ei vieläkään houkuta

Inderes odottaa YIT:n oikaistun liikevoiton nousevan tänä vuonna yli 50 prosentilla 131 miljoonaan euroon edellisvuoden vastaavaan jakson 85 miljoonasta eurosta. Marginaalin nähdään olevan 4,7 prosenttia verrattuna vuoden 2020 2,8 prosentin marginaaliin.

– Tämä on jo merkittävä parannus ja vaatinee vuoden aikana YIT:ltä ohjeistuksen nostoa tai sanamuotojen korjailua. Vuodelle 2022 odotamme liikevaihdon lähtevän tilauskannan mukana jälleen kasvuun alhaisilta tasoilta.

Merkittävästä tulosparannusnäkymästä huolimatta YIT:n arvostus vuodelle 2021 ei Koposen mukaan houkuttele ostoille (21e: EV/EBIT (oik.): 14x, P/E (oik.): 13x).

– Osakkeen arvostus ei ole äärimmäisen kallis, mutta tarvitsee riskeihin nähden mielestämme enemmän turvamarginaalia, kun odotuksiin nähden puolittuneesta osingostakaan ei saa enää merkittävää tukea. Toistimme YIT:n vähennä-suosituksen ja 5,0 euron tavoitehintamme yhtiön Q4-tuloksen jälkeen.

Lisää aiheesta "Markkinat"